Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и изобразително изкуство, участваха в образователни и спорни игри в рамките на Лятната школа „В страната на чудесата“. Заниманията бяха организирани от Народно читалище „Делиорман 2014“, Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф“, Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, Съюз на художниците – Разград и Етнографски музей, публикува уеб сайта „Екип7“. Още>

Часовете по Информационни технологии в Лятна школа води инж. Христо Терзиев.

Pin It