Пет от осем представители на гимназията се класират за Областен кръг

В ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград се проведе Общинския кръг на Националната олимпиадата по Техническо чертане. В него взеха участие осем ученици на инж. Христо Терзиев, разделени в две възрастови групи.

Първа група от участниците разполагаха с четири, а втора група с пет астрономически часа за да изпълнят поставените им задания.

XXXV НАЦИОНАЛНА ОЛИМИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ 2019

ОБЩИНСКИ КРЪГ

 

РЕЗУЛТАТИ

 

1 ГРУПА

1. Севдийе Салиева Ислямова – 5.75

2. Алмина Айдънова Басриева – 5.75

3. Никола Димитров Вълчев – 5.50

4. Мартина Пламенова Пеева – 5.50

 

 

2 ГРУПА

1. Павел Ангелов Дамянов – 5.50

2. Никол Николаева Колева – 3.00

3. Сеза Тезгин Сабит – 3.00

4. Арзу Мехти Илми – 3.00

 

С отлични резултати за областния кръг Националната олимпиадата по Техническо чертане се класираха:

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ

 

1. Севдийе Салиева Ислямова – 5.75

2. Алмина Айдънова Басриева – 5.75

3. Никола Димитров Вълчев – 5.50

4. Мартина Пламенова Пеева – 5.50

5. Павел Ангелов Дамянов – 5.50

Диляра е сред победителите в Конкурс за дигитална рисунка на еврокомисаря Мария Габриел и посети евроинституции в Брюксел по покана на Владимир Уручев. Конкурсът бе на тема „България в Европа: минало, настояще, бъдеще“ и подкрепен от Министерство на образованието и науката.

Диляра лично представи творбата си в изложба в Европейската комисия в Брюксел на 20 февруари, когато комисарят организира тържество в навечерието на Националния празник на България.

В делегацията участваха и членовете на авторитетното жури в състав : проф. Станислав Памукчиев – Член на Управителния съвет и секретар на секция „Живопис“ на Съюза на българските художници, проф. д. изк. Петер Цанев - ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“ в Националната художествена академия и Силвия Кънчева - държавен експерт по информатика и информационни технологии към Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката.

Диляра имаше възможността да посети Европейския парламент и да се запознае отблизо с начина, по който най-демократичната европейска институция функционира.  Визитата ѝ включваше също посещение на Пленарна зала и презентация на тема "Представяне на работата и ролята на Европейския парламент в процеса на взимане на решения в ЕС".

Диляра се срещна и разговаря с българските евродепутати от Групата на ЕНП, сред които Владимир Уручев, Андрей Новаков и Асим Адемов. Интерес предизвикаха темите за предстоящите евроизбори, различните политически формации на европейско ниво, как става разпределянето на бюджета в Европейския съюз и защо евродепутатите са се насочили към този вид професия.

Диляра посети Европейската комисия и се срещна и разговаря с комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество - Мария Габриел.

В рамките на специално организираното от българския еврокомисар тържество в навечерието на Националния празник на България, бе открита изложба с отличените дигитални творби, а Диляра и другите победители получиха грамоти.

Въпреки че дигитализацията заема все по съществена част от живота на младите хора, чрез творбите си те показаха силата на човешкото измерение, изобразявайки облика на България в Европа, чрез универсалните човешки ценности.

Такъв е примерът на Диляра от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград  с дигиталната рисунка "Времеви разговор"!

В надпреварата, разделена във възрастовите категории 8-9 клас и 10-12 клас, се включиха ученици от цялата страна, като са отличени по 6 творби във всяка от категориите, селектирани по строги критерии за оценяване.

Целта на конкурса е даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и да провокира техния интерес свободно да интерпретират темата „България в Европа: Минало, настояще, бъдеще“ според своето собствено разбиране за родината, независимо дали става дума за обект, събитие, личност, или за лични преживявания и мечти, даващи израз на връзката с България.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ДИЛЯРА!

ПЪРВО място спечели МАРТИНА от 8 клас за ПРОЕКТ: „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ“!

БРАВО!

Заслужен успех за вложеното усърдие и старание!    

И ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ППМГ!        

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2019 г.,  регионалният орган на Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе (РИОСВ) обяви конкурс за изработване на анимирана рисунка на тема: „Влажните зони и климатичните промени“.

Конкурсните творби са разгледани от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители и оценени според художественат и информационна стойност, креативност и практическа приложимост.

Вече са ясни победителите и първенецът е от ППМГ – Разград!

ПЪРВОТО МЯСТО е за Мартина Пламенова Пеева, ученичка на инж. Христо Терзиев в 8 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – гр.  Разград.

АБСОЛЮТНО ЗАСЛУЖЕНО ПОСТИЖЕНИЕ НА МАРТИНА за нейния оригинален проект компютърна анимация!

Проектът на Мартина ще бъдат използван при подготовката на информационно-образователни материали на инспекцията и интегриран на интернет страниците на РИОСВ-Русе и на Поддържан резерват „Сребърна“.

Мартина Пламенова Пеева заслужено спечели Първото място в Конкурса за изработване на анимирана рисунка на тема:„Влажните зони и климатичните промени“, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари, организиран от РИОСВ –Русе. За създаването й, тя използваше компютърна програма, позволяваща да се рисува със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване и подходящи графични редактори.

За отличният си проект Мартина получи Грамота и няколко предметни награди от организаторите.

Мартина е от 8б. клас, ученичка на инж. Христо Терзиев и работи с голямо усърдие и старание.

БРАВО НА МАРТИНА!

Трима ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Двадесет и втория Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

В раздел Визуални компютърни изкуства проекти разработиха:

1. Явор Латинов Младенов – 8а. клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

2. Стефания Петрова Каракашева – 8г. клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

3. Есра Зерин Сали – 8г. клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

ЦЕЛИ НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “ЛЮБОВТА В НАС“ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА  ВАРНА, 2019 Г.

Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора  и да им се даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към едно толкова всеобхватно чувство като любовта.

Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.

Развитие на презентационните умения и изразяване на личното отношение към красотата и духовната сила на любовта.

Мирослав Петров Иванов от 8а клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград се включи с проекта си в Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“, което съчетава конкурса за ученици и изключително успешен първи кариерен форум.

„Енергетиката и ние“ доказва, че действително са безгранични въображението на младите хора, потенциалът им и желанието да създадат нещо ново и оригинално.

ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНОТО СРЕДНОШКОЛСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ

 1. Предоставяне на възможност на  учениците  от  средното  образование за демонстриране на придобитите знания и умения  по  време  на образователния процес.
 2. Стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания и умения в процеса на обучение.
 3. Мотивиране на учениците и техните учители  за  повишаване качеството на професионалната подготовка.
 4. Създаване на условия за творчески контакт между учители  и ученици от сродни гимназии.
 5. Стимулиране на учениците да продължат своето  образование  във висше учебно заведение.
 6. Изграждане на работни колективи от  различни  участници  в  процеса на обучение и реализация на кадрите - средно образование, висше образование, община, регионален инспекторат и потребители на кадри от практиката

Излязоха резултатите от Турнир Обрешков на Математическа гимназия. Състезанието по Информационни технологии се проведе в две части: Първа част включваше Тест с 20 въпроса с време за работа 30 мин. Втора част - Създаване на интегриран документ с време за работа 90 мин. 10 ученика на инж. Христо Терзиев се включиха в Турнир Обрешков II група.

Никола Димитров Вълчев от 8б клас заема ТРЕТО място.

Награда и грамота му връчи директорът Мануел Василев на тържествения концерт по повод патронния празник на гимназията.

БРАВО НА НИКОЛА!

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Конкурса на Ученическия съвет на ППМГ „Академик Никола Обрешков“.

Двама от тях заслужено спечелиха първо и второ място в оспорвано общо състезание с ученици от 5 до 12 клас:

1-во място за Ирена Светлинова Станчева – 8в. клас

2-ро място за Антоанета Филипова Георгиева – 8в. клас

Класирани презентации от конкурс на Ученическия съвет

Най-добрите презентации се прожектираха по време на на тържествения концерт по повод патронния празник на гимназията.

Наградите и грамотите връчи директорът Мануел Василев.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за отличните презентации на Ирена и Ани!

В Конкурса на Ученическия съвет на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград се включиха четирима ученици на инж. Христо Терзиев:

 1. Ирена Светлинова Станчева – 8в. клас
 2. Мелек Сали Реджеб – 8в. клас
 3. Антоанета Филипова Георгиева – 8в. клас
 4. Теодосия Светославова Тодорова – 8в. клас

Темите бяха „Аз и моята гимназия“ и „Новият дом на ППМГ“.

Разградската Математическа гимназия винаги е имала политика за откриване на талантливи ученици и развиване на дарбите им. Турнирът “Обрешков” е една от възможностите за това.

Състезанието по Информационни технологии се проведе в две части:

Първа част включваше Тест с 20 въпроса с време за работа 30 мин. Втора част - Създаване на интегриран документ с време за работа 90 мин.

10 ученика на инж. Христо Терзиев се включиха в Турнир Обрешков II група:

 1. Берк Сейхан Бехчет - 8а
 2. Ирена Светлинова Станчева - 8а
 3. Мирослав Петров Иванов - 8а
 4. Станко Динев Мечков – 8а
 5. Явор Латинов Младенов - 8а
 6. Николета Ивайлова Тодорова - 8а
 7. Данаила Дианова Владимирова - 8а
 8. Станислава Мирославова Георгиева - 8б
 9. Никола Димитров Вълчев - 8б
 10. Мартина Пламенова Пеева - 8б

Турнир Обрешков се провежда ежегодно през месец февруари в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков”. Продължителността е два астрономически часа. Участието и класирането е индивидуално. Наградите и грамотите връчва директорът на тържествения концерт по повод патронния празник на гимназията – 6 март от 14.00 часа в стария театър.

БРАВО! Голям успех за ДИЛЯРА!

Осмокласничката Диляра Севгин Мустафа от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“- гр.Разград взе участие в Конкурса за компютърна рисунка на българския еврокомисар Мария Габриел "България в Европа: минало, настояще, бъдеще".

Нейната творба е отличена и ще участва в изложба в Брюксел. Откриването е на 20 февруари 2019 г. в Европейската комисия в Брюксел, когато комисарят организира тържество в навечерието на Националния празник на България 3 март.

Идеята на компютърната рисунка „Времеви разговор“ се разбира, ако я разглеждаш отдясно наляво. Миналото е момичето и е най-голяма от всички, защото вече е преминало, настоящето е момчето – то е тинейджър, защото олицетворява сегашните хора и е между миналото и бъдещето, а бъдещето е бебето - защото то все още ни предстои,

Всички в нея разговарят помежду си за техните времена. Темата на конкурса е България и в компютърната рисунка в миналото тя е символизирана от момичето вдясно. Българската носия е голяма част от миналото на България и затова момичето е в традиционна българска носия. Чувства се горда със своето време, както и настоящето и бъдещето се чувстват горди със своето време. Тя символизира миналото на българския народ, дали хубаво или лошо. Но тя си е доволна и много горда със своето време.

Настоящето е момчето. Той разказва за нещата, случващи се в настоящето, за всички подобрения спрямо миналото. Но въпреки това с интерес слуша за бъдещето, което разказва бебето и за миналото, което разказва момичето.

Бебето с ентусиазъм разказва за бъдещето.

За създаването на компютърната рисунка Диляра използва компютърна програма, позволяваща да се рисува със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване и подходящи графични редактори.

В конкурса се включиха ученици от цялата страна. Техните творби бяха оценявани от авторитетно жури в състав: проф. д. изк. Петер Цанев - ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“ в Националната художествена академия, Силвия Кънчева - държавен експерт по информатика и информационни технологии към Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката, и проф. Станислав Памукчиев – член на Управителния съвет и секретар на секция „Живопис“ на Съюза на българските художници.

Мартина Пламенова Пеева от 8 клас на ППМГ "Академик Никола Обрешков" – Разград се включи в Световния ден на влажните зони като участва в Конкурса за изработване на анимирана рисунка на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на тема: „Влажните зони и климатичните промени“.

Трето място в Конкурса на Научно-образователен център STEAM „Красива природа, красива наука“ зае Гюлбен Денчер Мехмед от 11 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград, която се включи в трета възрастова група: 7-12 клас, в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

Гюлбен получи Грамота от Любомир Христов – Кмет на гр. Шумен и Силвина Симеонова – Председател на Управителния съвет на НОЦ „СТЕАМ“.

Организаторите връчиха на Гюлбен и предметни награди.

Нейната отличена творба е „Оптично отражение на изгрева над вълната, докосваща пясъка“, придружена с необходимото научно описание и информация.

Научен ръководител на Гюлбен е инж. Христо Терзиев – Преподавател по Информационни технологии и дългогодишен метеоролог в Хидрометеорологична обсерватория – Разград (ХМО Разград), която е от част от мрежата от метеорологични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Браво за успеха на Гюлбен!

Излезе класирането в конкурса „Красива природа, красива наука“ на Научно-образователен център STEAM.

Добрата новина е ТРЕТОТО МЯСТО за Гюлбен Денчер Мехмед от 11 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград, която се включи в трета възрастова група: 7-12 клас, в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

Нейната отличена творба е „Оптично отражение на изгрева над вълната, докосваща пясъка“, придружена с необходимото научно описание и информация.

Научен ръководител на Гюлбен е инж. Христо Терзиев – Преподавател по Информационни технологии и дългогодишен метеоролог в Хидрометеорологична обсерватория – Разград (ХМО Разград), която е от част от мрежата от метеорологични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Браво на Гюлбен!

„Уважаеми г-н Христо Терзиев,

Получавате този имейл, защото си бил ръководител на екип за група от млади учени, които са имали положителна визия за бъдещето на околната среда. Аз съм изключително благодарен за вашата роля като ментор на тези млади хора...“ – ми изпратиха на електронната поща организаторите на Clean Tech Competition.

В Олимпиадата по информационни технологии отлични резултати отново пoказаха ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

10 ученици, подготвяни от инж. Христо Терзиев се класират за Областния кръг на Националната Олимпиада по информационни технологии. Това са:

 1. Едже Адем Хюсеин – 8в. клас
 2. Андрея Николаева Ангелова – 8в. клас
 3. Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас
 4. Станислава Мирославова Георгиева – 8а. клас
 5. Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас
 6. Берай Ерхан Сибрели – 8а. клас
 7. Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас
 8. Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас
 9. Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас
 10. Станко Динев Мечков – 8а. клас

Олимпиадата по Информационни технологии (ИТ) е едно от най-големите престижни състезания за ученици в България. Поради големия брой участници, то е разделено на няколко етапа. Първият е общинският кръг, следван от областен и накрая от всички първенци в отделните области (направления) Национална комисия избира само по 20 проекта в категория, които се класират за участие в националния кръг.

За участие в Олимпиадата по Информационни технологии се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – една от V до VIII клас включително и друга от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

Две ученички участват в Конкурса за компютърна рисунка на българския еврокомисар Мария Габриел "България в Европа: минало, настояще, бъдеще"

Мартина Пламенова Пеева и Диляра Севгин Мустафа са осмокласнички от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“- гр.Разград и се състезават в първа възрастови категория, обхващащи учениците 8-9 клас.

Творбата на Мартина е „Даровете на България“,

а на Диляра „Времеви разговор“.

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел е организатор на ученически конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", посветен на Националния празник на страната 3 март. Авторите на най-добрите рисунки ще бъдат поканени в Европейската комисия в Брюксел, където Мария Габриел предвижда организиране на изложба на творбите на победителите броени дни преди празника като част от тържествено отбелязване на 3 март. Конкурсът се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката.

Целта на конкурса е даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и да провокира техния интерес свободно да интерпретират темата според своето собствено разбиране за родината,  независимо дали става дума за обект, събитие, личност, или за лични преживявания и мечти, даващи израз на връзката с България.

Творческото съревнование е разделено в две възрастови категории, обхващащи учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие  от страната. Всеки участник може да изпрати 1 творба.

При изготвянето на компютърните рисунки трябва да се спазват няколко  задължителни изисквания:

 • за създаването на творбите да се използва графична програма по избор;
 • да са нарисувани със свободна ръка, като се използват инструментите на графичните редактори;
 • рисунката да не е публикувана в интернет, да не е участвала в други конкурси или изложби;
 • да не се интегрират готови обекти, обекти от други програми и картини;
 • творбите да са авторски.

Критерии за оценка:

 • новаторски подход;
 • оригиналност на идеята;
 • послание на творбата;
 • композиция;
 • цветова хармония;
 • техники на изобразяване чрез цифровите технологии;
 • умения за работа с цифровите инструменти на програмата.

Творбите ще бъдат оценявани от авторитетно жури в състав: проф. д. изк. Петер Цанев - ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“ в Националната художествена академия, Силвия Кънчева - държавен експерт по информатика и информационни технологии към Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката и проф. Станислав Памукчиев – Член на Управителния съвет и секретар на секция „Живопис“ на Съюза на българските художници.

Олимпиадата по Информационни технологии (ИТ) е едно от най-големите престижни състезания за ученици в България. Поради големия брой участници, то е разделено на няколко етапа. Първият е общинският кръг, следван от областен и накрая от всички първенци в отделните области (направления) Национална комисия избира само по 20 проекта в категория, които се класират за участие в националния кръг.

За участие в Олимпиадата по Информационни технологии се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – една от V до VIII клас включително и друга от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

За общинския кръг Олимпиадата по Информационни технологии се включват 10 ученици, подготвяни от инж. Христо Терзиев:

 1. Едже Адем Хюсеин – 8в. клас
 2. Андрея Николаева Ангелова – 8в. клас
 3. Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас
 4. Станислава Мирославова Георгиева – 8а. клас
 5. Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас
 6. Берай Ерхан Сибрели – 8а. клас
 7. Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас
 8. Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас
 9. Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас
 10. Станко Динев Мечков – 8а. клас

УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

Любомир от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ получи Сертификат за проведено обучение „Scratch Програмиране за деца“.

Инж. Христо Терзиев, обучаващ преподавател в курса по програмиране на Scratch, запозна учениците с дизайна и възможностите на средата. С наученото те лесно усвоиха принципите на визуалното програмиране. Децата истински се забавляваха, защото имаха възможност да „управляват“ изображения, звуци и анимация. Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като така обогатява културата на децата и развива творческото мислене и уменията за комуникация.

Събитието бе в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Няколко призови места заеха ученици на инж. Христо Терзиев, които участваха активно в редица дейности в Европейската седмица на програмирането EU Code Week - семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT), занимателна викторина и интерактивни компютърни игри с награди, курс по програмиране на Scratch, както и предизвикателството всеки да програмира своя игра на Ѕсrаtсh за конкурс с награди за най-добрите.

Диляра от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ завоюва престижната ПЪРВА награда за собствена интерактивна компютърна игра в Конкурс в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week. Всъщност Диляра бе успяла да изработи цели ТРИ свои интересни и забавни игри, в които има различни препятствия и променливи.

ВТОРА награда заслужи Любомир от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ с неговата собствена интерактивна компютърна игра.

Любомир също така бе най-добрия в индивидиална надпревара на интерактивна компютърна игра и зае ПЪРВОТО място, а Диляра от 8б клас грабна ВТОРОТО място в отборната надпревара с интерактивни компютърни игри.

Диляра и Любомир спечелиха предметни награди за своето умение и старание.

Сертификати за преминато обучение „Scratch Програмиране за деца“ и семинар „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT) получиха Диляра, Любомир и Мартина от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.

Браво на Диляра, Любомир и Мартина!

Мартина от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ получи Сертификат за проведено обучение „Scratch Програмиране за деца“.

Инж. Христо Терзиев, обучаващ преподавател в курса по програмиране на Scratch, запозна учениците с дизайна и възможностите на средата. С наученото те лесно усвоиха принципите на визуалното програмиране. Децата истински се забавляваха, защото имаха възможност да „управляват“ изображения, звуци и анимация. Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като така обогатява културата на децата и развива творческото мислене и уменията за комуникация.

Събитието бе в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Диляра от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ завоюва престижната ПЪРВА награда за собствена интерактивна компютърна игра в Конкурс в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Всъщност Диляра бе успяла да изработи цели ТРИ свои интересни и забавни игри, в които има различни препятствия и променливи.

Финалната изява бе свързана със събитието „Scratch. Програмиране за деца“, в което инж. Христо Терзиев, обучаващ преподавател в курса по програмиране на Scratch, запозна учениците с дизайна и възможностите на средата. С наученото те лесно усвоиха принципите на визуалното програмиране.

Първата награда донесе на Диляра Bluetooth колонка.

Честито на Диляра!

Любомир от 8б клас на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" завоюва ВТОРА награда за собствена интерактивна компютърна игра в Конкурс в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Финалната изява бе свързана със събитието „Scratch. Програмиране за деца“, в което инж. Христо Терзиев, обучаващ преподавател в курса по програмиране на Scratch, запозна учениците с дизайна и възможностите на средата. С наученото те лесно усвоиха принципите на визуалното програмиране.

ВТОРАТА награда донесе на Любомир Компютърна камера.

Честито на Любомир!

Диляра от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ получи Сертификат за проведено обучение „Scratch Програмиране за деца“.

Инж. Христо Терзиев, обучаващ преподавател в курса по програмиране на Scratch, запозна учениците с дизайна и възможностите на средата. С наученото те лесно усвоиха принципите на визуалното програмиране. Децата истински се забавляваха, защото имаха възможност да „управляват“ изображения, звуци и анимация. Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като така обогатява културата на децата и развива творческото мислене и уменията за комуникация.

Събитието бе в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Мартина от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ получи Сертификат от образователния семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT).

Лекторът инж. Христо Терзиев – магистър Информатика и информационни технологии, чрез интерактивен семинар и презентация повдигна завесата на IoT бъдещето с темите - Къде е мястото на Интернет на нещата (IoT) в съвременния живот, как IoT може да бъде средство за създаване на устойчива градска среда, какви са тенденциите и какво да очакваме в близко бъдеще.

Събитието бе в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Диляра от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ получи Сертификат от образователния семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT).

Лекторът инж. Христо Терзиев – магистър Информатика и информационни технологии, чрез интерактивен семинар и презентация повдигна завесата на IoT бъдещето с темите - Къде е мястото на Интернет на нещата (IoT) в съвременния живот, как IoT може да бъде средство за създаване на устойчива градска среда, какви са тенденциите и какво да очакваме в близко бъдеще.

Събитието бе в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Любомир от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ получи Сертификат от образователния семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT).

Лекторът инж. Христо Терзиев – магистър Информатика и информационни технологии, чрез интерактивен семинар и презентация повдигна завесата на IoT бъдещето с темите - Къде е мястото на Интернет на нещата (IoT) в съвременния живот, как IoT може да бъде средство за създаване на устойчива градска среда, какви са тенденциите и какво да очакваме в близко бъдеще.

Събитието бе в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Любомир от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ бе най-добрия в индивидиална надпревара на интерактивна компютърна игра по време на Европейската седмица на програмирането в НЧ „Делиорман“ в Разград. Заслужено спечели първата награда - компютърни тонколони.

Забавното състезание се проведе след интерактивния семинар и презентация на тема „Интернет на нещата“ Internet of Thinks – IoT на инж. Христо Терзиев.

Браво на Любомир!

Диляра от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ грабна второто място в отборната надпревара с интерактивни компютърни игри по време на Европейската седмица на програмирането в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Забавното състезание се проведе след интерактивния семинар и презентация на тема „Интернет на нещата“ Internet of Thinks – IoT на инж. Христо Терзиев.

Браво на Диляра!

Двама ученика от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград участват в Конкурса на Научно-образователен център STEAM „Красива природа, красива наука. Лято 2018“:

Александър Анатолиев Тодоров от 8 клас и  Гюлбен Денчер Мехмед от 11 клас с научен ръководител инж. Христо Терзиев.

Посланието на Конкурса е:

Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин. Идеята е да открием обекти и явления, които са интересни и да споделим откритото с хората около нас. Едновременно с това можем да научим повече за тяхната природа, особености и законите, на които се подчиняват.

Така лятото може да стане по-забавно, а наученото да бъде в помощ при обучението в училище.

Александър Анатолиев Тодоров участва в трета възрастова група: 7-12 клас, в направление – „Красиви представители на животинския свят“.

Гюлбен Денчер Мехмед се включи в трета възрастова група: 7-12 клас, в направление – „Красиви представители на животинския свят“, както и в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

Екип „Rainbow“ с ръководител инж. Христо Терзиев участва в Международния конкурс на тема “Решаване на климатичните промени” – “Solving Climate Change”.

Учениците от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“  - Разград са първите, които представиха България в историята на Clean Tech. Това са:

 1. Сюлейман Сейфидин Узун от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - гр. Разград, 9 клас \ Suleiman Seifidin Uzun, Profiled Gymnasium of Natural Sciences and Mathematics, PPMG "Akademik Nikola Obreshkov" – Razgrad city.
 2. Сесил Зихни Джелил от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - гр. Разград, 9 клас \ Sesil Zikhni Dzhelil, Profiled Gymnasium of Natural Sciences and Mathematics, PPMG "Akademik Nikola Obreshkov" – Razgrad city.

Браво!

Поздравления и от организаторите:

Hi Team Rainbow, 

I love that you represented Bulgaria in the Competition and you should be proud of the fact that you submitted a paper!

Your team represented Bulgaria for the first time in the HISTORY of Clean Tech, which is something to be proud of. 

Отборът „Rainbow“ на Сесил и Сюлейман от 9г не успя до достигне до финала, но са първите участници от България в международния конкурс.