Спря интернета за десет минути, видях, че е есен.

Разгледах стаята – сменен е паркета, видях се с нашите за малко, разбрах, че днес е сряда.