Джонатан е най-старото сухоземно животно, познато в света.

Той е роден през 1832 г. и в момента е на 187 години.

Той преживя първата и втората световна война, руската революция, седем монарха на британския престол и 39 президента на САЩ!

Изпълнителният директор на Google Сундар Пичай изнася реч, която трае точно 60 секунди.
Той казва:
Представете си, че животът е игра от 5 топки, с които жонглирате във въздуха, опитвайки се да ги задържите да не паднат. Едната от тях е гумена, а всички останали са стъклени.
Петте топки са:
Работа, семейство, здраве, приятели, душа.
Не след дълго ще осъзнаете, че работата е гумената топка. Винаги, когато падне, тя ще отскочи отново, докато останалите топки са от стъкло. Ако някоя от тях падне, тя няма как да се върне в предишната си форма.
Или ще бъде повредена, натъртена или напукана. Дори може да се разпилее на парчета.
Трябва да сте наясно с това и да се стремите да я запазите.
Управлявайте ефективно работата си през работното време, бъдете искрени, отделете необходимото време на семейството и приятелите си, починете си подобаващо и се погрижете за здравето си.
Ако се случи нещо с вас, няма да е лесно да се върнете такива, каквито сте били първоначално…

Видяла една жена, че в двора й са поседнали трима старци с дълги бели бради. Излязла навън и ги попитала:
- Не ви познавам, но сигурно сте гладни. Хайде, влезте у дома да ви нагостя.
- А мъжът ти в къщи ли е? - попитали те.
- Не - отвърнала жената. Няма го.
-Тогава не можем да влезем - отговорили старците.
Вечерта, когато мъжът й се върнал у дома, жената му разказала случката.
- Иди им кажи, че съм си вкъщи и ги покани у нас! - рекъл мъжът.
Излязла жената и поканила старците.
- Не можем да влезем у вас заедно - отвърнали те.
- Защо? - учудила се жената.
Единият от старците обяснил:
- Той се казва Богатство - казал, като посочил единия от приятелите си - този пък се казва Щастие, а аз се казвам Любов. После добавил - иди сега в къщи и попитай мъжа си, кого от нас искате да видите в дома си.
Жената отишла в къщи и разказала чутото на мъжа си. Зарадвал се той и рекъл:
- Много хубаво! Щом трябва да избираме, нека да поканим Богатството. Нека дойде и да направи дома ни богат!
Възпротивила се жената:
- А защо да не поканим Щастието?
Дъщеричката им седяла в ъгъла и чула всичко. Дотичала при тях и предложила:
- Я по-добре да поканим Любовта. Тогава нашият дом ще се изпълни с любов!
- Умно говори нашето момиче, казал мъжът на жена си. Иди и помоли Любовта да стане наш гост.
Излязла жената и попитала старците:
- Кой от вас е Любовта? Заповядай у дома и бъди наш гост.
Старецът, който се казвал Любов, тръгнал към дома. Другите двама старци го последвали. Учудена, жената попитала Богатството и Щастието:
- Аз поканих само Любовта, защо идвате и вие?
Старците отвърнали:
- Ако бяхте поканили Богатството или Щастието, другите двама от нас щяха да останат на улицата, но тъй като поканихте Любовта, където отива тя, ние винаги вървим след нея. Там, където има Любов, винаги има и Богатство, и Щастието...

ВСИЧКО Е ЛЮБОВ!!!

- Дайте определение за "празно пространство!"
- Уффф, в главата ми е, ама не мога да се сетя...