Браво на НИКИТА!

БЕЗАПЕЛАЦИОННО ПЪРВО МЯСТО на Никита Стефанов от 8 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград на НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“.

Първото място е напълно заслужено за уникалния проект на амбициозния Никита. Той вложи неимоверно старание, желание, усърдие, въображение и креативност в реализиране на идеята си с ръководител инж. Христо Терзиев.

С това отличие ППМГ „Академик Никола Обрешков“ е единственото училище от Разград, което е сред наградените в направление „Мултимедийни презентации и клипове“  на Националния конкурс с международно участие.

Поздравления!

Протоколът от класирането:

Националният конкурс с Международно участие „България в картини и слово“ е организиран от Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс Търговище и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

5 ученици на инж. Христо Терзиев с възможност да представят своите проекти на Националната Олимпиада по Информационни технологии

2 проекта са с максимума точки 100, а трети с 96 точки.

Отлични резултати на Олимпиада по Информационни технологии отново пoказаха млади таланти от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

5 ученици на инж. Христо Терзиев продължават на Националното ниво на Олимпиадата по технологии. Те са разработили 3 проекта в две направления – уеб сайт и мултимедия.

2 проекта, от тях са оценени с максимума точки 100, а трети с 96 точки. БРАВО!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за вложените усилия и таланта на Джансу, Дилек, Фани, Мартин и Онур!

Учениците, които са предложени за Националната Олимпиада по информационни технологии и техните проекти са:

 1. „България - величествена природа и забележителности“ с регистрационен №695 в категория „Мултимедия“, класиран с 96 точки

на Онур Бюлент Шеит, 8в. клас

 1. „Играй, забавлявай се и учи с нас!“ с регистрационен №548 в категория „Мултимедия“, класиран със 100 точки

на Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас

и Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас

 1. „Поколения мобилни мрежи“ с регистрационен №232 в категория „Уеб сайт“, класиран с 100 точки

на Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас

и Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас

Да им пожелаем УСПЕХ и на НАЦИОНАЛНО НИВО!

11 ученици на инж. Христо Терзиев участваха със 7 проекта на Областния кръг на Олимпиадата по Информационни технологии

5 ученици на инж. Христо Терзиев продължават на Национално ниво в олимпиадата

Областният кръг на Олимпиадата по Информационни технологии се проведе изцяло в дигитална среда, поради обявеното извънредно положение в страната.

Протоколът за резултатите на учениците от Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии е готов.

В надпреварата участваха 11 ученици с научен ръководител инж. Христо Терзиев. Петима от тях са класирани за Националното ниво на олимпиадата.

Два проекта са получили максимума точки 100, а трети - 96 точки. ПОЗДРАВЛЕНИЯ за Джансу, Дилек, Фани, Мартин, Онур!

Достойно представяне за Никита, Найлян, Рая, Юджел, Кристиян и Али!

Протоколът за резултатите на учениците от Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии, направление „Мултимедия“

Протоколът за резултатите на учениците от Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии, направление „Уеб сайт“

7 проекта на 11 ученици на инж. Христо Терзиев на Областния кръг на Олимпиадата по Информационни технологии

Областният кръг на Олимпиадата по Информационни технологии се проведе на 14 март от 09.30 изцяло в дигитална среда. Състезанието не успя да се състои в Разград, поради обявеното извънредно положение в страната на 13 март.

Домакин на Областният кръг на Олимпиадата по технологии е ППМГ „Академик Никола Обрешков“. Надпреварата се състоя on-line, чрез осъществяване на видео връзка, чрез приложението Google – Hangouts, като всички свои материали, свързани със защитата на съответния проект бяха качени предварително в Google Classroom, класна стая „Олимпиада по ИТ“.

В първата Онлайн олимпиада по Информационни технологии участват 11 ученици на инж. Христо Терзиев. Те презентират своите 7 проекти в две основни направления – мултимедия и уеб сайт. 

 

В категория „УЕБ САЙТ“ учениците на инж. Христо Терзиев се представят с проектите:

 1. „Поколения мобилни мрежи“ с регистрационен №232

на Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас

и Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас

 1. „Стилове музика“ с регистрационен №461

на Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас

и Али Левентов Алпиев, 8в. клас.

Кратко описание на направление: Уеб (WEB) сайт

Уеб сайтът представлява съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в интернет. Те могат да съдържат едновременно или в различни комбинации текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Всеки уеб сайт има начална страница и вътрешни страници, които в по-големите сайтове образуват сложна дървовидна структура. Предполага се използване на технологии като HTML, CSS, JavaScript , онлайн конструктори и др. Не се препоръчва използване на технологии, които изискват допълнителна инсталация на приставки (plug-ins). Сайтът трябва да е публикуван в интернет и да е достъпен по време на областния и националния кръг на олимпиадата.

 

В категория „МУЛТИМЕДИЯ“ проектите на ученици на инж. Христо Терзиев са:

 1. „Как разрушаваме света“ с регистрационен №519

на Найлян Несин Хавенгели, 8в. клас

и Рая Стоянова Илиева, 8в. клас

 1. „България - величествена природа и забележителности“ с регистрационен №695

на Онур Бюлент Шеит, 8в. клас

 1. „Играй, забавлявай се и учи с нас!“ с регистрационен №548

на Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас

и Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас

 1. „Васил Левски – от Карлово до Къкрина“ с регистрационен №462

на  Никита Стоименов Стефанов, 8в. клас

 1. „В окото на стихията: Австралия“ с регистрационен №610

на Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас

 

Кратко описание на направление: „МУЛТИМЕДИЯ“

Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избрана тема с използване на достатъчно естетични, убедителни и атрактивни мултимедийни възможности (презентация, демонстрация на резултати от проект или самостоятелно изследване, портфолио и др. подобни). Той трябва да дава възможност за интерактивно взаимодействие с потребителя. Типични технологични средства за изготвяне на подобно приложение са например: MS Power Point (евентуално с използване на Visual Basic for Applications), Adobe Macromedia Flash (евентуално с използване на Action Script), MS Movie Maker и др. подобни.

Надяваме се на УСПЕХ!

9 ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград участват в Ученическото състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ по Информационни технологии.

Учениците са активни участници в кръжока по „Динамичен УЕБДИЗАЙН“ с ръководител инж. Христо Терзиев.

Това са:

 1. Кристиян Даниелов Иванов – 8 клас, ППМГ Разград
 2. Али Левентов Алиев – 8 клас, ППМГ Разград
 3. Алкин Нергин Вежди – 9 клас, ППМГ Разград
 4. Бейти Мустафа Бейти – 9 клас, ППМГ Разград
 5. Диляра Севгин Мустафа – 9 клас, ППМГ Разград
 6. Ерика Тимур Хаджиева – 9 клас, ППМГ Разград
 7. Мартина Пламенова Пеева – 9 клас, ППМГ Разград
 8. Севдийе Салиева Ислямова – 9 клас, ППМГ Разград
 9. Станко Динев Мечков – 9 клас, ППМГ Разград

На 9 март се провежда Областния кръг на Олимпиадата по информационни технологии в Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Н. Обрешков“.

13 ученици на инж. Христо Терзиев представят своите проекти в три основни направления – мултимедия, уеб сайт и интернет приложения.

Г Р А Ф И К

за провеждане на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии в област РАЗГРАД

 

13 ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград преминават Общинския кръг на Олимпиадата по Информационни технологии

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален.

9 проекта на 13 ученици на инж. Христо Терзиев преминават Общинския кръг на Олимпиадата по Информационни технологии и ще участват на Областния кръг.

Списък на класираните за Областен кръг

Това са проектите:

 1. „Как разрушаваме света“ с регистрационен №519 в категория „Мултимедия“

на Найлян Несин Хавенгели, 8в. клас

и Рая Стоянова Илиева , 8в. клас

 1. „България - величествена природа и забележителности“ с регистрационен №695 в категория „Мултимедия“

на Онур Бюлент Шеит, 8в. клас

 1. „Стилове музика“ с регистрационен №461 в категория „Уеб сайт“

на Али Левентов Алпиев, 8в. клас

и Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас

 1. „Поколения мобилни мрежи“ с регистрационен №232 в категория „Уеб сайт“

на Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас

и Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас

 1. „Играй, забавлявай се и учи с нас!“ с регистрационен номер №548 в категория „Мултимедия“

на Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас

и Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас

 1. „Васил Левски – от Карлово до Къкрина“ с регистрационен №462 в категория „Мултимедия“

на Никита Стоименов Стефанов, 8в. клас

 1. „България в напредъка на съвременния компютър“ с регистрационен №723 в категория „Уеб сайт“

на Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас

 1. „В окото на стихията: Австралия“ с регистрационен №610 в категория „Мултимедия“

на Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас

 1. „BPCB- Best PC Bulder“ с регистрационен №383 в категория „Интернет приложение“

на Станко Динев Мечков, 9а. клас

Клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ с ръководител инж. Христо Терзиев прие предизвикателството да участва на Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“

Вече четвърта година функционира клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ в ППМГ с ръководител инж. Христо Терзиев, а за втора година младите уеб дизайнери под ръководството на своя преподавател разработват онлайн версия на училищен вестник и заедно с клуб „Фотография и журналистика“ с ръководител Даниела Куманова правят реален и възможен вестник – „ФОТОКОМЕНТАТОР“ – онлайн вестник в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“.

Националният ученически журналистически конкурс „Григор Попов” се организира от ЦПЛР Център за ученическо, техническо и научно творчество-Разград със съдействието на Община Разград, РУО-Разград, Националния дворец на децата и Министерството на образованието. Конкурсът носи името на бележития разградски журналист Григор Попов – редактор на в. „Разградско слово” в периода 1922 – 1944 г.
Сред целите на конкурса са: да се популяризира личността на Григор Попов; както и да се провокират участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, излагайки личностна позиция, повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност; популяризиране на добрите новини, възпитаване в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция, универсалните човешки ценности: доброта, човечност, милосърдие, съпричастност.
В творческата надпревара могат да участват ученици от цялата страна от II до XII клас в три възрастови групи: II-ІV клас, V–VIII клас и IX – XII клас. Конкурсът е в 3 раздела: публицистични материали за вестник, ученически вестници и радиожурналистика, като всеки от разделите има подраздели съобразно журналистическите жанрове.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Диляра Севгин Мустафа от IX клас на ППМГ е наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Онур Бюлент Шеит от VIII клас на ППМГ е награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Станко Динев Мечков от IX клас на ППМГ е награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Теодосия Светославова Тодорова от IX клас на ППМГ е наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученическия конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Ляра Левентова Реджебова от VIII клас на ППМГ е наградена със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Мерлин Бюрхан Хамди от VIII клас на ППМГ е наградена със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Никола Димитров Вълчев от IX клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Юджел-Джан Юджел Хюсеин от VIII клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Берк Сейхат Бехчет от IX клас клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ

За активно и успешно участие Владимир Диянов Неделчев от VIII клас на ППМГ е награден със специална ГРАМОТА от конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители.

Церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ се проведе в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“.

Конкурсът е организиран от евродепутата от Европейската народна партия Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Общо ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев са наградени с ПРЕДМЕТНИ награди, а ДЕСЕТ получиха специални ГРАМОТИ на конкурса по повод Деня на народните будители.

ЧЕТИРИМА ученици на инж. Христо Терзиев с ПРЕДМЕТНИ награди, ДЕСЕТ със специални ГРАМОТИ, а дванадесетокласничката Мария Христова грабна ПЪРВАТА НАГРАДА - Брюксел

В Художествена галерия „Проф. Илия Петров се проведе церемонията за награждаване на победителите в ученически конкурс за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“, организиран от евродепутата от ЕНП Асим Адемов, съвместно с Регионално управление на образованието – Разград.

Асим Адемов благодари на учениците за участието и за ентусиазма, с който са работили и проявили към кoнкурса. Като учител, той поздрави и преподавателите, които си вършат професионално работата и ги подкрепят в развитието.

Награди от Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ – Разград получиха получиха възпитаниците на инж. Христо Терзиев:

Диляра Севгин Мустафа – IX клас, наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Онур Бюлент Шеит  – VIII клас, награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Станко Динев Мечков – IX клас, награден с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА

Теодосия Светославова Тодорова – IX клас, наградена с ПРЕДМЕТНА НАГРАДА и специална ГРАМОТА,

а дванадесетокласничката Мария Христова грабна ПЪРВАТА НАГРАДА - Брюксел

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Отличени са и проектите на:

Мерлин Бюрхан Хамди – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Берк Сейхат Бехчет – IX клас, със специална ГРАМОТА

Ляра Левентова Реджебова – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Юджел-Джан Юджел Хюсеин – VIII клас, със специална ГРАМОТА

Никола Димитров Вълчев – IX клас, със специална ГРАМОТА

Владимир Диянов Неделчев – VIII клас, със специална ГРАМОТА

БРАВО!!!

Проектите в конкурса за мултимедийни презентации на тема „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ включваше данни за народни будители от родния край, с информация за тяхното дело, насочено към съхраняване на българския дух и идентичност, мястото им в европейското културно наследство, техни паметници и символи в региона - израз на почит и признателност към делото им.

13 ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград ще участват в Олимпиадата по Информационни технологии

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – едната от V до VIII клас включително и другата от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления. В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект.

Инж. Христо Терзиев е ръководител на 13 ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“. Те ще участват в три основни направления – мултимедия, уеб сайт и интернет приложения.

Проектите на учениците са:

1. „Как разрушаваме света“ с регистрационен №519 в категория „Мултимедия“

на Найлян Несин Хавенгели, 8в. клас

и Рая Стоянова Илиева , 8в. клас

2. „България - величествена природа и забележителности“ с регистрационен №695 в категория „Мултимедия“

на Онур Бюлент Шеит, 8в. клас

3. „Стилове музика“ с регистрационен №461 в категория „Уеб сайт“

на Али Левентов Алпиев, 8в. клас

и Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас

4. „Поколения мобилни мрежи“ с регистрационен №232 в категория „Уеб сайт“

на Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас

и Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас

5. „Играй, забавлявай се и учи с нас!“ с регистрационен номер №548 в категория „Мултимедия“

на Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас

и Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас

6. „Васил Левски – от Карлово до Къкрина“ с регистрационен №462 в категория „Мултимедия“

на Никита Стоименов Стефанов, 8в. клас

7. „България в напредъка на съвременния компютър“ с регистрационен №723 в категория „Уеб сайт“

на Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас

8. „В окото на стихията: Австралия“ с регистрационен №610 в категория „Мултимедия“

на Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас

9. „BPCB- Best PC Bulder“ с регистрационен №383 в категория „Интернет приложение“

на Станко Динев Мечков, 9а. клас 

За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата, за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при използване на налични ресурси (текст, аудио, видео, графични изображения, анимации) спазват лицензионните изисквания на авторите на тези ресурси.

Регистрацията на проект задължително е на български език и включва: име на проекта, ръководител на проекта, анотация, направление, в което участва. Изборът на подходящо направление е от критична важност, тъй като при неправилно избрано направление учениците рискуват да не получат точки по някои от критериите. Анотацията включва анализ на потребностите, цел, потребители, съществуващи решения и план за реализация.

Имаме ПЪРВО място, ТРЕТИ места и ПООЩРИТЕЛНИ награди

Само преди няколко седмици бяха наградени 20 ученика на инж. Христо Терзиев взели участие в 3 национални състезания. Сега на специална церемония са отличени 25 ученици от 4 НАЦИОНАЛНИ състезания.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс „Красива природа, красива наука“:

ПЪРВО място е за Радина Косева Косева, 9 клас „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Айлин Менсурова Хамдиева, 10 клас, „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Славена Десиславова Стефанова, 10 клас, „The last day of summer  (Последния ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

ТРЕТО място за Мария Петрова Кръстева, 10 клас, „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

ПООЩРИТЕЛНИ награди взеха двама ученици на инж. Христо Терзиев в Конкурса „1-ви ноември - Ден на народните будители“ на община Бургас.

Гюлбен Динчер Мехмед от 12 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

Мартина Пламенова Пеева от 9 клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

Награда за своята мултимедийна презентация и ПООЩРИТЕЛНА грамота заслужи Вероника Пасева от 12. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград. С нея тя взе участие в Международния конкурс „Заедно в XXI век“, включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

18 грамоти получават учениците на инж. Христо Терзиев от Националния ученически конкурс „Времена и будители”, организиран от Националния музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово:

Вероника Пламенова Пасева – 12. клас, която участва с два авторски проекта,

Ивона Якимова Николова – 12. клас,

Румина Иванова Младенова – 12. клас,

Ния Недялкова Неделчева – 12. клас,

Илиян Дечев Илиев – 9. клас,

Джемал Кемал Али – 9. клас,

Мелек Сали Реджеб – 9. клас,

Николета Ивайлова Тодорова –9. клас,

Габриела Димитрова – 9. клас,

Синем Гюрджан Хасан – 9. клас,

Тамер Мустафа Акиф – 9. клас,

Хакан Айлинов Халилов – 9. клас,

Александрина Емилова Александрова – 9. клас,

Мерт Айдън Исмаил – 9. клас,

Елиф Вахидова Хасанова – 9. клас,

Кристина Евгениева Димитрова – 9. клас,

Кристияна Светлозарова Петрова – 9. клас,

Нихал Нихатова Мехмедова – 9. клас.

Радина от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев заслужи ПЪРВОТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука” с проекта си "Брегът на Черно море"

12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

ПЪРВО МЯСТО заслужи вдъхновяващият проект на Радина Косева Косева „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

Радина е ученичка в IXа. клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.

Мария от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев с ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”

ТРЕТО МЯСТО заслужи изключителния проект на Мария Петрова Кръстева „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

Мария е ученичка в X клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

Общо 12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс като заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.

Славена от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев грабна ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”

ТРЕТО МЯСТО заслужи уникалния проект на Славена Десиславова Стефанова „The last day of summer  (Последният ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

Славена е ученичка в X клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

Общо 12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс като заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.

Айлин от ППМГ„Академик Никола Обрешков“ - Разград с научен ръководител инж. Христо Терзиев с ТРЕТО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”

ТРЕТО МЯСТО заслужи завладяващия проект на Айлин Менсурова Хамдиева „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

Айлин е ученичка в X клас на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – Разград.

БРАВО!

Общо 12 ученици на инж. Христо Терзиев се включиха в Националния конкурс “Красива природа, красива наука”, организиран от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/. Талантливите ученици представиха 21 творби на национално ниво.

Четирима ученици на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс като заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

“Лятото ни носи много радост, впечатления и познание. Нека ги отразим и споделим по най-добрия начин”, бе мотото на конкурса.

Това е възможност по естествен и непринуден начин наред с естетическото възприятие на наблюдаваните обекти и явления да се придобие и определено познание, което да бъде в полза на участващите в конкурса. За учениците това е възможност по неформален начин да придобият знания, които да им бъдат в помощ при обучението в училище.

Здравейте драги участници в конкурса,

Награждаването на участниците в конкурса „Красива природа, красива наука“ Лято 2019 г. ще се състои на 18.12. 2019 г. от 16, 30 часа в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, бул. “Славянски” № 19, гр. Шумен. 

Очакваме ви на награждаването!

 

Поздрави,

Силвина Симеонова,

Председател на НОЦ „СТЕАМ“

 

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс.

Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

ПЪРВО място е за Радина Косева Косева, „Брегът на Черно море“ в направление „Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Айлин Менсурова Хамдиева, „Морска красота“ в направление „ Красиви камъчета и миди“.

ТРЕТО място за Славена Десиславова Стефанова, „The last day of summer  (Последният ден от лятото)“ в направление „Красиви облаци, мълнии и оптични атмосферни явления“.

ТРЕТО място за Мария Петрова Кръстева, „Дяволска прегръдка“ в направление „Красиви представители  на животинския свят“.

В Първият КОНКУРС „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ участват 11 ученици на инж. Христо Терзиев

ЕДИНАДЕСЕТ ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград се включват в Първия КОНКУРС за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители, организиран от евродепутатът Асим Адемов, съвместно с РУО- Разград.

Учениците, които с интерес и любов към будителите се включиха в конкурса и вложиха много усилия и творчество са:

 1. Диляра Севгин Мустафа, 9б. клас
 2. Мерлин Бюрхан Хамди, 8г. глас
 3. Берк Сейхат Бехчет, 9а. клас
 4. Ляра Левентова Реджебова, 8г. клас
 5. Онур Бюлент Шеит, 8в. клас
 6. Станко Динев Мечков, 9а. клас
 7. Теодосия Светославова Тодорова, 9в. клас
 8. Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас
 9. Никола Димитров Вълчев, 9б. клас
 10. Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас
 11. Николета Ивайлова Тодорова, 9а клас

Целите на конкурса:

 1. Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за личности от родния ни край, които са отдали своя живот за съхраняване на българското съзнание и свободолюбие, българския дух и сила.
 2. Да се изложат важни факти и събития за будителите от родния край, които са значими за съхраняване на българската идентичност и мястото ни в европейското културно наследство.
 3. Да предизвика интерес у младите хора да откриват будителите на родния си край и да представят тяхното дело.
 4. Да осъзнаят ролята на културното наследство за формиране на националната идентичност.

Условия:

 1. Презентациите трябва да включват данни за народни будители от родния край на участниците; запознаване с тяхното дело за съхраняване на българския дух и идентичност, мястото им в европейското културно наследство; паметници и символи в региона, които са израз на почит и признателност към тяхното дело.
 2. Желаещите трябва да представят 1 презентация по зададената тема, която да е до 20 слайда. Да е създадена на програма PowerPoint.
 3. На първия слайд се представя темата, а последният трябва да съдържа: населено място, трите имена на ученика, години, клас, училище, e-mail, телефон.

Критерии за оценка

 1. Тематична обвързаност и логично организирано съдържание с изразен творчески подход.
 2. Достоверност и точност при излагане на фактите, при които да бъдат коректно използвани разнообразни исторически извори и литературни публикации.
 3. Съответствие на технически изисквания към презентациите, посочени в условията за участие.
 4. Дигитални и художествени умения за създаване на мултимедийната презентация 

Класиране

 1. Жури ще оценява презентациите от 2.12.2019 до 15.12.2019 г.
 2. Имената на победителите ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на евродепутата Асим Адемов, както и в неговия сайт: asim-ademov.eu на 19.12.2019 г.

Награждаване

 1. Награждаването ще се извърши по време на тържествена церемония в периода между 10-30 януари 2020г. Точната дата и място на събитието ще бъдат допълнително уточнени.
 2. Ще бъдат връчени 3 награди:

- голямата награда е посещение в Европейския парламент в Брюксел

 - две поощрителни предметни награди

 1. Не се предоставя парична равностойност на спечелената награда. Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице.

Общи условия на конкурса 

 1. Всеки желаещ може да участва в конкурса като изпрати попълнен Формуляр за участие и самата презентация на е-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. За участниците до 18-годишна възраст се изисква съгласие от страна на родител/настойник, което задължително се отбелязва във Формуляра за участие.
 3. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса презентации, които са извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани кандидати с изпратени непълни данни или липсващи документи.
 4. С изпращането на презентацията и попълнения коректно Формуляр за участие участниците декларират, че са запознати с Регламента на конкурса и го приемат.

Конкурсът е съвместен проект на Информационните офиси в България на евродепутата от ЕНП Асим Адемов – Бургас, Благоевград, Кърджали, Разград, Търговище, Смолян, Сливен.

Мартина Пламенова Пеева от 9б. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград заслужи награда в Конкурса на Община Бургас

Ученичка на инж. Христо Терзиев участва в конкурса организиран от Народно читалище „Фар -  1946“ град Бургас за рисунка и литературна творба посветен на 1-ви ноември - Ден на народните будители.

Двете творби на Мартина Пламенова Пеева от 9б. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград,  с които тя участва, заслужиха вниманието на компетентното жури и тя получи ПООЩРИТЕЛНА награда.

Гюлбен Динчер Мехмед от 12г. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград заслужи награда в Конкурса на Община Бургас

Ученичка на инж. Христо Терзиев участва в конкурса организиран от Народно читалище „Фар -  1946“ град Бургас за рисунка и литературна творба посветен на 1-ви ноември - Ден на народните будители.

Творбата на Гюлбен Динчер Мехмед от 12г. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград заслужи вниманието на компетентното жури и тя получи ПООЩРИТЕЛНА награда.

Поощрителни награди за двама ученици на инж. Христо Терзиев в Конкурса „1-ви ноември - Ден на народните будители“

Награждаването на Конкурса на община Бургас „1-ви ноември - Ден на народните будители“ се състоя в Залата в Областна Администрация Бургас.

Двама ученици на инж. Христо Терзиев участваха с три творби в конкурса организиран от Народно читалище „Фар -  1946“ град Бургас за рисунка и литературна творба посветен на 1-ви ноември - Ден на народните будители:

 1. Гюлбен Динчер Мехмед от 12г. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.
 2. Мартина Пламенова Пеева от 9б. клас на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград.

Те получиха поощрителни награди от конкурса и пожелания за нови успехи!

 С най-голямото отличие от Националната изява “Красива природа, красива наука” е ученичка на инж. Христо Терзиев

Радина Косева Косева от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград е на ПЪРВО място на Националния конкурс “Красива природа, красива наука”.

Творбата ѝ „Брегът на Черно море“ в направление „Брегът на Черно море“ е най-високо оценена от компетентното жури. БРАВО!

Нейн ръководител е инж. Христо Терзиев.

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс.

Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места!

Националният конкурс се организира от Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/.