Инж. Христо Терзиев се включи в акцента на Международния панаир на традиционни занаяти в ЕМО Етър – представянето на редки текстилни техники и домашни занаяти, публикува „Форум 24“.

Инж. Христо Терзиев е представил изработването на прочутите капански китки – една от емблемите на Лудогорието, за да съхрани българската традиция и обредност.

Pin It