Курсът по програмиране води инж. Христо Терзиев – магистър по информатика и информационни технологии, публикува уебсайта на вестник „Екип 7“. 

Инж. Христо Терзиев, запозна учениците с дизайна и възможностите на средата. С наученото те лесно усвоиха принципите на визуалното програмиране. Още=>

Pin It