- Дължите ми 16.95, младежо. Да ви я опаковам?
- Не,не. Просто я пуснете в пликчето. А гаранция има ли?
- В какъв смисъл дали има гаранция?
- В смисъл дали ще се прочете.
- Извинете, вие програмист ли сте?
- Как разбрахте! Програмист съм.
- Ами, небръснат, в едната ръка недоизядена пица, от джоба бутилка бира, смъкнати дънки, некъпан...
- Добре, добре да се върнем на гаранцията.
- Каква гаранция бе, та това е книга, хартиен носител...

Pin It