Ученици на д-р инж. Христо Терзиев участват в Национален конкурс за космоса

Ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ подготвиха творби за участие Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”.

Научен ръководител на разработките им е д-р инж. Христо Терзиев.

Националната изява е включена в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът се провежда в пет тематични направления. 

Конкурсът е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер.

Основните задачи са:

- Да популяризира успехите на световната наука и техника в изследването и усвояването на Космоса;

 - Да запознае децата и младите хора с постиженията на българската наука и техника за космически изследвания и наблюдения и тяхното приложение в практиката;

- Да съдейства за развитието на фантазията, творческата активност и интерес към изучаването на естествените и технически науки и да развива интелектуалните способности на учениците;

 - Да задълбочава обществено-полезната насоченост на дейността на младите математици, физици, астрономи, химици и биолози и да формира у тях умения за самостоятелна творческа работа;

- Да съдейства за създаване на условия за многостранното развитие на младите хора чрез интегриране на знания, умения и способности в областта на науката и техниката.

Състезанието е организирано от Фондация “Еврика” с цел подпомагане на проекти в областта на науката и техниката. 

Pin It