Попитали актьора Джеки Чан:
- Джеки, доволен ли сте от живота си?
Той отвърнал:
- Знаете ли, преди време чух много мъдри думи:
Твоята сложна работа е мечта за всеки безработен.
Твоето непослушно дете е мечта за всеки бездетен.
Твоят малък дом е мечта за всеки бездомен.
Твоят малък капитал е мечта за всеки длъжник.
Твоето неблестящо здраве е мечта за всеки неизлечимо болен.
Това, че Всевишният скрива греховете ти от хорските очи, е мечта за всеки, опозорен от греховете си.
Твоето сърдечно спокойствие, твоят спокоен сън, твоята достъпна храна са мечта за всеки, в чиято страна има война.
Нужно е да ценим всичко, което имаме.
Никой не знае какво ще се случи с него утре.

Pin It