Финалът на новото предизвикателство в чест на STEM Discovery Week  – “Математиката в света около мен” като част от “Седмицата на откривателството 2018” на Института по математика и информатика при БАН донесе спецални награди и грамота на:

Деян Пламенов Петков от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - гр. Разград, 11 клас с научен ръководител инж. Христо Терзиев.

Останалите наградени ученици от ППМГ  – Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев

ИМИ е национална контактна точка за България на проекта SCIENTIX, в рамките на който се организират разнообразни образователни инициативи, които имат за цел да популяризират изучаването на природни науки.

Pin It