Инж. Христо Терзиев - Ръководител на следните ученици в състезания, турнири, олимпиади, конкурси и др. изяви:

 

Диляра Севгин Мустафа, 9б. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Мерлин Бюрхан Хамди, 8г. глас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Берк Сейхат Бехчет, 9а. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Ляра Левентова Реджебова, 8г. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Онур Бюлент Шеит, 8в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Станко Динев Мечков, 9а. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Теодосия Светославова Тодорова, 9в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Никола Димитров Вълчев, 9б. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Айлин Менсурова Хамдиева,  10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Берк Сейхан Бехчет, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Гюзин Гюнай Балджи, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Доротея Миленова Георгиева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Елина Стоянова Сашева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Мария Петрова Кръстева, 10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Мерлин Иксан Мустафа, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Радина Косева Косева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Севги Гюнер Бехчет, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Селин Мехмед Али, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Славена Десиславова Стефанова, 10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Гюлбен Динчер Мехмед – 12г. клас, 2019, Конкурс на община Бургас „1-ви ноември - Ден на народните будители“.

Мартина Пламенова Пеева – 9б. клас, 2019, Конкурс на община Бургас „1-ви ноември - Ден на народните будители“.

Диляра Севгин Мустафа – 9б. клас, 2019, Национален конкурс „Морето, Морето, Морето…“, Визуални компютърни изкуства.

Александър Анатолиев Тодоров – 9а. клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Първи дигитален конкурс „Миг от лятото“, направление: „Моята България“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 12г. клас, 2019, Първи дигитален конкурс „Миг от лятото“, направление: „Моята България“.

Павел Ангелов Дамянов – 9а. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Никол Николаева Колева – 9г. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Сеза Тезгин Сабит – 9в. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Арзу Мехти Илми – 9в. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Алмина Айдънова Басриева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Никола Димитров Вълчев – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане. 

Едже Адем Хюсеин – 8в. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Андрея Николаева Ангелова – 8в. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Станислава Мирославова Георгиева – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Берай Ерхан Сибрели – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“.

Александър Стоянов Стоянов – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Александър Анатолиев Тодоров – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Алкин Нергин Вежди – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Бейти Мустафа Бейти – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Диляра Севгин Мустафа – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ерика Тимур Хаджиева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мартина Пламенова Пеева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ниязи Тюркеш Керван – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Станко Динев Мечков – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Явор Латинов Младенов – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Никола Димитров Вълчев – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Ивона Якимова Николова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Румина Иванова Младенова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Ния Недялкова Неделчева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Симона Славкова Симеонова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Николета Ивайлова Тодорова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Тамер Мустафа Акиф – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Хакан Айлинов Халилов – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Александрина Емилова Александрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Мерт Айдън Исмаил – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Елиф Вахидова Хасанова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Кристина Евгениева Димитрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Кристияна Светлозарова Петрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Нихал Нихатова Мехмедова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, два авторски проекта на Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Ивона Якимова Николова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Румина Иванова Младенова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Ния Недялкова Неделчева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Симона Славкова Симеонова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Николета Ивайлова Тодорова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Габриела Данаилова Димитрова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Илиян Дечев Илиев – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Джемал Кемал Али – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Мелек Сали Реджеб – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Тамер Мустафа Акиф – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Хакан Айлинов Халилов – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Александрина Емилова Александрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Мерт Айдън Исмаил – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Елиф Вахидова Хасанова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Кристина Евгениева Димитрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Кристияна Светлозарова Петрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Нихал Нихатова Мехмедова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национален конкурс: “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, Национален конкурс: “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Едже Адем Хюсеин – 8в. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс на тема "България и Китай – древни и уникални цивилизации".

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Международен конкурс в САЩ на CLEAN TECH с предизвикателство The Challenge 2019: “Toward a Greener Tomorrow”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Международен конкурс в САЩ на CLEAN TECH с предизвикателство The Challenge 2019: “Toward a Greener Tomorrow”.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс “Ветеринарният лекар – лечител на човечеството”.

Стефания Петрова Каракашева – 8г. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Есра Зерин Сали – 8г. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Явор Латинов Младенов – 8а. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Мирослав Петров Иванов – 8а. клас, 2019, Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“ на Технически университет-Варна.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Конкурс на РИОСВ - Русе на тема: „Влажните зони и климатичните промени“, посветен на Световния ден на влажните зони.

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2019, Национален конкурс на българския еврокомисар Мария Габриел "България в Европа: минало, настояще, бъдеще".

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национален конкурс на българския еврокомисар Мария Габриел "България в Европа: минало, настояще, бъдеще".

Ирена Светлинова Станчева – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Мелек Сали Реджеб – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Антоанета Филипова Георгиева – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Теодосия Светославова Тодорова – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Александър Стоянов Стоянов – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Александър Анатолиев Тодоров – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Алкин Нергин Вежди – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Бейти Мустафа Бейти – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Диляра Севгин Мустафа – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Ерика Тимур Хаджиева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Мартина Пламенова Пеева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Ниязи Тюркеш Керван – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Синем Гюрджан Хасан – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Станко Динев Мечков – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Явор Латинов Младенов – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Никола Димитров Вълчев – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Алекс Тодоров – 8б. клас, 2018, Конкурс на Научно-образователен център STEAM „Красива природа, красива наука. Лято 2018“.

Гюлбен Денчер Мехмед – 11г. клас, 2018, Конкурс на Научно-образователен център STEAM „Красива природа, красива наука. Лято 2018“.

Любомир Кирилов Драганов – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Мариса Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Мелиса Бюлент Исмаил – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Петя Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Сюлейман Сейфидин Узун – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Селвин Бейнур Ахмед – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Сесил Зихни Джелил – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Деян Пламенов Петков – 11а. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Милко Ивайлов Мизурски – 11а. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Мариса Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Мелиса Бюлент Исмаил – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Петя Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Вероника Пламенова Пасева – 10г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Ивона Якимова Николова – 10г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Петър  Йорданов  Петров – 8а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Габриела Данкова Цонева – 9г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Деян Пламенов Петков – 11а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Милко Ивайлов Мизурски – 11а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Денис Исмаил Билял – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Джанер Алберов Мустафов – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Джошкун Насуф Насуф – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Закир Нехрунов Зевжетов – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Кристияна Христова Ненова – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Лили Мирославова Тонева  - 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Натаниел Коцев Костов – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Селин Синан Селиман – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Валентин Петров Начев – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мустафа Мехмедов Бичков – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Айше Ахмедова Ахмедова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Валери Млечков – 9г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Деян Пламенов Петков – 11г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Павел Ангелов Дамянов – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Ася Росенова Андреева – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Симона Росенова Андреева – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Виктория Георгиева Василева – 10а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Ина Ивайлова Възелова – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Наталия Мартинова Нешева – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Теодора Цветомирова Цонева – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Недялко Димитров Димитров – 8б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Мирослав Росенов Милев – 8а. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Милко Ивайлов Мизурски – 10а. клас, 2017 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.

Деян Пламенов Петков – 10а. клас, 2017 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.

Айше Ахмедова Ахмедова – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Александър Владиславов Жеков – 9б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Валери Млечков – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Виктория Гинчева Ставрева – 10в. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Деян Пламенов Петков – 10а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ибрахим Мохамед Шаер – 8б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Иводор Стилиянов Стоянов – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мария Христова Червенкова – 9а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Милко Ивайлов Мизурски – 10а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мирослав Росенов Милев – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Моника Владимирова Дацова – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Недат Харун Халюк – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Недялко Димитров Димитров – 8б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Салим Бейхан Мехмед – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Борис Димов Димитров – 9б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Георги Георгиев Димов – 9б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Адриана Миленова Николаева – 10в. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Николай Миленов Николаев – 8б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Антон Георгиев Александров – 10б. клас, 2016 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Виктория Георгиева Василева – 8а. клас, 2016 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.