„А г-н Христо Терзиев показа интересни приложения в компютърните технологии с математически и логически задачи, където децата се справиха без грешки.“ – е публикация от официалната страница на Читалище „Делиорман 2014“.

Христо Терзиев е преподавател по Информационни технологии в Лятната школа „В страната на чудесата“.

Pin It