За пореден шести път ученици от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" на Национален кръг на Олимпиадата по Техническо чертане 

Петима ученици от ППМГ под ръководството на инж. Христо Терзиев се представиха за ХХХVI Национална олимпиада по Техническо чертане, която се проведе на 28 юни.

Възпитаниците на инж. Христо Терзиев защитиха достойно традицията на ППМГ за традиционно поредно представяне на Национален кръг на Олимпиада по Техническо чертане.

Това стана възможно след постигнати ОТЛИЧНИ оценки, сериозната им подготовка, добрият екип и силната им мотивация за успех.

В първа възрастова група участваха:

  1. Кристиян Даниелов Иванов – 8 клас
  2. Кирил Кирилов Радев – 8 клас
  3. Росица Даянова Цонева – 8 клас

Във втора група:

  1. Алмина Айдънова Басриева – 9 клас
  2. Севдийе Салиева Ислямова – 9 клас

В продължение на 4 астрономически часа първа група изпълняваха, според регламента следната задача:

  1. По дадени изглед отпред и изглед отгоре на плътно тяло да се начертае изглед отляво в мащаб 1:1 съгласно правилата за европейско проектиране и да се нанесат необходимите размери.

Втора група пък в продължение на 5 астрономически часа трябваше да направят две задачи:

  1. По зададено аксонометрично изображение на детайл и измервателни инструменти (линия с милиметрова скала) да се изпълни скица, включваща проекции, размери и грапавост. Размерите се измерват от изображението, което представлява стандартна правоъгълна изометрия (коефициентите на изменение по трите оси са 1).
  2. По даден чертеж на общия вид да се изработи чертеж на детайл, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавост.

Задачите се определят от националната комисия. Националният кръг се организира със съдействието на Технически университет - София.

Участието в Националния кръг на олимпиадата на учениците от ППМГ е успех и продължение на желанието на тези млади хора да се занимават и усъвършенстват в областта на техническите науки!

Гордеем се с вас!