Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България

Вестникът на Националното издателство за образование и наука "Аз-буки" отрази победителя в Националния конкурс „Мисия учител“. ПЪРВО МЯСТО е за доктор инж. Христо Терзиев за негов интерактивен урок по история на България. Още =>>

Конкурсът се организира от Националния клуб „Родолюбие“ със съдействието на МОН, СБУ, Националния дворец на децата, Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, фондация „ТАНГРА ТанНакРа“, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей и Националния военноисторически музей, в. „Учителско дело“ и в. „Аз-буки“.

Pin It