В училището съобщение:

"Има безплатен WiFi.

Тази седмица паролата е името на князът, който налага християнството в България"