ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Диляра Севгин Мустафа от IX клас на ППМГ е наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Онур Бюлент Шеит от VIII клас на ППМГ е награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Станко Динев Мечков от IX клас на ППМГ е награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Теодосия Светославова Тодорова от IX клас на ППМГ е наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученическия конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Ляра Левентова Реджебова от VIII клас на ППМГ е наградена със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Мерлин Бюрхан Хамди от VIII клас на ППМГ е наградена със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Никола Димитров Вълчев от IX клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Юджел-Джан Юджел Хюсеин от VIII клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Берк Сейхат Бехчет от IX клас клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Владимир Диянов Неделчев от VIII клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ, а дванадесетокласничката Мария Христова грабна ПЪРВАТА НАГРАДА - Брюксел

В Художествена галерия „Проф. Илия Петров се проведе церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“, организиран от евродепутата от ЕНП Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Асим Адемов благодари на учениците за участието и за ентусиазма, с който са работили и проявили към кoнкурса. Като учител, той поздрави и преподавателите, които си вършат професионално работата и ги подкрепят в развитието.

Награди от Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ – Разград получиха получиха възпитаниците на инж. Христо Терзиев:

Диляра Севгин Мустафа – IX клас, наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Онур Бюлент Шеит  – VIII клас, награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Станко Динев Мечков – IX клас, награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Теодосия Светославова Тодорова – IX клас, наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА,

а дванадесетокласничката Мария Христова грабна ПЪРВАТА НАГРАДА - Брюксел

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Отличени са и проектите на:

Мерлин Бюрхан Хамди – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Берк Сейхат Бехчет – IX клас, със специална ГРАМОТА

Ляра Левентова Реджебова – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Юджел-Джан Юджел Хюсеин – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Никола Димитров Вълчев – IX клас, със специална ГРАМОТА

Владимир Диянов Неделчев – VIII клас, със специална ГРАМОТА

БРАВО!!!

Проектите в конкурса за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ включваше данни за народни будители от родния край, с информация за тяхното дело, насочено към съхраняване на българския дух и идентичност, мястото им в европейското културно наследство, техни паметници и символи в региона - израз на почит и признателност към делото им.

Имаме ПЪРВО място, ТРЕТИ места и ПООЩРИТЕЛНИ награди

Само преди няколко седмици бяха наградени 20 ученика на инж. Христо Терзиев взели участие в 3 национални състезания. Сега на специална церемония са отличени 25 ученици от 4 НАЦИОНАЛНИ състезания.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс „Красива природа, красива наука“:

ПЪРВО място е за Радина Косева Косева, 9 клас „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Айлин Менсурова Хамдиева, 10 клас, „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Славена Десиславова Стефанова, 10 клас, „The last day of summer  (Последния ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

ТРЕТО място за Мария Петрова Кръстева, 10 клас, „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

ПООЩРИТЕЛНИ награди взеха двама ученици на инж. Христо Терзиев в Конкурса „1-ви ноември - Ден на народните будители“ на община Бургас.

Гюлбен Динчер Мехмед от 12 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

Мартина Пламенова Пеева от 9 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

Награда за своята мултимедийна презентация и ПООЩРИТЕЛНА грамота заслужи Вероника Пасева от 12. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград. С нея тя взе участие в Международния конкурс „Заедно в XXI век“, включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

18 грамоти получават учениците на инж. Христо Терзиев от Националния ученически конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово:

Вероника Пламенова Пасева – 12. клас, която участва с два авторски проекта,

Ивона Якимова Николова – 12. клас,

Румина Иванова Младенова – 12. клас,

Ния Недялкова Неделчева – 12. клас,

Илиян Дечев Илиев – 9. клас,

Джемал Кемал Али – 9. клас,

Мелек Сали Реджеб – 9. клас,

Николета Ивайлова Тодорова –9. клас,

Габриела Димитрова – 9. клас,

Синем Гюрджан Хасан – 9. клас,

Тамер Мустафа Акиф – 9. клас,

Хакан Айлинов Халилов – 9. клас,

Александрина Емилова Александрова – 9. клас,

Мерт Айдън Исмаил – 9. клас,

Елиф Вахидова Хасанова – 9. клас,

Кристина Евгениева Димитрова – 9. клас,

Кристияна Светлозарова Петрова – 9. клас,

Нихал Нихатова Мехмедова – 9. клас.

Радина от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев заслужи ПЪРВОТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука” с проекта си "Брегът на Черно море"

12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

ПЪРВО МЯСТО заслужи вдъхновяващият проект на Радина Косева Косева „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

Радина е ученичка в IXа. клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.

Мария от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев с ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”

ТРЕТО МЯСТО заслужи изключителния проект на Мария Петрова Кръстева „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

Мария е ученичка в X клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

Общо 12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс като заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.

Славена от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев грабна ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”

ТРЕТО МЯСТО заслужи уникалния проект на Славена Десиславова Стефанова „The last day of summer  (Последният ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

Славена е ученичка в X клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

Общо 12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс като заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.

Айлин от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев с ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”

ТРЕТО МЯСТО заслужи завладяващия проект на Айлин Менсурова Хамдиева „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

Айлин е ученичка в X клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

Общо 12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс като заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.

Здравейте драги участници в конкурса,

Награждаването на участниците в конкурса „Красива природа, красива наука“ Лято 2019 г. ще се състои на 18.12. 2019 г. от 16, 30 часа в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, бул. “Славянски” № 19, гр. Шумен. 

Очакваме ви на награждаването!

 

Поздрави,

Силвина Симеонова,

Председател на НОЦ „СТЕАМ“

 

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс.

Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

ПЪРВО място е за Радина Косева Косева, „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Айлин Менсурова Хамдиева, „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Славена Десиславова Стефанова, „The last day of summer  (Последният ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

ТРЕТО място за Мария Петрова Кръстева, „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

В Първият КОНКУРС „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ участват 11 ученици на инж. Христо Терзиев

ЕДИНАДЕСЕТ ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград се включват в Първия КОНКУРС за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители, организиран от евродепутатът Асим Адемов, съвместно с РУО- Разград.

Учениците, които с интерес и любов към будителите се включиха в конкурса и вложиха много усилия и творчество са:

 1. Диляра Севгин Мустафа, 9б. клас
 2. Мерлин Бюрхан Хамди, 8г. глас
 3. Берк Сейхат Бехчет, 9а. клас
 4. Ляра Левентова Реджебова, 8г. клас
 5. Онур Бюлент Шеит, 8в. клас
 6. Станко Динев Мечков, 9а. клас
 7. Теодосия Светославова Тодорова, 9в. клас
 8. Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас
 9. Никола Димитров Вълчев, 9б. клас
 10. Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас
 11. Николета Ивайлова Тодорова, 9а клас

Целите на конкурса:

 1. Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за личности от родния ни край, които са отдали своя живот за съхраняване на българското съзнание и свободолюбие, българския дух и сила.
 2. Да се изложат важни факти и събития за будителите от родния край, които са значими за съхраняване на българската идентичност и мястото ни в европейското културно наследство.
 3. Да предизвика интерес у младите хора да откриват будителите на родния си край и да представят тяхното дело.
 4. Да осъзнаят ролята на културното наследство за формиране на националната идентичност.

Условия:

 1. Презентациите трябва да включват данни за народни будители от родния край на участниците; запознаване с тяхното дело за съхраняване на българския дух и идентичност, мястото им в европейското културно наследство; паметници и символи в региона, които са израз на почит и признателност към тяхното дело.
 2. Желаещите трябва да представят 1 презентация по зададената тема, която да е до 20 слайда. Да е създадена на програма PowerPoint.
 3. На първия слайд се представя темата, а последният трябва да съдържа: населено място, трите имена на ученика, години, клас, училище, e-mail, телефон.

Критерии за оценка

 1. Тематична обвързаност и логично организирано съдържание с изразен творчески подход.
 2. Достоверност и точност при излагане на фактите, при които да бъдат коректно използвани разнообразни исторически извори и литературни публикации.
 3. Съответствие на технически изисквания към презентациите, посочени в условията за участие.
 4. Дигитални и художествени умения за създаване на мултимедийната презентация 

Класиране

 1. Жури ще оценява презентациите от 2.12.2019 до 15.12.2019 г.
 2. Имената на победителите ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на евродепутата Асим Адемов, както и в неговия сайт: asim-ademov.eu на 19.12.2019 г.

Награждаване

 1. Награждаването ще се извърши по време на тържествена церемония в периода между 10-30 януари 2020г. Точната дата и място на събитието ще бъдат допълнително уточнени.
 2. Ще бъдат връчени 3 награди:

- голямата награда е посещение в Европейския парламент в Брюксел

 - две поощрителни предметни награди

 1. Не се предоставя парична равностойност на спечелената награда. Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице.

Общи условия на конкурса 

 1. Всеки желаещ може да участва в конкурса като изпрати попълнен Формуляр за участие и самата презентация на е-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. За участниците до 18-годишна възраст се изисква съгласие от страна на родител/настойник, което задължително се отбелязва във Формуляра за участие.
 3. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса презентации, които са извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани кандидати с изпратени непълни данни или липсващи документи.
 4. С изпращането на презентацията и попълнения коректно Формуляр за участие участниците декларират, че са запознати с Регламента на конкурса и го приемат.

Конкурсът е съвместен проект на Информационните офиси в България на евродепутата от ЕНП Асим Адемов – Бургас, Благоевград, Кърджали, Разград, Търговище, Смолян, Сливен.

Мартина Пламенова Пеева от 9б. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград заслужи награда в Конкурса на Община Бургас

Ученичка на инж. Христо Терзиев участва в конкурса организиран от Народно читалище „Фар -  1946“ град Бургас за рисунка и литературна творба посветен на 1-ви ноември - Ден на народните будители.

Двете творби на Мартина Пламенова Пеева от 9б. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград,  с които тя участва, заслужиха вниманието на компетентното жури и тя получи ПООЩРИТЕЛНА награда.

Гюлбен Динчер Мехмед от 12г. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград заслужи награда в Конкурса на Община Бургас

Ученичка на инж. Христо Терзиев участва в конкурса организиран от Народно читалище „Фар -  1946“ град Бургас за рисунка и литературна творба посветен на 1-ви ноември - Ден на народните будители.

Творбата на Гюлбен Динчер Мехмед от 12г. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград заслужи вниманието на компетентното жури и тя получи ПООЩРИТЕЛНА награда.

Поощрителни награди за двама ученици на инж. Христо Терзиев в Конкурса „1-ви ноември - Ден на народните будители“

Награждаването на Конкурса на община Бургас „1-ви ноември - Ден на народните будители“ се състоя в Залата в Областна Администрация Бургас.

Двама ученици на инж. Христо Терзиев участваха с три творби в конкурса организиран от Народно читалище „Фар -  1946“ град Бургас за рисунка и литературна творба посветен на 1-ви ноември - Ден на народните будители:

 1. Гюлбен Динчер Мехмед от 12г. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.
 2. Мартина Пламенова Пеева от 9б. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

Те получиха поощрителни награди от конкурса и пожелания за нови успехи!

 С най-голямото отличие от Националната изява “Красива природа, красива наука” е ученичка на инж. Христо Терзиев

Радина Косева Косева от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград е на ПЪРВО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”.

Творбата ѝ „Брегът на Черно море“ в направление „Брегът на Черно море“ е най-високо оценена от компетентното жури. БРАВО!

Нейн ръководител е инж. Христо Терзиев.

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс.

Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

Националният конкурс се организира от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/.

С призово място е ученичка на инж. Христо Терзиев на Национална изява.

Мария Петрова Кръстева от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград е на ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”.

Нейната творба е „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

Нейн ръководител е инж. Христо Терзиев.

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс.

Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

Националният конкурс се организира от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/.

С призово място е ученичка на инж. Христо Терзиев на Национална изява.

Славена Десиславова Стефанова от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград е на ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”.

Нейната творба е „The last day of summer  (Последния ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

Нейн ръководител е инж. Христо Терзиев.

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс.

Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

Националният конкурс се организира от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/.

С призово място е ученичка на инж. Христо Терзиев на Национална изява.

Айлин Менсурова Хамдиева от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград е на ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”.

Нейният проект е „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

Научен ръководител е инж. Христо Терзиев.

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс.

Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

Националният конкурс се организира от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Национален конкурс като заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

Проведе се традиционният Национален конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/.

В него се включиха 12 ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев.

Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

Компетентното жури, оценяващо участниците в конкурса е готово с Протокола с резултатите.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс като заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

ПЪРВО място е за Радина Косева Косева, „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Айлин Менсурова Хамдиева, „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Славена Десиславова Стефанова, „The last day of summer  (Последния ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

ТРЕТО място за Мария Петрова Кръстева, „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

 БРАВО! БРАВО! БРАВО! БРАВО!

Резултати от Националния конкурс “Красива природа, красива наука” на STEAM 

Възпитаничка на инж. Христо Терзиев е отличена с грамота от Национален конкурс

Александрина Емилова Александрова от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград с ръководител, учителят ѝ по Информационни технологии инж. Христо Терзиев участва в Националния конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

В него се включиха над 200 индивидуални и групови участници от 26 града и населени места в страната.

Възпитаничка на инж. Христо Терзиев е отличена с грамота от Национален конкурс

Мелек Сали Реджеб от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград с ръководител, учителят ѝ по Информационни технологии инж. Христо Терзиев участва в Националния конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

В него се включиха над 200 индивидуални и групови участници от 26 града и населени места в страната.

Възпитаник на инж. Христо Терзиев е отличен с грамота от Национален конкурс

Хакан Айлинов Халилов от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград с ръководител, учителят му по Информационни технологии инж. Христо Терзиев участва в Националния конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

В него се включиха над 200 индивидуални и групови участници от 26 града и населени места в страната.

Възпитаник на инж. Христо Терзиев е отличен с грамота от Национален конкурс

Тамер Мустафа Акиф от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград с ръководител, учителят му по Информационни технологии инж. Христо Терзиев участва в Националния конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

В него се включиха над 200 индивидуални и групови участници от 26 града и населени места в страната.

Възпитаник на инж. Христо Терзиев е отличен с грамота от Национален конкурс

Джемал Кемал Али от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград с ръководител, учителят му по Информационни технологии инж. Христо Терзиев участва в Националния конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

В него се включиха над 200 индивидуални и групови участници от 26 града и населени места в страната.