Официалният празник на програмиста се отбелязва на 256-тият ден в годината. Числото 256 е максималният брой стойности, които могат да се кодират в един байт.

С решение на правителството от 2007 година в България се чества Професионалния празник на специалистите по компютърна техника и информационни технологии.

На снимката: баба на съвременен програмист е подредила 4.5 мегабайта в 62 500 перфокарти.

Скъпи ученици, учители и родители,

Пожелавам ви здрава и успешна учебна година!

Вярвам, че ЗАЕДНО ще напишем поредната впечатляваща страница от историята на НАШЕТО УЧИЛИЩЕ, заедно ще се справим с трудностите и заедно ще празнуваме успехите си!

На добър час!

инж. Христо Терзиев

ЗА СЛАВАТА НА БУКВИТЕ
Ангеларий, Горазд, Наум, Сава, Климент Охридски, Кирил и Методий, цар Борис.

художник Васил Горанов

Учителко, целувам ти ръка

Случайна среща. Във жената бяла
учителката своя аз познах.
Отмина ме, не беше ме познала;
затичах се, извиках и я спрях.

Представих си я хубава и млада,
с коси от злато във учебен час.
И ако днес е бяла безпощадно,
то тя е побелявала от нас.

Прости ми прегрешенията много
и болките от другите и мен.
Ти хора ни направи със тревоги.
Учителко любима, добър ден!

Снегът в косите падал е неволен,
но аз не вярвам, че е сняг това,
а все си мисля, кръг е ореолен.
Учителко, целувам ти ръка!

Прости ми, прости ми
прегрешенията и болките от другите и мен.
Ти хора ни направи.
Учителко любима, добър ден!

Случайна среща. Във жената бяла
учителката своя аз познах.
Отмина ме, не беше ме познала;
затичах се, извиках и я спрях.

Снегът в косите падал е неволен,
но аз не вярвам, че е сняг това,
а все си мисля, кръг е ореолен.
Учителко, целувам ти ръка!

Прости ми, прости ми
прегрешенията и болките от другите и мен –
ти хора ни направи.
Учителко любима, добър ден!

Димитър Ценов

Психотерапевт Таня Кидакова