За научен ръководител, подпомогнал подготовката на ученици инж. Христо Терзиев спечели награда и грамота от XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна война.

Национално движение Русофили публикува ПРОТОКОЛ с всички наградени учители участвали в XII Национален ученически конкурс.

Изданието се организира от Национално движение „Русофили“, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Синдиката на българските учители, Съюза на офицерите и сержантите от запаса.

Pin It