Вероника от ППМГ е  номинирана в ТОП 10 в модул ,,Мултимедийна презентация" на конкурса

В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово Втори Национален ученически конкурс ,,Времена и будители” 2019 г., участваха ученици от цялата страна.

Комисия в състав: председател Ангел Шерилов (ръководител отдел, НМО) и членове - Веселин Лазаров (уредник, НМО), Искра Събева (експерт реклама, НМО), Деян Дойнов (старши експерт, РУО), Елена Григорова (старши експерт, РУО), номинира десет участници в модул ,,Мултимедийна презентация" на конкурса.

Сред отличените е Вероника Пламенова Пасева XI кл. с презентация на тема ,,Иван Вазов (1850-1921 г.)".

Вероника е насочена към Националната надпревара от нейния преподавател по Информационни технологии инж. Христо Терзиев.

Номинираните мултимедийни презентации ще бъдат показани в кинопанорама в Националния музей на образованието.

Окончателното класиране ще бъде обявено на 31 октомври, четвъртък, 2019 г.

Наградите в Националния ученически конкурс  ,,Времена и будители”  ще бъдат връчени тържествено от 14.00 часа в Актова зала, Национална Априловска гимназия – Габрово.

Pin It