Професионално развитие

Аз съм високо-мотивиран учител, който е отворен към новите методи на преподаване и съвременните технологии. Въпреки множеството обучения, курсове и семинари, които съм посетил, знам че имам нужда непрекъснато да се усъвършенствам., затова приветствам идеята за учене през целия живот, като се включвам в различни квалификации, обучения и семинари.

м.III.2020 год. – Участие в Уебинар "Как да ползваме виртуална класна стая в училище?" на Teacher.bg – мрежа на учителите новатори

Във връзка със зачестилите грипни епидемии и появата на COVID-19 на територията на страната и последвалата от това невъзможност на училищата да провеждат присъствения занятия инж. Христо Терзиев обогатява своите знания и търси нови възможности и платформи за дистанционна форма, с които да се обучават учениците.

Затова и се включва в уебинара "Как да ползваме виртуална класна стая в училище?", организиран от Teacher.bg – мрежа на учителите новатори.

Ефективно решение за създаване на електронни обучения, управление и провеждане на онлайн обучения и дистанционни обучения, които успешно могат да бъдат приложени в учебните заведения е Microsoft Teams, който е допълнение към Office 365. Функциите за класна стая на Teams го превръщат в цифровият център за преподавателите и учащите.

С помощта на Teams учителите могат бързо и ефективно да създават класове със списъци на учащите, които се попълват автоматично от информационната система на учебното заведение, да споделят файлове и учебни материали, да пускат обяви, да разделят класа в групи по проекти и да наблюдават напредъка, да създават, възлагат и оценяват тестове, да предоставят персонализирано обучение с бележници на класа в OneNote и да възлагат, събират и оценяват домашни работи.

И понеже Teams е цифров център, учащите могат да работят заедно по всяко време, навсякъде и от всяко устройство, учителите могат да се свързват с колегите си и да продължават собственото си развитие в професионални общности за обучение.