Професионално развитие

Аз съм високо-мотивиран учител, който е отворен към новите методи на преподаване и съвременните технологии. Въпреки множеството обучения, курсове и семинари, които съм посетил, знам че имам нужда непрекъснато да се усъвършенствам., затова приветствам идеята за учене през целия живот, като се включвам в различни квалификации, обучения и семинари.

м.VI- VII.2019 год. – Обучение в Академия "Учители на бъдещето" - за учители от българските училища и обучители от неформалното образование

Инж. Христо Терзиев – Обучение в гимназия за дигитални умения "СофтУни Светлина" и фондация "Софтуерен университет".

Академия "Учители на бъдещето" е инициатива на гимназия за дигитални умения "СофтУни Светлина" и фондация "Софтуерен университет" в подкрепа на българските учители.

Обучението цели да разшири уменията на учителите за работа със съвременни дигитални технологии за образованието и да ги подготви за предизвикателствата на новите поколения ученици от дигиталната епоха.

Участието в академията включва практическа подготовка за използване на дигитални технологии в образованието, обучение за развиване на личностни умения за работа с "новите ученици" и специализирана техническа подготовка в няколко дигитални направления по избор: програмиране, графичен дизайн и мултимедия, дигитален маркетинг и предприемачество, програмиране и технологии за деца.

2018- 2019 год. – Обучение в КУРС ЗА АВТОРИ

Инж. Христо Терзиев – Завършен КУРС ЗА АВТОРИ на БГ НАУКА.

КУРСЪТ ЗА АВТОРИ помага да се разберат най-важните аспекти от това да се публикуват качествени текстове на научна тематика. Включени са няколко основни модула, които са най-важни за популяризирането на науката.

Започва се с преводите, защото те са важни за авторите. След като се научи откъде да се намират добри и качествени материали и новини, бързо може да се открие нужната информация за по-задълбочени проучвания, които могат да се наложат да се правят.

Вторият етап е интервю. Тук се набляга на това как да се подходи при взимането на интервю, как да се измислят подходящи въпроси и какви са начините на представяне като краен текст за публикуване.

Третият и най-популярен етап е СТАТИЯТА. Писането на научно-популярна статия не е толкова трудно, но изисква определени знания и умения, които се засягат в този курс.

Накрая се обяснява повече за снимките в текстове, права за ползване и сайтове, които може да се ползват в намирането на безплатни, но красиви изображения. Кога се слага източник и колко изображения е добре да се слагат в текстове и много други полезни трикове.

Всеки модул е подкрепен с много примери.

Във всеки модул има задачи, които трябва да се изпълнят.

м.VI- VII.2019 год. – Обучение в курс сферата на графичния дизайн и Photoshop - Photoshop for Beginners

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът запознава с основните инструменти във Photoshop и как да се употребяват за различни цели.

Разбират се кои са подходящите формати, за зададени задачи, кога какви цветови профили да се ползват в зависимост дали задачата е за принт или уеб, как се работи със слоеве, кои са най-често ползваните клавишни комбинации, за да спести време. 

Photoshop for Beginners учи как се създава впечатляващи дизайни на база графични или реалистични изображения, как и кога да се ползват градиенти,  къде има нужда от светлосенки, прозрачности, как да се борави с типография и много други тайни.
Освен това, се подобрява естетиката, композиционните  умения, отношението към видовете цветови гами,  разбира се, как трябва да се организират файловете и се получават съвети и трикове за по-ефективна работа с програмата.

м.IV.2019 год. –  Участие в Техническа конференция в Технически университет - София

Инж. Христо Терзиев – Участие в Техническа конференция в Технически университет - София.

На ХХХV Национална олимпиадата по техническо чертане, организирана от МОН, мериха сили 120 ученици от цялата страна, разделени в три групи от 8 до 12 клас. Съорганизатор и домакин на състезанието бе Техническият университет – София, катедра “Основи и технически средства за конструиране”, Машиностроителен факултет.

Заедно с Национална олимпиадата по техническо чертане се проведе Техническа конференция, на която се обсъди регламентът на олимпиадата и се очертаха насоки за неговата актуализация.

м.III– IV.2019год. Обучение в курс "HTML и CSS за учители" за изграждане базови умения за работа с HTML и стилизиране със CSS с цел създаване на HTML страници и малки уеб сайтове

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът "HTML и CSS за учители" е предназначен за учители, които преподават информатика, информационни технологии и/или други технологични направления, които искат да усъвършенстват уменията си в преподаването на изработка на сайтове.

В курсът се изучават основите на HTML, тагове, структура на HTML страница, параграфи, препратки, списъци, изображения, блокови елементи и таблици, както и стилизиране със CSS на начално ниво, работа със CSS селектори, CSS правила за позициониране (layout) и форматиране (цветове, шрифтове, отмествания). Чрез много практика се натрупват умения за комбиниране на HTML и CSS за изграждане на цялостни съвременни уеб страници.

Целта на курса "HTML и CSS за учители" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Курсът набляга на практическите упражнения с HTML и CSS, чрез които въвлича в реални проекти за изработка на уеб страници, имплементация на фрагменти от сайтове и създаване на цялостни модерни уеб сайтове с добра визия и съвременна структура.

м.XII.2018 год. – Участие в открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия”

Инж. Христо Терзиев – Участие в открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия” с ученици от 8а. клас в ПГТС „Христо Смирненски” - Разград.

Открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия” с ученици от 8а. клас в ПГТС „Христо Смирненски” - Разград.

Предметът се изучава за втора поредна година и е включен в учебния план на разширена професионална подготовка. Гости бяха учители от професионалните гимназии в Разград, Исперих, Кубрат и инж. Албена Добрева - старши експерт по Професионално образование и обучение в РУО - Разград. (Снимки: ПГТС „Христо Смирненски”).

м.XI.2018 год. – Участие в Уебинар по обучителна програма "Технологичните и методически предизвикателства пред учителите по информационни технологии и възможностите за преодоляването им".

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар по обучителна програма "Технологичните и методически предизвикателства пред учителите по информационни технологии и възможностите за преодоляването им" на издателство „Просвета“.

Уебинарът е по обучителна програма 38, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Той е насочен към учители, които преподават информационни технологии в 8., 9. или 10. клас.

Програмата на уебинара е ориентирана към новите учебни програми на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците.

Специални акценти представляват:

 • Развиването на дигитални компетентности в области Безопасност, Създаване на съдържание и Решаване на проблем
 • Осигуряването на сигурна и безопасна среда за усвояване на учебното съдържание чрез използване на виртуална машина
 • Съвременни информационни и комуникационни технологии – суперкомпютри, грид, облачни технологии
 • Компютърните мрежи – основни технологии и настройки
 • Подготовка за национално външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности в 10. клас

По време на уебинара се коментираха въпроси, свързани с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни. Разгледаха се различни идеи за осигуряване на технологична инфраструктура за ефективно и безопасно обучение на учениците от първи гимназиален етап, разгледаха се примерни тренировъчни задания за подготовка за практическата част на външното оценяване в края на 10. клас – основни компоненти на заданието, оценяване, подходи при решаването на проблемната ситуация.

Сподели се опит и идеи относно стратегиите за подготовка на учениците за тестовата част на външното оценяване – типове въпроси според съдържанието, когнитивното ниво, типа на отговора, работа с електронната система за онлайн оценяване, подходи при решаване на теста.

ОБУЧИТЕЛИ: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, Мирослава Николова, Дафинка Митева

м.XI.2018 год. – Участие в УЕБИНАР на тема: „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение“.

Инж. Христо Терзиев –  Участие в УЕБИНАР на тема: „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение“ на издателство „Просвета“.

Уебинарът е по обучителна програма 33 на издателска група „Просвета – София“, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на програмата води до получаване на 1 квалификационен кредит. 

За съвременните ученици технологиите не са новост, а част от техния живот. Това налага промяна в образователната среда и начина на обучение. Целта на уебинара е да подпомага и да затвърди компетентността на учителите при работа с компютър, интерактивна дъска, таблет и други смарт устройства. В него се разгледаха възможностите, които предлагат новите технологии в обучението – електронни учебници, мултимедийни електронни ресурси, интерактивни образователни игри и виртуална класна стая. Предложиха се методически решения и варианти за успешно интегриране на технологиите в учебните часове по различни предмети.

м.XI.2018 год. – Участие в RuseConf - Техническа конференция, част от IT Tour.  

Инж. Христо Терзиев –  Участие в RuseConf - Техническа конференция в ​​​​​​​​​​Русенски университет "Ангел Кънчев", част от IT Tour.

Утвърдени и доказани IT-специалисти споделиха опит в Русе.

На RuseConf се дискутираха актуални новости в информационните технологии и теми от IT спектъра - HTTP/3 and QUIC, Дигитален маркетинг за програмисти, BTRFS overview, Running a coding academy in the balkans, Create your own furniture with FreeCad+Python и Lightning Talks.

м.I.2018 год. – Участие в Уебинар Електронен дневник на SHKOLO.bg.

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар Електронен дневник на SHKOLO.bg.

ШКОЛО е училищна платформа включваща няколко модула. Предоставя електронен дневник и цялостна система за управление на процесите в училище.

Уебинарът Електронен дневник на SHKOLO.bg е обучение за ефективно използване на електронния дневник и комуникация с родителите посредством модерни технологии по следните теми: 

Модул "Електронен дневник"

 • Регистрация на профили на учители
 • Въвеждане, изтриване и редакция на оценки, отсъствия, отзиви
 • Въвеждане на седмично разписание и програми
 • Въвеждане на данни за родители и лични лекари
 • Въвеждане график на:
  • родителски срещи
  • контролни работи
 • Изпращане на съобщения до учители, родители, ученици
 • Работа през мобилното приложение 

Модул "Събития"

 • Организиране на събития
 • Администриране на училищен календар 

Модул "Статистики и справки"

 • Генериране на справки към РУО
 • Генериране на справки към НЕИСПУО
 • Генериране на справки за учителска и родителска активност 

Модул "Учебни материали"

 • Качване, сваляне, споделяне на учебно съдържание
 • Оценяване и коментиране на учебно съдържание 

м.X–XII.2017г. – Обучение в курса на СофтУни “Programming Basics with C#”

Инж. Христо Терзиев – Обучение в курса Programming Basics with C# на СофтУни, даващ възможност на всеки с желание, да се докосне до света на програмирането и да овладее базови знания и умения.

Курсът на СофтУни осигурява умения по програмиране - писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

м.X– XII.2017год. – Обучение в курс Programming Basics – България "Основи на програмирането"

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът Programming Basics – България "Основи на програмирането" дава начални умения по програмиране.

Придобиват се начални и базови познания за алгоритми, цикли и масиви. Работи се с “блок-схеми” и се набляга на изграждането на т.нар. логическо мислене, необходимо за успешно развитие в областта на разработката на софтуерни приложения.

Курсът Programming Basics – България "Основи на програмирането" дава всички необходими начални познания за успешното преминаване на курсовете от следващото ниво – „Въведение в програмирането с Java” и „Въведение в програмирането със С#”.

м.II.2016г.  – Участие в уебинар за работа с Eлектронна образователна платформа.

Инж. Христо Терзиев – Участие в уебинар на Издателство „Просвета“ за работа с Eлектронна образователна платформа.

Уебинарът на Издателство „Просвета“ е за работа с Eлектронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас. Издаден Сертификат за работа с Eлектронна образователна платформа.

м.VIII– IX.2014 год. – Първа степен на професионална квалификация „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“

Инж. Христо Терзиев – Първа степен на професионална квалификация „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“.

Успешно издържани държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на Първа степен на професионална квалификация за професионални знания, умения и компетентностипо професия код 48320, наименование „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“, специалност код 4820301 „ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ“.

2007– 2008 год. – Професионална квалификация „УЧИТЕЛ“

Инж. Христо Терзиев – Придобита Професионална квалификация „УЧИТЕЛ“ в Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр.Русе.

Придобиване на Професионална квалификация „УЧИТЕЛ" в обучение организирано изцяло съгласно наредбата за държавните изисквания с хоспитиране и практически занятия.

Успешно издържан държавен изпит.

Издадено Свиделство за професионална квалификация „УЧИТЕЛ“.