Ученичка на инж. Христо Терзиев се представи достойно на Национално ниво

Александрина Емилова Александрова от 9г клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – гр. Разград се включи с оригинална презентация в Националния конкурс „Вазовата България“ с помощта на учителя си инж. Христо Терзиев по Информационни технологии.

Вазовата България е Национален ученически конкурс, организиран от Община Сопот и Къща музей “Иван Вазов” съпътстващ честването на годишнините от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов в град Сопот.

Цели:

  • Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов
  • Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България
  • Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание
  • Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотография.

Участници

Конкурсът е насочен към всички български ученици в и извън територията на България.

Pin It