Когато сте на върха, Вашите приятели раэбират кой сте Вие, когато сте на дъното, Вие раэбирате кои са Вашите приятели.