Имената на дванадесетте месеци от годната, които използваме днес в България са от латински произход.

В миналото нашите предци използвали изцяло български имена за месеците, които ние днес сме забравили, а те звучат толкова красиво. Ето как са ги наричали: 

1. Голям Сечко (Просинец, Колог, Коложег) - така старите българи наричат месец януари.

"Месецът на горящия дънер" - това е значението на старобългарски.

2. Малък Сечко (Сечко, Съчен) - така старите българи наричат месец февруари.

"Месецът на страшния лед" - това е значението на старобългарски.

3. Сухи (Сух) - така старите българи наричат месец март.

"Сухият месец" - това е значението на старобългарски.

4. Брезов (Брязок) - така старите българи наричат месец април.

"Многоцветният месец" - това е значението на старобългарски.

5. Тревен (Тръвен, Цветен) - така старите българи наричат месец май.

"Тревистият месец" - това е значението на старобългарски.

6. Червеник (Изок) - така старите българи наричат месец юни.

"Червеният месец" - това е значението на старобългарски.

7. Чръвенъ (Жетар, Жътвар, Сърпен) - така старите българи наричат месец юли.

"Месецът на жътвата" - това е значението на старобългарски.

8. Зарев (Орач) - така старите българи наричат месец август.

"Месецът на оранта" - това е значението на старобългарски.

9. Руен (Руй) - така старите българи наричат месец септември.

"Изобилният (плодородният) месец" - това е значението на старобългарски.

10. Листопад - така старите българи наричат месец октомври.

"Месецът на падащите листа" - това е значението на старобългарски.

11. Груден - така старите българи наричат месец ноември.

"Месецът на грудките" - това е значението на старобългарски.

12. Студен - така старите българи наричат месец декември.

"Студеният месец" - това е значението на старобългарски."

 

Pin It