Това, че главата ви тежи от 5 до 8 кг, не е нищо ново нали ?

НО знаете ли каква сила действа върху шийния отдел на гръбначният ви стълб, когато леко наклоните главата си?

То сега вече ще знаете и със сигурност можете да си представите проблемите, които може да имате след няколко години, които ще бъдат причинени от вашия смартфон. Или той не ви е предупредил за това с някое от приложенията си? Не ви е и предупредил, че дори животът ви ще бъде напълно откраднат от него, нали? 

Дръжте си главите гордо изправени!

Рядка снимка на застрашен вид ...

Кодирано!

Нека Гугъл да го преведе, да видим!

Млад мъж познал на улицата своя стар учител от началните класове. Приближил се до него и го попитал:

- Помните ли ме? Аз бях Ваш ученик.

- Да, помня те, преподавах ти в началното училище. С какво се занимаваш сега?

- Преподавам. Вие толкова много ми повлияхте, че аз също поисках да възпитавам деца.

- Така ли? А ще ми кажеш ли с какво толкова съм повлиял за това твое решение?

- Наистина ли не помните? Ще Ви припомня. Веднъж един мой съученик дойде в училище с красив часовник, подарен му от неговите родители. Винаги бях мечтал да имам такъв часовник. И когато той го свали от ръката и го остави в чантата си, не можах да се въздържа и го откраднах. След малко, когато момчето разбра, че часовникът му липсва, дойде разплакан при Вас за да ви каже, че някой го е откраднал. Вие ни изгледахте строго и казахте: "Този, който е взел часовника на вашия съученик, нека да бъде така добър да го върне". Беше ме толкова срам от постъпката ми, а и не исках да се разделям с часовника, така, че не посмях да си призная. След това Вие отидохте до вратата и я заключихте. Помолихте ни да се наредим до стената с лице към нея и ни предупредихте: "Сега ще трябва да пребъркам вашите джобове, но ще ви помоля през цялото време всички да стоите със затворени очи". Тогава разбрах, че това ще бъде най-срамният момент от моя кратък живот. Движехте се бавно от ученик на ученик, от джоб на джоб. Но когато извадихте часовника от моя джоб, не спряхте, а продължихте така до края на редицата. След това казахте: "Деца, всичко е наред. Можете да отворите очи и да се върнете по местата си". Върнахте часовника на разплаканото момче и повече не казахте нито дума за този инцидент. В този ден Вие спасихте моята чест и моята душа. Не ме изобличихте като лъжец и крадец пред целия клас. Дори никога след това не разговаряхте с мен за случката. С времето разбрах, защо. Защото, като истински учител, Вие не искахте да унищожите достойнството на едно все още изграждащо характера и поведението си дете. Тогава реших аз също да стана учител и да бъда като Вас. Учителю, а сега, като ме видяхте, наистина ли не си спомнихте за този злощастен случай?

Старият учител отговорил:

- Работата е в това, че когато претърсвах джобовете ви, аз също бях със затворени очи!

В едно училище учителката решила да мотивира учениците си. Задала им съчинение на тема, която всеки сам да избере, а победителят щял да получи подарък - ботуши.

Ботушите стояли на катедрата и това още повече мотивирало децата.

След половин час завършили съчиненията и ги предали на учителката.

Тя била много затруднена, защото всички били написани прекрасно. "Кой най-много е заслужил ботушите?" - се питала тя. Какво да направи?

Тогава тя взела решение: "Ще теглим жребий!" Помолила всяко дете да напише името си на листче и да го сложи в една кутия..

След като разбъркала листчета, учителката изтеглила късметлията: ВАФФА АБДЕЛКАРИМ. Всички деца ръкопляскали и поздравявали ВАФФА, а тя плачела от щастие, прегърнала ботушките.

Доволна от успешният ден, вечерта учителката разказала на мъжа си историята, плачейки. Той я изслушал, радвал се, но я попитал защо плаче, след като всичко е завършило благополучно?

Отговорът на жена му го поразил :

- Истината е, че в кутията с листчетата, с имената на децата, всички листчета бяха с едно и също име: ВАФФА АБДЕЛКАРИМ - казала учителката.

Децата са знаели за бедността, в която живеело момиченцето и без да мислят за себе си, са решили да й помогнат, като направят така, че тя да получи розовите ботушки!

САУЛЕ АЗИМ

Попитали Дзен майстор:
В какво сe крие тайната на успеха?
- Две думи, правилни решения.
-А, коя е тайната за вземането на правилни решения?
- Една дума, опитът.
- А, къде е тайната за добиването на този опит?
- Две думи, неправилни решения!