Обичаен ден през 70те в офиса преди ерата на AutoCAD и другите приложения за проектиране.

- Какво работиш?
- Програмист съм.
- По-точно?
- Вкъщи сменям програмите на телевизора.

В планината.

Овчар си пасе стадото. Изведнъж от небето се спуска вертолет. От него изскача млад мъж с безукоризнен костюм и вратовръзка.
- Вие сте овчар, нали?
Мълчание.

- Вие пасете стадото си неправилно. Сега ще ви покажа!
Вади лаптоп и се свързва към спътник.

- Виждате ли? Ето картина и на нея ясно се вижда, че зад този склон тревата е много по-зелена и сочна. Съгласен ли сте? Виждам, че сте съгласен. Трябва да прехвърлите стадото си до там. Вие искате да Ви изберем маршрут за прехвърлянето? Моля! Има три маршрута. По този маршрут, веднага ви отговарям, не трябва да вървите, защото там има вълци. Ето тук, виждате ли? От другите два, този е по-краткият и трябва да изберете него. Като хонорар вземам една овца.

Тръгва към вертолета и изведнъж чува гласа на овчаря:
- Ти навярно отдавна работиш като консултант?
- Да, как разбрахте?

- Първо:
- Идваш, без някой да те е викал.
Второ:
- Сам си задаваш въпроси и сам си отговаряш.
Трето:
- Остави кучето на мястото му!

Кодирано!

Нека Гугъл да го преведе, да видим!

Когато си хванал компютърната мишка и на команда: „Сега я вдигна нагоре“, вместо да я приплъзнеш я вдигаш буквално във въздуха.

Служители на мобилен оператор се качили в такси и попитали за цената.

- Предлагаме безлимитен пакет за 3 лв – отговорил таксиметровият шофьор

Когато пристигнали на адреса, той казал:

- 88 лева и 35 стотинки, ако обичате.

- Но нали казахте 3 лв! – възмутили се пътниците

- Вижте сега – обяснил шофьорът – при безлимитния пакет скоростта е ограничена до 10 км/ч, а Вие помолихте да карам по бързо. По високата скорост се таксува по 3,30 лв за всеки 10 км/ч. Освен това безлимитния пакет е валиден само в рамките на един район, а Вие пътувахте в съседния район – това вече е вътрешноградски роуминг. Пътуване извън началния район се таксува еднократно по 9 лева. Освен това при вътрешноградски роуминг се заплаща на километър и ние начисляваме за първоначалните 100 км, а това са още 33 лв. Как така „скъпо“? Нашата стандартна тарифа е 49 ст/км, а Вие плащате в роуминг по 33 ст/км. Даже излиза по-евтино! Освен това Вие бяхте няколко човека. От 1 янури услугата „групови пътувания“ е платена – по 6,50 лв на човек. И още 13 лв Ви начислихме за музикален пакет, тъй като Вие качвайки се в таксито с това си действие се съгласихте да използвате тази платена услуга. Така че всичко е правилно – 88 лева и 35 стотинки.

Един шеф на фирма се оплаква на друг:
– Уволних SEO специалиста си…
– И сега какво?
– Eми, какво, сега като напишеш „идиот” в Google, моето име излиза на първо място!