Спазването на някои прости правила при работа с компютър може да Ви спести много проблеми със здравето!