Професионално развитие

Аз съм високо-мотивиран учител, който е отворен към новите методи на преподаване и съвременните технологии. Въпреки множеството обучения, курсове и семинари, които съм посетил, знам че имам нужда непрекъснато да се усъвършенствам., затова приветствам идеята за учене през целия живот, като се включвам в различни квалификации, обучения и семинари.

м.III.2020 год. – Участие в Уебинар "Работа с Кан Академия и с Google Classroom"

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар по обучителна програма "Работа с Кан Академия и с Google Classroom" на безплатната дигитална платформа Кан Академия.

За обогатяване на знания за провеждане на онлайн занятия според призива на Министерството на образованието заради затварянето на училищата поради разрастването на коронавируса у нас, инж. Христо Терзиев се включва в Уебинара "Работа с Кан Академия и с Google Classroom".

По принцип съществуват многообразие от възможности и платформи, с които да се обучават учениците. 

Уебинарът "Работа с Кан Академия и с Google Classroom" бе насочен към безплатното образователно съдържание на Кан Академия и нейните инструменти за задаване на самостоятелна работа и проследяване напредъка на учениците.

Уебинарът осигури възможност да покаже как да се преподава дистанционно чрез най-мащабния онлайн портал за общо образование в света - Кан Академия, който е и напълно безплатен за всички. Да се получи отговор на всички въпроси, свързани с платформата и нейните функционалности, както и ценни съвети и идеи за работа с Кан Академия, отговарящи на нуждите на всяка виртуална класна стая и ученици.