Талантливи и умни са учениците на ППМГ – една ПЪРВА и три ТРЕТИ награди

Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Академик Никола Обрешков“, гр Разград

За успешната му работа по привличане на учениците към природните науки и технологиите, за формиране на техните естетически възприятия и представи и обогатяване на общата им култура чрез участието в конкурса „КРАСИВА ПРИРОДА, КРАСИВА НАУКА“.

От Силвина Симеонова, Председател на Управителния съвет на Научно-образователен център „СТЕАМ“ и Любомир Христов, кмет на Община Шумен.