Доктор инж. Христо Терзиев - Ръководител на следните ученици в състезания, турнири, олимпиади и конкурси:

 

Ванеса Ивайлова Станчева, 12в. клас, 2021, Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Дилек Мехмед Реджеб, 9в. клас, 2021, Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Мелек Севгинова Исмаилова, 9в. клас, 2021, Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Никита Стоименов Стефанов, 9в. клас, 2021, Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Пресияна Мирославова Досева, 10г. клас, 2021, Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Сенем Сейфедин Осман, 12в. клас, 2021, Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Станко Динев Мечков, 10а. клас, 2021, Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 9в. клас, 2021, Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.

Алейна Кенанова Назмиева, 9в. клас, 2021, Ученически конкурс „Разград – уловени мигове“ - „Лицата на Разград“.

Дилек Мехмед Реджеб, 9в. клас, 2021, Ученически конкурс „Разград – уловени мигове“ - „Лицата на Разград“.

Станко Динев Мечков, 10а. клас, 2021, Ученически конкурс „Разград – уловени мигове“ - „Лицата на Разград“.

Славена Десиславова Стефанова, 11г. клас, 2021, Ученически конкурс „Разград – уловени мигове“ - „Лицата на Разград“.

Станко Динев Мечков, 10а. клас, 2020, Международен хакатон на НАСА – „NASA Space Apps Challenge”.

Диляра Севгин Мустафа, 10б. клас, 2020, 10а. клас, 2020, Международен хакатон на НАСА – „NASA Space Apps Challenge”.

Шенгюл Реджеб Халил, 11г. клас, 2020, Награда от Община Разград по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Мелек Севгинова Исмаилова, 9в. клас, 2020, Награда от Община Разград по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Славена Десиславова Стефанова, 11г. клас, 2020, Награда от Община Разград по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Преслава Чавдарова Петкова, 11г. клас, 2020, Награда от Община Разград по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 9в. клас, 2020, Награда от Община Разград по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Найлян Несин Хавенгели, 9в. клас, 2020, Награда от Община Разград по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Мартина Пламенова Пеева, 10б. клас, 2020, Награда от Община Разград по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

Алейна Невзат Хасанбаш, 8в. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Анна Росенова Шишкова, 8а. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Емине Мехмед Тефик, 8в. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Ипек Кенанова Салиева, 8в. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Мария Петрова Кръстева, 11г. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Никол Галинова Ганева, 8в. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Синем Гюрджан Хасан, 10б. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Станислава Мирославова Георгиева, 10б. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 9в. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Фулин Ахмедова Мухаремова, 9в. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Севилай Хасан Мехмед, 9в. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Виктор Теодоров Петров, 8а. клас, 2020, Национален конкурс "Красива природа, красива наука".

Мария Петрова Кръстева, 11г. клас, 2020, Конкурс на тема „Вечна слава на героите“.

Станислава Младенова Христова, 11г. клас, 2020, Конкурс на тема „Моето различно, щуро лято“.

Славена Десиславова Стефанова, 11г. клас, 2020, Конкурс на тема „Моето различно, щуро лято“.

Никита Стоименов Стефанов, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Тихомир Драгомиров Великов, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Фулин Ахмедова Мухаремова, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Бурчин Билгинова Федаилова, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Мерлин Бюрхан Хамди, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Бехчет Митхат Аларън, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Василена  Божидарова Божидарова, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Нели Илиева Илиева, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Станко Динев Мечков, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Диляра Севгин Мустафа, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Севдийе Салиева Ислямова, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Пресияна Мирославова Досева, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Иванела Владимирова Димитрова, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Алейна Айхан Сабри, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Ивет Боянова Иванова , 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Силвияна Свиленова Димитрова, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Емине Ибрахимова Узунова, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Арзу Ахмед Мехмед, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Николай Николаев Евтимов, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Ралица Ненкова Станчева, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Славена Десиславова Стефанова, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“.

Аделина Светославова Добрева, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Айсу Реджеб Шефкет, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Али Левентов Алиев, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Алпер Ердинчев Ахмедов, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Виктория Димитров, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Джан Севгинов Тюлев, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Джансу Орхан Тюркоглу, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Дилек Мехмед Реджеб, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Доротея Росенова Дечева, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Йонна Николаева Занкова, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Кристиян Даниелов Иванов, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Мелек Севгинова Исмаилова, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Найлян Несин Хавенгели, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Никита Стоименов Стефанов, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Онур Бюлент Шеит, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Рая Стоянова Илиева, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ремзие Левент Вели, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Роксана Росенова Иванова, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Севилай Хасан Мехмед, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

София Владиславова Великова, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Стефания Александрова Павлова, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Тихомир Драгомиров Великов, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Фулин Ахмедова Мухаремова, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Юджел Джан Хюсеин, 9в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Бурчин Билгинова Федаилова, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Виктория Георгиева Стефанова, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Владимир Диянов Неделчев, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Гамзе Багрянова Максимова, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Дуйгу Нурайева Хаджиахмедова, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ивета Драгомирова Драгнева, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ляра Левентова Реджебова, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Мерлин Бюрхан Хамди, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Нихал Нихат Хайри, 9г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Берк Сейхан Бехчет, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Бехчет Митхат Аларън, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Василена Божидарова Божидарова, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ивета Ивайлова Стефанова, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ирена Светлинова Станчева, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Станко Динев Мечков, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Севги Гюнер Бехчет, 10а. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Александър Стоянов Стоянов, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Алкин Нергин Вежди, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Алмина Айдънова Басриева, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Владимир Василев Владимиров, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Диляра Севгин Мустафа, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ерика Тимур Хаджиева, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Любомир Кирилов Драганов, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Мелих Зафер Хюсеин, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Мирослав Николаев Недялков, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Никола Димитров Вълчев, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Севдийе Салиева Ислямова, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Синем Гюрджан Хасан, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Станислава Мирославова Георгиева, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Християн Цанков Симеонов, 10б. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Андрея Николаева Ангелова, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Антоанета Филипова Георгиева, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Джан Себин Хасан, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Джемал Кемал Али, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Едже Адем Хюсеин, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Елица Евгениева Енчева, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Емре Хасанов Неджетов, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ивайла Мирославова Неделчева, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Илиян Дечев Илиев, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Катерина Христова Христова, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Мелек Сали Реджеб, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ниляй Зейти Мюмюн, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ния Йорданова Стефанова, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Петър Петров Иванов, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Петя Найденова Маркова, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Синем Феим Юмер, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Соня Начева Начева, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Теодосия Светославова Тодорова, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Фатима Мехмед Аля, 10в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Бегюн Гюрхан Ибрям, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Зорница Драгомирова Христова, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Каролина Йорданова Драгойчева, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Пресияна Мирославова Досева, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Стефания Петрова Каракашева, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Тамер Мустафа Хакан, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Хакан Айлинов Халилов, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Хелин Серхан Сабри, 10г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Александър Пламенов Десков, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Арзу Нураева Ахмедова, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Алейна Айхан Сабри, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Нихад Нурайев Нихадов, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Иванела Владимирова Димитрова, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ивет Боянова Иванова, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Кристина Маринова Керчева, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Силвияна Свиленова Димитрова, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Хафизе Хасан Мураф, 11в. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Айлин Менсурова Хамдиева, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Арзу Ахмед Мехмед, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Джейда Ербай Яръмкаш, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Емине Билянт Халил, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Еркан Алтанов Салиев, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Мария Петрова Кръстева, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Николай Николаев Евтимов, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Преслава Чавдарова Петкова, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Ралица Ненкова Станчева, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Славена Десиславова Стефанова, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Шенгюл Реджеб Халил, 11г. клас, 2020, Национален ученически конкурс „Мила Родино” под надслов:„ 170 години от рождението на Иван Вазов“.

Найлян Несин Хавенгели, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Рая Стоянова Илиева, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Онур Бюлент Шеит, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Никита Стоименов Стефанов, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Али Левентов Алпиев, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Станко Динев Мечков, 9а. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Али Левентов Алиев, 8в. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Алкин Нергин Вежди, 9б. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Бейти Мустафа Бейти, 9а. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Диляра Севгин Мустафа, 9б. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Ерика Тимур Хаджиева, 9б. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Мартина Пламенова Пеева, 9б. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Севдийе Салиева Ислямова, 9б. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Станко Динев Мечков, 9а. клас, 2020, Ученическо състезание за купата на Декана на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  по Информационни технологии.

Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Теодор Росенов Тодоров, 9б. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Християн Каменов Костов, 8б. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Алкин Нергин Вежди, 9б. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Мартина Пламенова Пеева, 9б. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Станко Динев Мечков, 9а. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Явор Младенов Латинов, 9а. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Никола Димитров Вълчев, 9б. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Онур Бюлент Шеит, 8в. клас, 2020, Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов” в направление „Публицистични материали за вестник“.

Диляра Севгин Мустафа, 9б. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Мерлин Бюрхан Хамди, 8г. глас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Берк Сейхат Бехчет, 9а. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Ляра Левентова Реджебова, 8г. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Онур Бюлент Шеит, 8в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Станко Динев Мечков, 9а. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Теодосия Светославова Тодорова, 9в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Никола Димитров Вълчев, 9б. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Айлин Менсурова Хамдиева,  10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Берк Сейхан Бехчет, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Гюзин Гюнай Балджи, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Доротея Миленова Георгиева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Елина Стоянова Сашева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Мария Петрова Кръстева, 10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Мерлин Иксан Мустафа, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Радина Косева Косева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Севги Гюнер Бехчет, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Селин Мехмед Али, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Славена Десиславова Стефанова, 10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Гюлбен Динчер Мехмед – 12г. клас, 2019, Конкурс на община Бургас „1-ви ноември - Ден на народните будители“.

Мартина Пламенова Пеева – 9б. клас, 2019, Конкурс на община Бургас „1-ви ноември - Ден на народните будители“.

Диляра Севгин Мустафа – 9б. клас, 2019, Национален конкурс „Морето, Морето, Морето…“, Визуални компютърни изкуства.

Александър Анатолиев Тодоров – 9а. клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Първи дигитален конкурс „Миг от лятото“, направление: „Моята България“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 12г. клас, 2019, Първи дигитален конкурс „Миг от лятото“, направление: „Моята България“.

Павел Ангелов Дамянов – 9а. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Никол Николаева Колева – 9г. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Сеза Тезгин Сабит – 9в. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Арзу Мехти Илми – 9в. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Алмина Айдънова Басриева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Никола Димитров Вълчев – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Едже Адем Хюсеин – 8в. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Андрея Николаева Ангелова – 8в. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Станислава Мирославова Георгиева – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Берай Ерхан Сибрели – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“.

Александър Стоянов Стоянов – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Александър Анатолиев Тодоров – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Алкин Нергин Вежди – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Бейти Мустафа Бейти – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Диляра Севгин Мустафа – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ерика Тимур Хаджиева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мартина Пламенова Пеева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ниязи Тюркеш Керван – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Станко Динев Мечков – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Явор Латинов Младенов – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Никола Димитров Вълчев – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Ивона Якимова Николова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Румина Иванова Младенова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Ния Недялкова Неделчева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Симона Славкова Симеонова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Николета Ивайлова Тодорова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Тамер Мустафа Акиф – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Хакан Айлинов Халилов – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Александрина Емилова Александрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Мерт Айдън Исмаил – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Елиф Вахидова Хасанова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Кристина Евгениева Димитрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Кристияна Светлозарова Петрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Нихал Нихатова Мехмедова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, два авторски проекта на Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Ивона Якимова Николова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Румина Иванова Младенова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Ния Недялкова Неделчева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Симона Славкова Симеонова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Николета Ивайлова Тодорова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Габриела Данаилова Димитрова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Илиян Дечев Илиев – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Джемал Кемал Али – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Мелек Сали Реджеб – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Тамер Мустафа Акиф – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Хакан Айлинов Халилов – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Александрина Емилова Александрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Мерт Айдън Исмаил – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Елиф Вахидова Хасанова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Кристина Евгениева Димитрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Кристияна Светлозарова Петрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Нихал Нихатова Мехмедова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национален конкурс: “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, Национален конкурс: “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Едже Адем Хюсеин – 8в. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс на тема "България и Китай – древни и уникални цивилизации".

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Международен конкурс в САЩ на CLEAN TECH с предизвикателство The Challenge 2019: “Toward a Greener Tomorrow”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Международен конкурс в САЩ на CLEAN TECH с предизвикателство The Challenge 2019: “Toward a Greener Tomorrow”.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс “Ветеринарният лекар – лечител на човечеството”.

Стефания Петрова Каракашева – 8г. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Есра Зерин Сали – 8г. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Явор Латинов Младенов – 8а. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Мирослав Петров Иванов – 8а. клас, 2019, Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“ на Технически университет-Варна.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Конкурс на РИОСВ - Русе на тема: „Влажните зони и климатичните промени“, посветен на Световния ден на влажните зони.

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2019, Национален конкурс на българския еврокомисар Мария Габриел "България в Европа: минало, настояще, бъдеще".

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национален конкурс на българския еврокомисар Мария Габриел "България в Европа: минало, настояще, бъдеще".

Ирена Светлинова Станчева – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Мелек Сали Реджеб – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Антоанета Филипова Георгиева – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Теодосия Светославова Тодорова – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Александър Стоянов Стоянов – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Александър Анатолиев Тодоров – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Алкин Нергин Вежди – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Бейти Мустафа Бейти – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Диляра Севгин Мустафа – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Ерика Тимур Хаджиева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Мартина Пламенова Пеева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Ниязи Тюркеш Керван – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Синем Гюрджан Хасан – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Станко Динев Мечков – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Явор Латинов Младенов – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Никола Димитров Вълчев – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Алекс Тодоров – 8б. клас, 2018, Конкурс на Научно-образователен център STEAM „Красива природа, красива наука. Лято 2018“.

Гюлбен Денчер Мехмед – 11г. клас, 2018, Конкурс на Научно-образователен център STEAM „Красива природа, красива наука. Лято 2018“.

Любомир Кирилов Драганов – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Мариса Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Мелиса Бюлент Исмаил – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Петя Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Сюлейман Сейфидин Узун – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Селвин Бейнур Ахмед – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Сесил Зихни Джелил – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Деян Пламенов Петков – 11а. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Милко Ивайлов Мизурски – 11а. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Мариса Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Мелиса Бюлент Исмаил – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Петя Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Вероника Пламенова Пасева – 10г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Ивона Якимова Николова – 10г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Петър  Йорданов  Петров – 8а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Габриела Данкова Цонева – 9г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Деян Пламенов Петков – 11а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Милко Ивайлов Мизурски – 11а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Денис Исмаил Билял – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Джанер Алберов Мустафов – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Джошкун Насуф Насуф – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Закир Нехрунов Зевжетов – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Кристияна Христова Ненова – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Лили Мирославова Тонева  - 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Натаниел Коцев Костов – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Селин Синан Селиман – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Валентин Петров Начев – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мустафа Мехмедов Бичков – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Айше Ахмедова Ахмедова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Валери Млечков – 9г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Деян Пламенов Петков – 11г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Павел Ангелов Дамянов – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Ася Росенова Андреева – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Симона Росенова Андреева – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Виктория Георгиева Василева – 10а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Ина Ивайлова Възелова – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Наталия Мартинова Нешева – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Теодора Цветомирова Цонева – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Недялко Димитров Димитров – 8б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Мирослав Росенов Милев – 8а. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Милко Ивайлов Мизурски – 10а. клас, 2017 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.

Деян Пламенов Петков – 10а. клас, 2017 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.

Айше Ахмедова Ахмедова – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Александър Владиславов Жеков – 9б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Валери Млечков – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Виктория Гинчева Ставрева – 10в. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Деян Пламенов Петков – 10а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ибрахим Мохамед Шаер – 8б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Иводор Стилиянов Стоянов – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мария Христова Червенкова – 9а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Милко Ивайлов Мизурски – 10а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мирослав Росенов Милев – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Моника Владимирова Дацова – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Недат Харун Халюк – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Недялко Димитров Димитров – 8б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Салим Бейхан Мехмед – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Борис Димов Димитров – 9б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Георги Георгиев Димов – 9б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Адриана Миленова Николаева – 10в. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Николай Миленов Николаев – 8б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Виктория Георгиева Василева – 8а. клас, 2016 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.

Антон Георгиев Александров – 10б. клас, 2016 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

 

Pin It

За трета поредна година ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ са с награди от най-голямото международно интензивно състезание по програмиране NASA International Space Apps Challenge. Приз...

Независимият вестник за събитията и хората в Разградска област „Екип 7“ публикува в онлайн изданието си: „За поредна година възпитаници на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ спечелиха призови места в...

Ученици на д-р инж. Христо Терзиев са сред наградените в Националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне”. Десетокласниците Калоян и Аляра впечатлиха журито с разработките си за Руско-турската...

Д-р инж. Христо Терзиев е сред 10-те наградени с почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ за завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ в Националния военен университет „Васил...

За завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ получи д-р инж. Христо Терзиев 143 години от създаването си чества Националният военен...

Доктор инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА за ЛАУРЕАТИ на Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” Учениците от две разградски гимназии получиха наградите си от...

Поредно отличие в началото на учебна година за доктор инж. Христо Терзиев от Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ 22 талантливи разградски деца от ППМГ „Акад. Никола...

Национално движение Русофили, Синдикатът на българските учители и Международен обществен фонд „Российский фонд мира“ награждават с ГРАМОТА за ЛАУРЕАТИ доктор инж. Христо Терзиев Доктор инж....

Д-р инж. Христо Терзиев на Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ На Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ д-р инж. Христо Терзиев бе...

Д-р инж. Христо Терзиев с ГРАМОТА за ОРИГИНАЛНО представяне на Националния Конкурс по Превенция на наркоманиите В ежегодния Конкурс по Превенция на наркоманиите участие взеха възпитаници на д-р...

Поредно отличие като ръководител на д-р инж. Христо Терзиев Д-р инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА в творческата надпревара „Как да сърфираме безопасно в интернет – тъмната и светлата му...

  Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел публикува в профила си във Фейсбук:   „Днес е светъл ден на признателността към загиналите, отдали живота си за...

Д-р инж. Христо Терзиев имаше честта да приветства българите в европейските институции, заедно с великата българска актриса Цветана Манева и изключителната Стефка Костадинова  Онлайн тържество на...

Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България Вестникът на Националното издателство за образование и наука...

Мария Габриел връчи наградите на победителите в Националната класация за дигитални учителски блог решения, отрази Националното издателство за образование и наука "Аз-буки". Уеб сайтът на доктор...

Д-р инж. Христо Терзиев е удостоен с Грамота и предметни награди на Националния изследователски конкурс „Паметта за Левски в моя роден край“ Отново има повод за гордост. Възпитаници на д-р инж....

Победителят в Националната класация за дигитални учителски блог решения д-р инж. Христо Терзиев по БНР София Днес в предаването "Радиокафе" на БНР София ще се излъчи интервю с Победителят в...

Българският еврокомисар Мария Габриел му връчи отличието за дигиталното му учителско блог решение, публикува вестник „Екип 7“.

Сред наградените четирима учители е д-р инж. Христо Терзиев Учителят по информационни технологии д-р инж. Христо Терзиев получи грамота за първо място в раздела „Мисия учител“ в 28-ия Национален...

Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България Националното издателство за образование и наука "Аз-буки"...

Д-р инж. Христо Терзиев е ПЪРВИЯТ ПОБЕДИТЕЛ в ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНАТА надпревара с уеб сайта си, съчетаващ платформа за Обучение в Електронна Среда Българският еврокомисар Мария Габриeл връчи...

Д-р инж. Христо Терзиев – победител в националната класация за дигитални учителски блог решения, публикува e-Razgrad. Учителят д-р инж. Христо Терзиев от Разград е отличен с награда в конкурс за...

"Преподавател от Разград е отличен с награда в конкурс за дигитални учителски блок решения. Д-р инж. Христо Терзиев е победител в националната надпревара с уеб сайта си, съчетаващ платформа за...

В Националната класация за дигитални учителски блог решения доктор инж. Христо Терзиев е победител в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ Онлайн медията Publics.bg отрази победата на...

В Националната класация за дигитални учителски блог решения доктор инж. Христо Терзиев е победител в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ 24 Часа.bg отрази победата на доктор инж....

Уеб сайтът на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Испания отрази  ПОБЕДАТА в НАЦИОНАЛНАТА надпревара в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ на доктор инж. Христо...

ГРАМОТА на д-р инж. Христо Терзиев в конкурса „Разград – уловени мигове. Лицата на Разград“ Ученици на д-р инж. Христо Терзиев от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград са ОТЛИЧЕНИ в конкурса...

Двама ученици на д-р инж. Христо Терзиев са призьори в Национален конкурс Д-р инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА за отлично представяне на учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“,...

ПЪРВО място на НАЦИОНАЛЕН конкурс в раздела „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ заслужи д-р инж. Христо Терзиев НАЦИОНАЛЕН конкурс носи на д-р инж. Христо Терзиев ПЪРВО място в раздела „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ за интерактивен...

Д-р инж. Христо Терзиев е с ГРАМОТА за участие и отлично представяне в Конкурса "Моето семейство" Ролята на семейството в днешното общество показаха ученици на д-р инж. Христо Терзиев с участието...

Възпитаник на доктор инж. Христо Терзиев е сред отличените на Националния ученически конкурс под наслов „Учредяване на Българската екзархия – 1870 г., венец на църковно-националните...

Доктор инж. Христо Терзиев е ръководител на ученици, участващи в Конкурса „Моята Коледа!” Във връзка с наближаването на най-светлият християнски празник – Коледа – символ на ново начало и надежда...

Доктор инж. Христо Терзиев е победител в НАЦИОНАЛНАТА класация "Дигитални учителски блог решения" Digital-Teach Blogs BG Обявиха класирането в НАЦИОНАЛНАТА класация "Дигитални учителски блог...

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ Днес е тържествен ден за инж. Христо Терзиев, след УСПЕШНА ЗАЩИТА...

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. Още => Изцяло ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЦЕНКИ на дисертационния труд на инж....

Поздравления и ГРАМОТА за д-р инж. Христо Терзиев на Националния конкурс „Мила Родино” Като ръководител на ученици е награден д-р инж. Христо Терзиев на Националния конкурс „Мила Родино”. Негови...

Национален център за информация и документация (НАЦИД): РЕГИСТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ДИСЕРТАЦИИ Информация за д-р инж. Христо Терзиев.

Безспорен ФАВОРИТ в Първата НАЦИОНАЛНА класация за най-добър дигитален учителски блог е доктор инж. Христо Терзиев Приключи НАЦИОНАЛНАТА класация за професионално разработени дигитални учителски...

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция / International Scientific Conference “Defense Technology” 2020 Участие на инж. Христо Терзиев в Международна научна конференция /...

  СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ от доктор инж. Христо Трифонов Терзиев за изпълнение на минимални национални изисквания за ОНС „доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално...

Данни за вписване на учен в Регистъра за научната дейност в Република България  Име, презиме, фамилия Христо Трифонов Терзиев   Hristo Trifonov...

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,  разработен от инженер Христо Трифонов Терзиев   Тема: „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в...

Обявена е процедура за образователна и научна степен "доктор" на инженер Христо Терзиев в Националния военен университет "Васил Левски" - Велико Търново.

Инж. Христо Терзиев - Положен изпит по курс „Математически и методически основи на научните изследвания", проведен в НВУ „Васил Левски“ с оценка: ОТЛИЧЕН 6.00

  Доктор инж. Христо Терзиев е отличен с ПЪРВО място на Национален конкурс в раздел „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ През месец октомври завърши класирането по заключителния етап на XXVIII Национален ученически...

Доктор инж. Христо Терзиев отличен в ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА по Информационни технологии Ръководството на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин...

В ежегодна национална класация за дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG д-р инж. Христо Терзиев участва със самостоятелно разработения си учителски блог...

This Certificate is awarded to Hristo Terziev for Presenting a Scientific Paper Titled: „Determining the amount of hidden information in JPEG images“. Инж. Христо Терзиев на Международна научна...

Локален победител за България е екип Protect с ръководител инж. Христо Терзиев в световното технологично състезание на НАСА „Space Apps Challenge“ На международния хакатон на НАСА „Space Apps...

Инж. Христо Терзиев е с награда от Националния ученически конкурс „Куба - далечна и близка“ В раздел „Медийни презентации“ двама ученици на инж. Христо Терзиев се представиха блестящо и завоюваха...

С първа и втора награда в категория „Презентация“ в Националния конкурс „ВАЗОВА БЪЛГАРИЯ“ са възпитаници на инж. Христо Терзиев Подготвените от инж. Христо Терзиев ученици Славена Стефанова и...

Стартира ежегодна национална класация за професионални разработени дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG в България. Д-р инж. Христо Терзиев участва със самостоятелно...

Инж. Христо Терзиев е ръководител на наградени ученици на Националната изява „Зелена планета“ Учениците Мария Кръстева, Диляра Мустафа и Станислава Христова от ППМГ „Академик Никола Обрешков“...

Инж. Христо Терзиев е с награда от Националния ученически конкурс „Куба - далечна и близка“ И тази година много деца от почти всички области на България взеха участие в Националния ученически...

Инж. Христо Терзиев е сред отличените педагози – научни ръководители на Международният конкурс "Заедно в XXI век" За поредна година инж. Христо Терзиев е с награда от престижния Международен...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с награда от престижния Международен конкурс „Заедно в XXI век“ И тази година ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ за пореден път спечелиха награди...

ГРАМОТА за инж. Христо Терзиев като ръководител на ученици заели призови места на Националния конкурс "Вазовата България" Подготвените от инж. Христо Терзиев ученици Славена Стефанова и Силвияна...

Петима ученици под ръководството на инж. Христо Терзиев и тази година се представиха на Националната олимпиада по Техническо чертане Традиция е участието на ученици на инж. Христо Терзиев в...

Поредни отличия на ученици, работили под ръководството на на инж. Христо Терзиев, публикува в уеб сайта си „Екип 7“ => Националният конкурс за детско творчество „Природата – моето...

Грамота за подготовка на отличени участници в Националния конкурс „Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското бъдеще на България" на инж. Христо Терзиев ПЪРВО, ВТОРО И...

Алея на първенците За пореден път ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“, работили под ръководството на инж. Христо Терзиев печелят национални награди, публикува вестник „Екип 7“. „Нека със...

Осмокласникът в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Никита Стефанов завоюва първото място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, публикува в уеб сайта си „Екип 7“....

Грамота за подготовка на отличени участници в конкурса на инж. Христо Терзиев Възпитаник на инж. Христо Терзиев убедително спечели ПЪРВО място в Националния конкурс с международно участие...

Осмокласникът в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Никита Стефанов завоюва първото място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, публикува вестник „Екип 7“.

Грамота за ръководител на ученици от клуб "Динамичен уебдизайн" на инж. Христо Терзиев НАГРАДА ЗА АКТИВНО И УСПЕШНО УЧАСТИЕ в Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ получи...

Клуб "Динамичен уебдизайн" с ръководител инж. Христо Терзиев получи Специална награда на Регионално управление на образованието град Разград Регионално управление на образованието град Разград...

Забавен, интуитивен, пъстър, различен, в крак с времето си – така кратко може да се опише вестникът „Фоторепортер“, който любопитните към света ученици в Профилираната природоматематическа...

Талантливи и умни са учениците на ППМГ – една ПЪРВА и три ТРЕТИ награди Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Академик Никола Обрешков“, гр Разград За успешната му работа по привличане на...

Има наградени сред 11-те ученици от ППМГ в конкурса „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“!БРАВО за положените усилия! ЕДИНАДЕСЕТ ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ –...

Четирима учениците на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс Снимки, видео и част от тяхното научно описание на класиралите се успешно участници в...

Поздравления от организатора НОЦ STEAM за успешно представяне на ученици на Националния конкурс “Красива природа, красива наука” Поздравления от Силвина Симеонова от Научно-образователния център...

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс. Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места! ПЪРВО място е за Радина...

Учител будител вдъхновен от историята на България с магнетизма да буди Духа и той да свети в очите на подрастващите. За да се съхранят изконните национални и общочовешки добродетели, а „България...

Национален конкурс носи грамота на инж. Христо Терзиев за най-масово участие В Националния ученически конкурс  „Времена и Будители“ с интересни проекти се включиха ученици на инж. Христо Терзиев...

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2019 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019 Участие на...

Вероника от ППМГ е номинирана в ТОП 10 в модул ,,Мултимедийна презентация" на конкурса Националният музей на образованието публикува информация за номинираните ТОП 10 ученици в НАЦИОНАЛНИЯ...

Ученичка на инж. Христо Терзиев в ТОП 10 на НАЦИОНАЛНИЯ конкурс  ,,Времена и будители”  Националният музей на образованието публикува Протокол на номинираните участници във Втория Национален...

Това е Вероника Пламенова Пасева XI кл. с презентация на тема ,,Иван Вазов (1850-1921 г.)" В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово ...

Вестник „Екип 7“: Възпитаници на Математическата гимназия - с множество награди от национални конкурси. С 20 отличия в 3 конкурса учениците прославиха училището си. През летните месеци...

Уеб сайтът на вестник „Екип 7“ публикува материал за двадесет ученици на инж. Христо Терзиев с множество награди от национални конкурси Двадесет ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ с изявен талант...

  Журито в Сопот излезе с решение за наградите на Петия национален ученически конкурс „Вазовата България“, публикува Информационната интернет медия в Розовата долина KARLOVO.TV....

НАЦИОНАЛНИЯТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ със съдействието на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и ПОД ПАТРОНАЖА НА ПОСОЛСТВОТО НА...

Официалният уеб сайт на Къща музей „Иван Вазов” публикува класирането в  Националния конкурс „Вазовата България“. Още=>> След проведено заседание, журито в Сопот излезе с решение за...

Завърши XIII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, който се провежда от Национално движение „Русофили“. Журито обяви наградите за победителите, сред които са ученици от...

На тържествена церемония в Руския културно-информационен център в град София ученичката от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Севдийе бе удостоена с Трето място и званието „Лауреат“...

Резултатите от националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ бяха обявени в Руския културно-информационен център в столицата. В жанр „Мултимедийни проекти“ във възрастова група 5-8 клас трето...

Грамота Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители награждава Христо Терзиев за отлично представяне на неговите ученици

За поредна година инж. Христо Терзиев е награден на Националния конкурс Инж. Христо Терзиев е награден от Национално движение „Русофили“, Съюз на българските писатели, Съюз на българските...

За поредна година учител и ученичка от ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – са сред финалистите на Националния конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” Грамота и предметни награди получи инж. Христо Терзиев като...

Инж. Христо Терзиев е награден за научен ръководител в Международния конкурс „Заедно в XXI век“, включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците Под ръководството...

Национално Движение Русофили публикува протокола с наградените учители по азбучен ред от ХІІІ Национален ученически конкурс. Още=>> Инж. Христо Терзиев за поредна година сред наградените...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с отличие за постигнати високи резултати в Национална олимпиада Ежегодно в навечерието на 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската...

В трета възрастова група с втора награда е Станко Мечков, осмокласник в ППМГ”Акад. Никола Обрешков”. Той е подготвен от преподавателя Христо Терзиев, публикува DarikNews.bg....

Един от призьорите в Национален конкурс учи в Математическата гимназия В Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран от...

Ученик на инж. Христо Терзиев е на ВТОРО място на Национален конкурс В Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран от...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с отличие за постигнати високи резултати в Национална олимпиада Трета вече година ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград с ръководител инж....

Диляра спечели Конкурса на Мария Габриел на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще" и заминава за Брюксел, където ще представи творбата си на тържественото честване на Националния ни...

Диляра е сред победителките в Конкурса на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел с подкрепата на...

Диляра заминава за Брюксел, за да покаже своя компютърна рисунка след победа в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

24chasa.bg отрази победата на Диляра, ученичка на инж. Христо Терзиев в ученическият конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

Диляра заминава за Брюксел, за да покаже своя компютърна рисунка след победа в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

Представителството на Европейската комисия в България отрази победата на Диляра - ученичка на инж. Христо Терзиев в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало,...

12-те победители в конкурса на еврокомисаря Мария Габриел за компютърна рисунка ще представят творбите си в Брюксел. Ученическият конкурс бе на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще"....

Регионалният орган на Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе (РИОСВ) публикува в уеб сайта си финалното класиране на конкурса за...

Осмокласничка от ППМГ "Акад. Н. Обрешков" спечели конкурс за компютърна рисунка, обявен от еврокомисар Мария Габриел и ще участва в изложба през февруари в Европейската комисия В края на миналата...

С голяма гордост от таланта на българските деца обявявам резултатите от конкурса за компютърна рисунка "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", който организирах за учениците от цялата...

Видео с работите на наградените участници в конкурса "Красива природа, красива наука" Лято 2018 г. излъчи организаторът Научно- образователен център STEAM на тържественото награждаване на...

Водещо заглавие на „Екип 7” на първа страница от вестника: Инж. Христо Терзиев се включи в най-големия хакатон в света под егидата на NASA с проект за съхранение историята на човечеството и...

Инж. Христо Терзиев от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ откликна на поканата на МОН и бе одобрен да участва с предизвикателство от категория „Вселена на красотота и чудесата“ – подкатегория „Златният...

Сертификат на инж. Христо Терзиев от “International Space Apps Challenge“ – най-големия хакатон в света за решения с отворен код организиран под егидата на NASA International, който дава...

International Space Apps Challenge In special appreciation for efforts to address challenges on Earth and in Space. Инж. Христо Терзиев се включи в най-големият хакатон в света International...

Курсът по програмиране води инж. Христо Терзиев – магистър по информатика и информационни технологии, публикува уебсайта на вестник „Екип 7“.  Инж. Христо Терзиев, запозна учениците с дизайна и...

Радио Разград отрази дейностите в които взе участие инж. Христо Терзиев по време на Европейската седмица на програмирането в Разград по повод инициативата „Запознайте се и програмирайте“:...

Уеб сайтът ludogorienews.bg отрази участието на инж. Христо Терзиев в Европейската седмица на програмирането и дейностите, в които се включи по повод инициативата „Запознайте се и програмирайте“:...

Инж. Христо Терзиев бе обучаващ преподавател в курса по Програмиране със Scratch в рамките на инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week в Разград.

Лектор в обучението по програмиране на Scrath за деца като част от инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week бе инж. Христо Терзиев, публикува вестник „Екип 7“.

Разград за първи път се включи в инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week. Лектор бе инж. Христо Терзиев – магистър Информатика и информационни технологии, публикува...

Христо Терзиев бе лектор в интерактивен семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT) в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ по време на Европейската седмица...

Лектор на обучението ще бъде инж. Христо Терзиев, магистър „Информатика и информационни технологии“, отбеляза DarikNews.bg.  Още=> Две събития са по повод Европейска седмица на...

Уеб сайтът "Форум 24" публикува информация за включването на инж. Христо Терзиев в Европейската седмица на програмиране като лектор и обучаващ. Още=>

Уеб сайтът ludogorienews.bg публикува информация, че инж. Христо Терзиев ще бъде лектор на обучението в Европейската седмица на програмирането по повод инициативата „Запознайте се и...

Няма по-голям стимул от това да получиш похвала за усилията си от престижно списание като Българска Наука. Статията ми е сред 10-те най-добри.

Научна статия на инж. Христо Терзиев е сред 10-те най-добри. Публикувана е в списание „Българска наука“, Издателство Сдружение “Форум Наука”, бр.111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

                                  Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и изобразително изкуство, участваха в образователни и спорни игри в рамките...

40 деца за един месец се потопиха в „В страната на чудесата“, публикува статия вестник „Екип7“. Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и...

Христо Терзиев преподава по Информационни технологии в първата Детска лятна школа „В страната на чудесата“ , организирана от Народно читалище „Делиорман 2014г“ гр.Разград – публикува...

Публикация от DarikNews: В най-новата инициатива за свободното време на децата на Разград Детската лятна школа „В страната на чудесата“ преподава Христо Терзиев по Информационни технологии....

„Следващият час, разделяйки нашите слънчица на две групи, г-н Христо Терзиев пое и научи децата на забавни, но твърде значими приложения в компютърните технологии“ – е публикация от официалната...

„А г-н Христо Терзиев показа интересни приложения в компютърните технологии с математически и логически задачи, където децата се справиха без грешки.“ – е публикация от официалната страница на...

Вестник „Екип7“ отрази награждаването на Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна война. Инж. Христо Терзиев е...

Връчиха грамота и предметна награда на инж. Христо Терзиев на XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна...

Четирима ученици и трима учители от Разград с награди от „Не се гаси туй, що не гасне” е заглавие от  DarikNews.bg. Четирима ученици и трима учители от Разград спечелиха награди от 12-тото...

На 17 юни 2018 година от 12:00 часа в Руския културно-информационен център в София се проведе награждаването на победителите в Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”,...

За научен ръководител, подпомогнал подготовката на ученици инж. Христо Терзиев спечели награда и грамота от XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140...

Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград, за постигнати високи резултати при подготовката и участието на ученици в Национален кръг на олимпидата по Техническо...

Проведе се финала на новото предизвикателство в чест на STEM Discovery Week  – “Математиката в света около мен” като част от “Седмицата на откривателството 2018” на Института по математика и...

Благодарим за търпението към нас и всички знания, които ни дадохте през изминалите години. Учениците от 12а клас

И тази година под ръководството на инж. Христо Терзиев ученик участва на Националната олимпиада по Техническо чертане Ученик на инж. Христо Терзиев бе сред най-добрите ученици от цяла България,...

Вестник „Екип7“ отрази участието на трима ученици с ръководител инж. Христо Терзиев, представящи Разградска област на две национални олимпиади. Инж. Христо Терзиев е ръководител на Павел Дамянов...

За пета поредна година ученик от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград достига до финала на Националната олимпиада по техническо чертане. Тази година това е Павел Ангелов Дамянов от 8 а клас,...

Инж. Христо Терзиев е ръководител на трима ученици представящи Разградска област на две национални олимпиади – публикува официалния сайт на Математическата гимназия. Инж. Христо Терзиев е...

На Христо Трифонов Терзиев като ръководител на Николай Николаев от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - Разград, който завоюва престижното трето място на националната олимпиада по Техническо чертане.

Удостоен съм с грамота за уеб разработване на вестник „Студентски РИТЪМ” от директора на Филиал Разград на Русенския университет ”Ангел Кънчев” – доц. д-р Милувка Станчева.

Аз съм един от 4-мата създатели на Електронния вестник „Студентски РИТЪМ ”, който е ПЪРВИЯ СТУДЕНТСКИ ВЕСТНИК в историята на Филиал Разград на Русенския университет ”Ангел Кънчев” На...

За представяне на РЕДКИ ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИКИ И ДОМАШНИ ЗАНЯТИЯ на Международния панаир на традиционни занаяти в Етнографски музей „Етър“ бях награден с грамота за принос в съхраняването и...

Със заслужени грамоти в конкурса „Най-добър уебсайт” завърши кръжока по уебдизайн в Природо-математическата гимназия „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград – публикува Единния информационен портал...

Отличиха с грамоти най-добрите уебдизайнери в Математическата, е заглавие от вестник „Екип7“. Ръководител им е инж. Христо Терзиев, наградите връчи директорът Мануел Василев.

Отличиха с грамоти най-добрите уебдизайнери в Математическата, е заглавие от уеб сайта на вестник „Екип7“. С конкурс за „Най-добър уебсайт“ приключи кръжокът по динамичен уебдизайн от проект...

Пред ученици и преподаватели от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков”, участниците в кръжока „Динамичен уеб дизайн” с ръководител инж. Христо Терзиев представиха резултати от...

Гледища Днес информира: В Природоматематическата гимназия се проведе открит урок по "Уеб дизайн" Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Разград проведоха открит урок по "Уеб дизайн" с...

Уеб сайтът на вестник „Екип 7“ публикува: Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ с ръководител инж. Христо Терзиев. представиха открит урок по „Уеб дизайн“. Младите хора посещават кръжока...

Урок по „Уеб дизайн“ представиха ученици от Математическата е заглавие от вестник „Екип7“. Техен ръководител им е инж. Христо Терзиев.

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ –ICTTE 2017 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 Участие на инж....

Инж Христо Терзиев чрез системен и целенасочен труд и професионална компетентност насърчи и разви таланта на Николай Николаев да се ограмотява технически. В оспорвана състезание с най-добрите...

Николай Миленов Николаев, ученик от 8 б клас на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Разград, паралелка „Информатика, математика и английски език" е заел престижното трето място в класирането на най-добрите...

Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане – публикува DarikNews.bg. Още> Николай Миленов е ученик в 8“б“...

Ученик на инж. Христо Терзиев с успех на национално ниво. Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане –...

Николай Миленов подготвен от преподавателя в ППМГ "Акад. Н. Обрешков" инж. Христо Терзиев, се класира на трето място в 33-та Национална олимпиада по техническо чертане – съобщава БТА....

Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане – публикува информационния портал Bulbox Media. Николай от 8 б клас е...

Възпитаник на инж. Христо Терзиев е сред 12-те ученици, които ще представят Разград на Националната олимпиада по Техническо чертане. Това е Николай Миленов Николаев от 8 б клас, паралелка...

12 ученици от ППМГ ще участват в националния кръг на олимпиади и състезания – е заглавие от вестник „Екип7“. Възпитаник на инж. Христо Терзиев ще представя Разград на Националната олимпиада по...

12 ученици от Профилирана Природо-математическа гимназия „Акад. Н. Обрешков” представят Разград в националния кръг на олимпиади и състезания – публикува DarikNews.bg Възпитаник на инж. Христо...

Официалният сайт на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ публикува информация за обучението по Динамичен уебдизайн с ръководител инж. Христо Терзиев. Още>

Разградчани се представиха достойно на Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър, е заглавие на вестник „Гледища“. Христо Терзиев участва на щанда за редки текстилни техника, а...

Инж. Христо Терзиев се включи в акцента на Международния панаир на традиционни занаяти в ЕМО Етър – представянето на редки текстилни техники и домашни занаяти, публикува „Форум 24“. Инж. Христо...

Христо Терзиев представи редки текстилни техники за изработването на капански китки. За демонстрацията занаятчията получи грамота за принос в съхраняването и продължаването на традициите в...

DarikNews.bg отрази участието на инж. Христо Терзиев на акцента на Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър - Представяне на редки текстилни техники – традиционни кукли,...

Уеб сайтът http://new.gabrovo.bg публикува: В рамките на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти очаквайте представяне и базар на редки текстилни техники.  Акцент тази година са...

Сертификат на инж. Христо Терзиев за участие в обучителен семинар за работа с Eлектронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас.

В Търговище се състоя Националният кръг на олимпиадата по Информационни технологии. ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград бе представена от Ася и Симона от VIII„а“ клас. Те се състезаваха с...

Уикипедия: Математическата гимназия е първото профилирано училище в Разград, основано на 1 септември 1972 г. Профилите са четири – математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и...

Инж. Христо Терзиев на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА" Участвах в Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА'2011 - International Conference "Automatics and...

В доклад на тема „Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи“ „Авторите изказват най-сърдечна благодарност на инж. Христо Трифонов Терзиев за високата професионална работа...

За отлични постижения в учебната работа. От директор: Веселина Байчева