Баща казал на сина си, който току-що се дипломирал:

Завършил си с отличие, подарявам ти една кола, с която се сдобих преди много години... над 50 годишна е.

Но преди да ти я дам, я закарай на паркинга за употребявани коли в центъра и им кажи, че искам да я продам и да видя колко ще ми предложат.

Синът отишъл на паркинга за употребявани коли, върнал се при баща си и казал: "Предложиха ми 1,000 долара, защото изглежда толкова износена".

Бащата каза: "Закарай я в заложната къща"

Синът отишъл в заложната къща, върнал се при баща си и казал: "Заложната къща предложи 100 долара, защото била много стара кола"

Баща помолил сина си да отиде в автомобилен клуб и да им покаже колата.

Синът закарал колата в клуба, върнал се и казал на баща си: "Някои хора в клуба предложили 100,000 долара за нея, тъй като това е класически Мустанг и силно търсен сред членовете на клуба"

Бащата казал на сина си: "Искам да знаеш, че правилното място те цени по правилния начин"...

Ако не те ценят, не се сърди, това означава, че си на грешното място. Тези, които знаят стойността ти, са тези, които те ценят и никога не оставяй на място, където никой не вижда стойността ти. 

Това, че главата ви тежи от 5 до 8 кг, не е нищо ново нали ?

НО знаете ли каква сила действа върху шийния отдел на гръбначният ви стълб, когато леко наклоните главата си?

То сега вече ще знаете и със сигурност можете да си представите проблемите, които може да имате след няколко години, които ще бъдат причинени от вашия смартфон. Или той не ви е предупредил за това с някое от приложенията си? Не ви е и предупредил, че дори животът ви ще бъде напълно откраднат от него, нали? 

Дръжте си главите гордо изправени!

Рядка снимка на застрашен вид ...

Кодирано!

Нека Гугъл да го преведе, да видим!