Учебната година приключи, но резултатите от НАЦИОНАЛНИ изяви продължават да ни ЗАСИПВАТ.

Днес бяха обявени победителите в Националния ученически конкурс „Вазова България“.

И това е поредният щастлив ден за учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“.

Гордост и щастие е за мен да гледаш успехите на учениците, които си подготвил, защото отново имаме поводи за радост с постигнатите призови места на Национална изява. Аз вярвах в тях.

Да са ни честити наградите:

ПРОТОКОЛ

от заседание на жури за определяне на наградите

на VI Национален ученически конкурс "Вазовата България",

град Сопот, 2020година, съгласно Заповед № 52 / 29.06.2020 г.

 на Директора на къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот

 

Днес, 2 юли 2020 година

Комисия в състав:

Председател:

Борислава Петрова, директор на Къща музей „Иван Вазов” – Сопот

и членове:

 1. Надежда Георгиева, уредник в Къща музей „Иван Вазов”
 2. Валентина Кънчева, екскурзовод в Къща музей „Иван Вазов”
 3. Иванка Виришапкова, началник отдел „Хуманитарни и социални дейности“
 4. Васко Попов, главен специалист „Спорт, туризъм и младежки дейности“
 5. Пенка Терзиева, директор на Център за работа с деца – гр. Сопот

се събра и след като оцени всички получени творби в отделните категории, съобразявайки се с критериите на конкурса, реши да присъди следните награди: 

КАТЕГОРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВО МЯСТО

Славена Стефанова, 10 клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, гр. Разград

ВТОРО МЯСТО

Силвияна Димитрова, 10 клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград

  

Тази учебна година донесе поредица от първи награди, както и много други отличия в различни Национални конкурси на Славена. Завоюваните първи места са достойни постижения за усърдния ѝ труд.

За Силвияна това е първия ѝ завоюван приз тази година на Национално ниво и е заслужен.

БРАВО!!!  Гордеем се с вас!

„Вазовата България" е уникален по рода си Национален ученически конкурс, организиран от Къща музей "Иван Вазов" и Община Сопот, съпътстващ честването на годишнините от рождението на Патриарха на бълrарската литература Иван Вазов.

Къща музей "Иван Вазов" е паметник на културата от национално значение. В нея е роден най-големия български поет и писател Иван Вазов, наричан Патриарх на българската литература. Родният му дом е опожарен през 1877 година. Възстановен и официално открит от цар Борис III 1935 година.

Основната мисия на музея е издирване, изучаване, опазване и популязиране творчеството на Иван Вазов. Музеят работи в полза на обществото – за неговото духовно и културно обогатяване, за децата на България – нашето бъдеще.

Въпреки трудностите, свързани с извънредната ситуация и обучението онлайн на всички ученици, конкурсът Вазовата България" се проведе за шеста поредна година и през настоящата 2020 - юбилейна за Иван Вазов и музея в Сопот.

Конкурсът е насочен към всички български ученици  в/и извън територията на България, като им дава възможност да разгърнат творческото си въображение.

 

Много награди за талантливите ученици от ППМГ от поредния Национален конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес“!

Стефания, Фулин, Ирена, Дилек и Християна са на челните места! 

 

Преди броени минути излязоха резултатите от Националния конкурс Богатствата на Земята и човешкият прогрес“. И тук призовите места са наши.

Още награди продължават да засипват талантливите ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ като един чудесен завършек на учебната година.  

Петима ученици на инж. Христо Терзиев се представиха великолепно и са класирани на призови места във всички възрастови групи в раздел „Компютърна презентация“ на конкурса. Това са:

В  I възрастова група (5–8 клас):

ПЪРВО място и грамота – Стефания Александрова Павлова, 8в клас;

ВТОРО място и грамота – Фулин Ахмедова Мухаремова, 8в клас.

 

Във  II възрастова група (912 клас):

ПЪРВО място и грамота – Ирена Светлинова Станчева, 9а клас;

ВТОРО място и грамота – Дилек Сезгин Сали, 10в клас;

ТРЕТО място и грамота – Християна Стефанова Наковска, 10в клас.

Браво!!!

 

Националният ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес“ дава възможност на учениците да изявят своите познания за твърдите и течните полезни изкопаеми и минералните асоциации, които се срещат по нашите земи и да покажат загриженост по рационалното им извличане и използване.

Организатор на Националното събитие е Минно-геоложкият университет „Св. Ив. Рилски“.

За пореден шести път ученици от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" на Национален кръг на Олимпиадата по Техническо чертане 

Петима ученици от ППМГ под ръководството на инж. Христо Терзиев се представиха за ХХХVI Национална олимпиада по Техническо чертане, която се проведе на 28 юни.

Възпитаниците на инж. Христо Терзиев защитиха достойно традицията на ППМГ за традиционно поредно представяне на Национален кръг на Олимпиада по Техническо чертане.

Това стана възможно след постигнати ОТЛИЧНИ оценки, сериозната им подготовка, добрият екип и силната им мотивация за успех.

В първа възръстова група участваха:

 1. Кристиян Даниелов Иванов – 8 клас
 2. Кирил Кирилов Радев – 8 клас
 3. Росица Даянова Цонева – 8 клас

Във втора група:

 1. Алмина Айдънова Басриева – 9 клас
 2. Севдийе Салиева Ислямова – 9 клас

В продължение на 4 астрономически часа първа група изпълняваха, според регламента следната задача:

 1. По дадени изглед отпред и изглед отгоре на плътно тяло да се начертае изглед отляво в мащаб 1:1 съгласно правилата за европейско проектиране и да се нанесат необходимите размери.

Втора група пък в продължение на 5 астрономически часа трябваше да направят две задачи:

 1. По зададено аксонометрично изображение на детайл и измервателни инструменти (линия с милиметрова скала) да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост. Размерите се измерват от изображението, което представлява стандартна правоъгълна изометрия (коефициентите на изменение по трите оси са 1).
 2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавост.

Задачите се определят от националната комисия. Националният кръг се организира със съдействието на Технически университет - София.

Участието в Националния кръг на олимпиадата на учениците от ППМГ е успех и продължение на желанието на тези млади хора да се занимават и усъвършенстват в областта на техническите науки!

Гордеем се с вас!

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ с първенци в Национален конкурс

Национални победители са: Юджел, Славена и Преслава!

Първенците в Националния конкурс „Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското бъдеще на България" бяха отличени в Шумен.

Жури в състав проф. д.н. Наталия Павлова и доц. Красимир Харизанов от Факултет по математика и информатика в ШУ „Епископ Константин Преславски", студент Севинч Хашимова (специалност Педагогика на обучението по математика и информатика в ШУ „Епископ Константин Преславски") разгледаха постъпилите за участие в конкурса презентации и определиха следните награди:

 

РАЗДЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

1 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-11 ГОДИНИ

1 МЯСТО- Любомир Велков - 4 клас, ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов" Шумен

2 МЯСТО-Велислав Даниелов Александров - 5 клас, IV ОУ „Иван Вазов" Монтана

3 МЯСТО - Михаил Живков Жеков - 5 клас, ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов" Шумен

ПООЩРЕНИЕ - Никол Ненова - 4 клас, 11 СУ „Проф. Никола Маринов" Търговище

 

2 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12-14 ГОДИНИ:

1 МЯСТО - Юджел-Джан Юджел Хюсеин - 8 клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков"- Разград

2 МЯСТО - Виктория Емилова - 7 клас, ЦПЛР-ЦРД-Разград

3 МЯСТО - Йоанна Стефанова Николова - 7 клас, 1 ОУ „Христо Ботев" Търговище

ПООЩРЕНИЕ - Мария, Георги и Димитър Тончеви Еневи - 8 клас, ГПЧЕ „Ромеи Ролан" Стара Загора

 

3 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 15-19 ГОДИНИ:

1 МЯСТО - Каролина Ангелова- 16 г., ЦПЛР-ОДК Балчик

2 МЯСТО - Славена Десиславова Стефанова - 1О клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков" - Разград

3 МЯСТО - Преслава Чавдарова Петкова - 1О клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков" - Разград

ПООЩРЕНИЕ - Йоана Димитрова Иванова - 1О клас, ПГСАГ „Ангел Попов" гр. Велико Търново

 

Достойно представяне на Юджел и Преслава на Национална изява и втора поредна награда на Славена на Национален конкурс само за тази година.

БРАВО!!! 

 

Конкурсът дава възможност на учениците със средствата на изкуството чрез личното си творчество, да изразят отношението си към историческата памет на своя народ.

Организатори на конкурса са Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Община Шумен и Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен  детски комплекс – Шумен.

 

Възпитаници на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ с нови отличия от поредния Национален конкурс

Националният конкурс „Спомен за бъдещето – послание до моето Аз“ донесе успехи на 13 ученици на инж. Христо Терзиев за отлично представяне в категория „Презентация“.

Те получават грамоти и ваучер за безплатно посещение на музейни обекти в гр. Сливен.

Темата на конкурса бе насочена към усещането на всяко дете за бъдещето. Идеята е децата да помечтаят и да сътворят послание към самите себе си, независимо от условията на извънредна ситуация в България.

През последните няколко месеца ние като общество, включително и нашите деца, бяхме обект на постоянен информационен поток, свързан с вируса.

Цялото ни ежедневие изведнъж се преобърна. И именно в тази необичайна ситуация предизвикахме децата да споделят "спомена си за бъдещето".

Органазитори на Националния онлайн конкурс са Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен и Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен.

Възпитаници на ППМГ грабнаха всички награди в Национален конкурс и донесоха на природо-математическата гимазия специално отличие. 

Челните места и отличното представяне в Националния конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение“ - Две ПЪРВИ, Две ВТОРИ, Една ТРЕТА и Четири ПООЩРИТЕЛНИ награди на ученици на инж. Христо Терзиев носят СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА за училището от организаторите на Националния конкурс.

С ПЪРВИ НАГРАДИ са отличени творбите на:

 • СЛАВЕНА СТЕФАНОВА, 10 клас
 • и МАРТИНА ПЕЕВА, 9 клас

ВТОРИТЕ НАГРАДИ са за:

 • СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА, 9 клас
 • и ШЕНГЮЛ ХАЛИЛ, 10 клас

ТРЕТА НАГРАДА е за:

 • МЕЛЕК СЕВГИНОВА от 8 клас

ЧЕТИРИ ПООЩРЕНИЯ са за:

 • Антоанета Георгиева, 9 клас
 • Ебру Илханова, 10 клас
 • Пресияна Досева, 9 клас
 • Стефания Каракашева, 9 клас

Още => ППМГ обра наградите в Национален конкурс – Две ПЪРВИ, Две ВТОРИ, Една ТРЕТА и Четири ПООЩРИТЕЛНИ награди

За пореден път ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“, работили под ръководството на инж. Христо Терзиев печелят национални награди.

Куп награди младите таланти на ППМГ заслужиха от Националния конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение“ - Две ПЪРВИ, Две ВТОРИ, Една ТРЕТА и Четири ПООЩРИТЕЛНИ награди.

С ПЪРВИ НАГРАДИ са отличени творбите на СЛАВЕНА СТЕФАНОВА от 10 клас и МАРТИНА ПЕЕВА от 9 клас.

ВТОРИТЕ НАГРАДИ са за – СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА от 9 клас и ШЕНГЮЛ ХАЛИЛ от 10 клас.

ТРЕТА НАГРАДА е за МЕЛЕК СЕВГИНОВА от 8 клас.

ЧЕТИРИ ПООЩРЕНИЯ са за:

 • Антоанета Георгиева, 9 клас
 • Ебру Илханова, 10 клас
 • Пресияна Досева, 9 клас
 • Стефания Каракашева, 9 клас

 

Престижното ПЪРВО МЯСТО в Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ си извоюва възпитаникът на ППМГ Никита от 8 клас,  като пребори конкуренция от стотици ученици и впечатли журито със завладяващия си проект.

Трето поредно състезание донесе ВТОРО и ТРЕТО място в надпревара по Информационни технологии за ученици.

Кристиян, Али и Станко с призови места в Ученическото състезание за купата на Декана на ФМИ по Информационни технологии.

Уеб сайтът на Кристиян Иванов и Али Алиев от 8 клас е класиран на ВТОРО място.

ТРЕТО място е за уеб сайта на Станко Мечков от 9 клас.

 

В онлайн конкурсът на тема „Спомен за бъдещето – послание до моето Аз“ 13 възпитаници на инж. Христо Терзиев получават специални грамоти за отлично представяне и ваучер за безплатно посещение на музейни обекти в гр. Сливен.

Конкурсът е организиран от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен съвместно с Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен.

 

БРАВО! ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА СТАРАНИЕТО И ТАЛАНТА ИМ!

Нека със същата упоритост и същия ентусиазъм да превземат още такива високи върхове!

Всички ученици са подготвяни от преподавателя им по Информационни технологии инж. Христо Терзиев

Пореден приз за ППМГ, ученици с отличия на НАЦИОНАЛНО ниво

Клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ с ръководител инж. Христо Терзиев спечели Специална награда на Регионално управление на образованието град Разград в Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ в направление „Публицистични материали за вестник“.

Националната изява се организира от ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество с подкрепата на Община Разград, РУО – Разград и Националния дворец на децата.

В тазгодишното осмо издание на конкурса участваха 179 млади репортери от 54 учебни заведения в 33 населени места с 309 публицистични
творби: журналистически есета, интервюта, очерци, коментари, репортажи, спортни коментари, аналогови и електронни вестници, радиопредавания.

За втора година учениците от клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ под ръководството на инж. Христо Терзиев разработват онлайн училищен вестник и заедно с клуб „Фотография и журналистика“ с ръководител Даниела Куманова правят реален и възможен вестник – „ФОТОКОМЕНТАТОР“ – онлайн вестник в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“.

Усърдието им е възнаградено от завоюваното отличие на престижния Национален конкурс.

Награда за активно и успешно участие получи и техния ръководител инж. Христо Терзиев.

В клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ на инж. Христо Терзиев са включени ученици, които усвояват процеса, по който се създава успешен и работещ дизайн за един уебсайт. Те пишат код сами и работят с кодов редактор. Заниманията помогат на учениците да разгърнат своя креативен потенциал, като всеки се занимава и с индивидуален проект. Наскоро талантливите ученици заслужиха призови места и в друга емблематична изява =>> ВТОРО и ТРЕТО място в състезание по Информационни технологии за ученици на инж. Христо Терзиев

Вече четвърта година в ППМГ функционира клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“, като обучението са преминали 47 бъдещи уеб дизайнери.

Кристиян, Али и Станко от ППМГ "Академик Никола Обрешков" с призови места в състезание по Информационни технологии. Това и трето поред състезание, в което ученици на инж. Христо Терзиев са в челните редици. Наскоро те заслужиха всички награди в Национален конкурс => ППМГ обра наградите в Национален конкурс – Две ПЪРВИ, Две ВТОРИ, Една ТРЕТА и Четири ПООЩРИТЕЛНИ наградиА само преди няколко дни имаме и ПЪРВО място на НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС с МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ за НИКИТА от 8 клас!

 

Ръководството на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ по предложение на Комисията за организиране и провеждане на Ученическото състезание за купата на Декана на ФМИ по Информационни технологии обяви класирането на участниците в Ученическото състезание за купата на Декана на ФМИ по Информационни технологии.

Второ и трето място са за учениците от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.

Уеб сайтът на Кристиян Иванов и Али Алиев от 8 клас е класиран на ВТОРО място.

ТРЕТО място е за уеб сайта на Станко Мечков от 9 клас.

Кристиян и Станко са активни участници в кръжока по „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ с ръководител инж. Христо Терзиев.

 

БРАВО! ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА СТАРАНИЕТО И ТАЛАНТА ИМ!

Протокол от класирането

НАГРАДИТЕ

Заради извънредното положение организаторите увериха, че наградите ще бъдат изпратени по пощата в най-скоро време през този месец.

Ученици на инж. Христо Терзиев заслужиха призови места в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС. Това и втора поредна Национална изява, в която ПЪРВИТЕ места са за ППМГ. Само преди няколко дни имаме ПЪРВО място на НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС с МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ за НИКИТА от 8 клас!

Жури определи победителите в Националния конкурс за детско творчество „Природата - моето вдъхновение“. ППМГ „Академик Никола Обрешков“ е с най-много отличия в емблематичната Национална надпревара.

В направление „Мултимедийни презентации“ с ПЪРВИ НАГРАДИ са отличени творбите на СЛАВЕНА СТЕФАНОВА от 10 клас и МАРТИНА ПЕЕВА от 9 клас на разградската гимназия.

ВТОРИТЕ НАГРАДИ също са за ППМГ –  за СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА от 9 клас и ШЕНГЮЛ ХАЛИЛ от 10 клас.

ТРЕТА НАГРАДА е за МЕЛЕК СЕВГИНОВА от 8 клас на ППМГ.

ЧЕТИРИ ПООЩРЕНИЯ още за учениците от Математическата гимназия. Те са за:

 • Антоанета Георгиева, 9 кл, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, Разград
 • Ебру Илханова, 10 кл, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, Разград
 • Пресияна Досева, 9 кл, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, Разград
 • Стефания Каракашева, 9 кл, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, гр. Разград

 

СПЕЦИАЛНИ ПОХВАЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ППМГ

Организаторите на Националния конкурс похвалиха учениците на инж. Христо Терзиев, затова че в презентациите си показват разнообразни визуални ефекти, представят атрактивно личното си отношение към природата или предлагат еко-проекти, които да развият в бъдеще. 

СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА ЗА ППМГ

Националната изява носи и СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА за училището като цяло. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за СЛАВЕНА, МАРТИНА, СТАНИСЛАВА, ШЕНГЮЛ, МЕЛЕК, АНИ, ЕБРУ, ПРЕСИЯНА и СТЕФАНИЯ!

 

Протокол от класирането

 

НАГРАДИТЕ

Заради извънредното положение организаторите увериха, че наградите ще бъдат изпратени по пощата в най-скоро време през този месец.

Никита, Пресияна и Юджел представят ППМГ на Националната изява

Протокол от класирането на ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ от първи кръг – училищно ниво на Двадесет и осми Национален ученически конкурс под наслов „Учредяване на българската екзархия – 1870 година – венец на църковно-националните  борби“:

 1. място - Никита Стоименов Стефанов, 8в клас
 2. място - Пресияна Мирославова Досева, 9 клас
 3. място - Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в клас

Научен ръководител на тримата талантливи ученици е инж. Христо Терзиев.

Националният конкурс е включен в Националния календар за извънучилищните изяви и в програмата на МОН за насърчаване на творческите способности на децата.

Организаторите на конкурса: Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“ и в.“Аз Буки”

Браво на НИКИТА!

БЕЗАПЕЛАЦИОННО ПЪРВО МЯСТО на Никита Стефанов от 8 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград на НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“.

Първото място е напълно заслужено за уникалния проект на амбициозния Никита. Той вложи неимоверно старание, желание, усърдие, въображение и креативност в реализиране на идеята си с ръководител инж. Христо Терзиев.

С това отличие ППМГ „Академик Никола Обрешков“ е единственото училище от Разград, което е сред наградените в направление „Мултимедийни презентации и клипове“  на Националния конкурс с международно участие.

Поздравления!

Протоколът от класирането:

Националният конкурс с Международно участие „България в картини и слово“ е организиран от Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс Търговище и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

5 ученици на инж. Христо Терзиев с възможност да представят своите проекти на Националната Олимпиада по Информационни технологии

2 проекта са с максимума точки 100, а трети с 96 точки.

Отлични резултати на Олимпиада по Информационни технологии отново пoказаха млади таланти от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

5 ученици на инж. Христо Терзиев продължават на Националното ниво на Олимпиадата по технологии. Те са разработили 3 проекта в две направления – уеб сайт и мултимедия.

2 проекта, от тях са оценени с максимума точки 100, а трети с 96 точки. БРАВО!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за вложените усилия и таланта на Джансу, Дилек, Фани, Мартин и Онур!

Учениците, които са предложени за Националната Олимпиада по информационни технологии и техните проекти са:

 1. „България - величествена природа и забележителности“ с регистрационен №695 в категория „Мултимедия“, класиран с 96 точки

на Онур Бюлент Шеит, 8в. клас

 1. „Играй, забавлявай се и учи с нас!“ с регистрационен №548 в категория „Мултимедия“, класиран със 100 точки

на Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас

и Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас

 1. „Поколения мобилни мрежи“ с регистрационен №232 в категория „Уеб сайт“, класиран с 100 точки

на Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас

и Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас

Да им пожелаем УСПЕХ и на НАЦИОНАЛНО НИВО!

11 ученици на инж. Христо Терзиев участваха със 7 проекта на Областния кръг на Олимпиадата по Информационни технологии

5 ученици на инж. Христо Терзиев продължават на Национално ниво в олимпиадата

Областният кръг на Олимпиадата по Информационни технологии се проведе изцяло в дигитална среда, поради обявеното извънредно положение в страната.

Протоколът за резултатите на учениците от Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии е готов.

В надпреварата участваха 11 ученици с научен ръководител инж. Христо Терзиев. Петима от тях са класирани за Националното ниво на олимпиадата.

Два проекта са получили максимума точки 100, а трети - 96 точки. ПОЗДРАВЛЕНИЯ за Джансу, Дилек, Фани, Мартин, Онур!

Достойно представяне за Никита, Найлян, Рая, Юджел, Кристиян и Али!

Протоколът за резултатите на учениците от Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии, направление „Мултимедия“

Протоколът за резултатите на учениците от Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии, направление „Уеб сайт“

7 проекта на 11 ученици на инж. Христо Терзиев на Областния кръг на Олимпиадата по Информационни технологии

Областният кръг на Олимпиадата по Информационни технологии се проведе на 14 март от 09.30 изцяло в дигитална среда. Състезанието не успя да се състои в Разград, поради обявеното извънредно положение в страната на 13 март.

Домакин на Областният кръг на Олимпиадата по технологии е ППМГ „Академик Никола Обрешков“. Надпреварата се състоя on-line, чрез осъществяване на видео връзка, чрез приложението Google – Hangouts, като всички свои материали, свързани със защитата на съответния проект бяха качени предварително в Google Classroom, класна стая „Олимпиада по ИТ“.

В първата Онлайн олимпиада по Информационни технологии участват 11 ученици на инж. Христо Терзиев. Те презентират своите 7 проекти в две основни направления – мултимедия и уеб сайт. 

 

В категория „УЕБ САЙТ“ учениците на инж. Христо Терзиев се представят с проектите:

 1. „Поколения мобилни мрежи“ с регистрационен №232

на Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас

и Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас

 1. „Стилове музика“ с регистрационен №461

на Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас

и Али Левентов Алпиев, 8в. клас.

Кратко описание на направление: Уеб (WEB) сайт

Уеб сайтът представлява съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в интернет. Те могат да съдържат едновременно или в различни комбинации текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Всеки уеб сайт има начална страница и вътрешни страници, които в по-големите сайтове образуват сложна дървовидна структура. Предполага се използване на технологии като HTML, CSS, JavaScript , онлайн конструктори и др. Не се препоръчва използване на технологии, които изискват допълнителна инсталация на приставки (plug-ins). Сайтът трябва да е публикуван в интернет и да е достъпен по време на областния и националния кръг на олимпиадата.

 

В категория „МУЛТИМЕДИЯ“ проектите на ученици на инж. Христо Терзиев са:

 1. „Как разрушаваме света“ с регистрационен №519

на Найлян Несин Хавенгели, 8в. клас

и Рая Стоянова Илиева, 8в. клас

 1. „България - величествена природа и забележителности“ с регистрационен №695

на Онур Бюлент Шеит, 8в. клас

 1. „Играй, забавлявай се и учи с нас!“ с регистрационен №548

на Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас

и Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас

 1. „Васил Левски – от Карлово до Къкрина“ с регистрационен №462

на  Никита Стоименов Стефанов, 8в. клас

 1. „В окото на стихията: Австралия“ с регистрационен №610

на Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас

 

Кратко описание на направление: „МУЛТИМЕДИЯ“

Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избрана тема с използване на достатъчно естетични, убедителни и атрактивни мултимедийни възможности (презентация, демонстрация на резултати от проект или самостоятелно изследване, портфолио и др. подобни). Той трябва да дава възможност за интерактивно взаимодействие с потребителя. Типични технологични средства за изготвяне на подобно приложение са например: MS Power Point (евентуално с използване на Visual Basic for Applications), Adobe Macromedia Flash (евентуално с използване на Action Script), MS Movie Maker и др. подобни.

Надяваме се на УСПЕХ!

На 9 март се провежда Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“.

13 ученици на инж. Христо Терзиев представят своите проекти в три основни направления – мултимедия, уеб сайт и интернет приложения.

Г Р А Ф И К

за провеждане на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии в област РАЗГРАД

 

13 ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград преминават Общинския кръг на Олимпиадата по Информационни технологии

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален.

9 проекта на 13 ученици на инж. Христо Терзиев преминават Общинския кръг на Олимпиадата по Информационни технологии и ще участват на Областния кръг.

Списък на класираните за Областен кръг

Това са проектите:

 1. „Как разрушаваме света“ с регистрационен №519 в категория „Мултимедия“

на Найлян Несин Хавенгели, 8в. клас

и Рая Стоянова Илиева , 8в. клас

 1. „България - величествена природа и забележителности“ с регистрационен №695 в категория „Мултимедия“

на Онур Бюлент Шеит, 8в. клас

 1. „Стилове музика“ с регистрационен №461 в категория „Уеб сайт“

на Али Левентов Алпиев, 8в. клас

и Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас

 1. „Поколения мобилни мрежи“ с регистрационен №232 в категория „Уеб сайт“

на Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас

и Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас

 1. „Играй, забавлявай се и учи с нас!“ с регистрационен номер №548 в категория „Мултимедия“

на Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас

и Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас

 1. „Васил Левски – от Карлово до Къкрина“ с регистрационен №462 в категория „Мултимедия“

на Никита Стоименов Стефанов, 8в. клас

 1. „България в напредъка на съвременния компютър“ с регистрационен №723 в категория „Уеб сайт“

на Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас

 1. „В окото на стихията: Австралия“ с регистрационен №610 в категория „Мултимедия“

на Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас

 1. „BPCB- Best PC Bulder“ с регистрационен №383 в категория „Интернет приложение“

на Станко Динев Мечков, 9а. клас

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Диляра Севгин Мустафа от IX клас на ППМГ е наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Онур Бюлент Шеит от VIII клас на ППМГ е награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Станко Динев Мечков от IX клас на ППМГ е награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Теодосия Светославова Тодорова от IX клас на ППМГ е наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученическия конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Ляра Левентова Реджебова от VIII клас на ППМГ е наградена със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Мерлин Бюрхан Хамди от VIII клас на ППМГ е наградена със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Никола Димитров Вълчев от IX клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Юджел-Джан Юджел Хюсеин от VIII клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Берк Сейхат Бехчет от IX клас клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Владимир Диянов Неделчев от VIII клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ, а дванадесетокласничката Мария Христова грабна ПЪРВАТА НАГРАДА - Брюксел

В Художествена галерия „Проф. Илия Петров се проведе церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“, организиран от евродепутата от ЕНП Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Асим Адемов благодари на учениците за участието и за ентусиазма, с който са работили и проявили към кoнкурса. Като учител, той поздрави и преподавателите, които си вършат професионално работата и ги подкрепят в развитието.

Награди от Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ – Разград получиха получиха възпитаниците на инж. Христо Терзиев:

Диляра Севгин Мустафа – IX клас, наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Онур Бюлент Шеит  – VIII клас, награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Станко Динев Мечков – IX клас, награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Теодосия Светославова Тодорова – IX клас, наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА,

а дванадесетокласничката Мария Христова грабна ПЪРВАТА НАГРАДА - Брюксел

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Отличени са и проектите на:

Мерлин Бюрхан Хамди – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Берк Сейхат Бехчет – IX клас, със специална ГРАМОТА

Ляра Левентова Реджебова – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Юджел-Джан Юджел Хюсеин – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Никола Димитров Вълчев – IX клас, със специална ГРАМОТА

Владимир Диянов Неделчев – VIII клас, със специална ГРАМОТА

БРАВО!!!

Проектите в конкурса за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ включваше данни за народни будители от родния край, с информация за тяхното дело, насочено към съхраняване на българския дух и идентичност, мястото им в европейското културно наследство, техни паметници и символи в региона - израз на почит и признателност към делото им.

13 ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград ще участват в Олимпиадата по Информационни технологии

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – едната от V до VIII клас включително и другата от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления. В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект.

Инж. Христо Терзиев е ръководител на 13 ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“. Те ще участват в три основни направления – мултимедия, уеб сайт и интернет приложения.

Проектите на учениците са:

1. „Как разрушаваме света“ с регистрационен №519 в категория „Мултимедия“

на Найлян Несин Хавенгели, 8в. клас

и Рая Стоянова Илиева , 8в. клас

2. „България - величествена природа и забележителности“ с регистрационен №695 в категория „Мултимедия“

на Онур Бюлент Шеит, 8в. клас

3. „Стилове музика“ с регистрационен №461 в категория „Уеб сайт“

на Али Левентов Алпиев, 8в. клас

и Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас

4. „Поколения мобилни мрежи“ с регистрационен №232 в категория „Уеб сайт“

на Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас

и Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас

5. „Играй, забавлявай се и учи с нас!“ с регистрационен номер №548 в категория „Мултимедия“

на Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас

и Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас

6. „Васил Левски – от Карлово до Къкрина“ с регистрационен №462 в категория „Мултимедия“

на Никита Стоименов Стефанов, 8в. клас

7. „България в напредъка на съвременния компютър“ с регистрационен №723 в категория „Уеб сайт“

на Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас

8. „В окото на стихията: Австралия“ с регистрационен №610 в категория „Мултимедия“

на Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас

9. „BPCB- Best PC Bulder“ с регистрационен №383 в категория „Интернет приложение“

на Станко Динев Мечков, 9а. клас 

За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата, за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при използване на налични ресурси (текст, аудио, видео, графични изображения, анимации) спазват лицензионните изисквания на авторите на тези ресурси.

Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Изборът на подходящо направление е от критична важност, тъй като при неправилно избрано направление учениците рискуват да не получат точки по някои от критериите. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

Имаме ПЪРВО място, ТРЕТИ места и ПООЩРИТЕЛНИ награди

Само преди няколко седмици бяха наградени 20 ученика на инж. Христо Терзиев взели участие в 3 национални състезания. Сега на специална церемония са отличени 25 ученици от 4 НАЦИОНАЛНИ състезания.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс „Красива природа, красива наука“:

ПЪРВО място е за Радина Косева Косева, 9 клас „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Айлин Менсурова Хамдиева, 10 клас, „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Славена Десиславова Стефанова, 10 клас, „The last day of summer  (Последния ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

ТРЕТО място за Мария Петрова Кръстева, 10 клас, „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

ПООЩРИТЕЛНИ награди взеха двама ученици на инж. Христо Терзиев в Конкурса „1-ви ноември - Ден на народните будители“ на община Бургас.

Гюлбен Динчер Мехмед от 12 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

Мартина Пламенова Пеева от 9 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

Награда за своята мултимедийна презентация и ПООЩРИТЕЛНА грамота заслужи Вероника Пасева от 12. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград. С нея тя взе участие в Международния конкурс „Заедно в XXI век“, включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

18 грамоти получават учениците на инж. Христо Терзиев от Националния ученически конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово:

Вероника Пламенова Пасева – 12. клас, която участва с два авторски проекта,

Ивона Якимова Николова – 12. клас,

Румина Иванова Младенова – 12. клас,

Ния Недялкова Неделчева – 12. клас,

Илиян Дечев Илиев – 9. клас,

Джемал Кемал Али – 9. клас,

Мелек Сали Реджеб – 9. клас,

Николета Ивайлова Тодорова –9. клас,

Габриела Димитрова – 9. клас,

Синем Гюрджан Хасан – 9. клас,

Тамер Мустафа Акиф – 9. клас,

Хакан Айлинов Халилов – 9. клас,

Александрина Емилова Александрова – 9. клас,

Мерт Айдън Исмаил – 9. клас,

Елиф Вахидова Хасанова – 9. клас,

Кристина Евгениева Димитрова – 9. клас,

Кристияна Светлозарова Петрова – 9. клас,

Нихал Нихатова Мехмедова – 9. клас.

Радина от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев заслужи ПЪРВОТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука” с проекта си "Брегът на Черно море"

12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

ПЪРВО МЯСТО заслужи вдъхновяващият проект на Радина Косева Косева „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

Радина е ученичка в IXа. клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.