Уикипедия: Математическата гимназия е първото профилирано училище в Разград, основано на 1 септември 1972 г. Профилите са четири – математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и икономическо развитие, а от 2020 година и професия "приложен програмист". От 2018/2019 учебна година в собствена сграда. Най-голямото средно училище в област Разград. Обучават се 588 ученици в 23 паралелки от пети до дванадесети клас.

Pin It