На 9 март се провежда Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“.

13 ученици на инж. Христо Терзиев представят своите проекти в три основни направления – мултимедия, уеб сайт и интернет приложения.

Г Р А Ф И К

за провеждане на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии в област РАЗГРАД