Ученици на д-р инж. Христо Терзиев участват на Националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Здравето на животните оказва влияние върху здравето на хората. Много от болестите са общи. Значителна част от заболявания по хората се предават от животните. Затова лекувайки животните ветеринарният лекар предпазва и хората.

Изразявайки своето отношение по темата ученици на д-р инж. Христо Терзиев отново участват на Националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“.

Националната изява е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Конкурсът е организиран от МОН, Националния дворец на децата и Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ гр.Стара Загора.

Pin It