Две групи от Американски специалисти се събрали да разяснят темата “компютърът от мъжки или женски род е”.

Първата група състояща се от жени стигнала до заключение че е от мъжки род, поради следните причини:

А) За да ти обръща внимание трябва винаги да си с него.

Б) Съдържа много информация, но няма въображение.

В) Предполага се, че ти е в полза, но в голяма част от случаите е източника на проблемите.

Г) Когато най-накрая си имаш такъв, се оказва, че ако беше изчакал малко би могъл да имаш по-добър.

Втората група състояща се от мъже стигнала до заключение, че е от женски пол поради следните причини:

А) Никой с изключение на неговия създател не може да разбере логиката му.

Б) Езикът с който комуникира с другите компютри е неразбираем.

В) И най-малката грешка се запаметява (се съхранява в паметта) и излиза наяве в най-неподходящия момент.

Г) Когато най-накрая си вземеш един, разбираш, че трябва да си даваш половината заплата за аксесоари.

Pin It