Първото участие в състезание на Виктория Георгиева Василева от 8а клас с придобитите знания и умения в часовете по „Уеб дизайн“ при инж. Христо Терзиев ѝ донесе 8-мо място в престижния Турнир „Обрешков“ на ПМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград. 

Разградската Математическа гимназия винаги е имала политика за откриване на талантливи ученици и развиване на дарбите им. Турнирът “Обрешков” е една от възможностите за това. Темата по Информационни технологии бе : УРОЦИТЕ НА ЖИВОТА.

ЦЕЛИ: Провокиране на креативно мислене у учениците, развитие на презентационните им умения и проверка на дигиталните им компетентности.

Изисквания: Проектът да е разработен с PowerPoint или като web сайт.