„Следващият час, разделяйки нашите слънчица на две групи, г-н Христо Терзиев пое и научи децата на забавни, но твърде значими приложения в компютърните технологии“ – е публикация от официалната страница на Читалище „Делиорман 2014“.

Христо Терзиев е преподавател по Информационни технологии в Лятната школа „В страната на чудесата“.

Pin It