Професионално развитие

Аз съм високо-мотивиран учител, който е отворен към новите методи на преподаване и съвременните технологии. Въпреки множеството обучения, курсове и семинари, които съм посетил, знам че имам нужда непрекъснато да се усъвършенствам., затова приветствам идеята за учене през целия живот, като се включвам в различни квалификации, обучения и семинари.

м.VI.2023 год. – Участие в Международния уебинар на тема „The Power of Smart Digitalisation in Schools“

Д-р инж. Христо Терзиев взе участие в Международния уебинар на тема: „The Power of Smart Digitalisation in Schools“.

На международния форум се срещнаха учители от много държави. За по-ефективно и приобщаващо европейско преподаване на математика и природни науки се наблегна на това как интелигентната дигитализация може да промени начина, по който учим и преподаваме. Как цифровите инструменти могат да ни дадат повече време и енергия за творчество в училище. Как да насочим нашите ученици в завладяващия свят на дигиталната информация и да им помогнем да станат критични мислители.

Уебинарът „Силата на интелигентната дигитализация в училищата“ е организиран в контекста на проекта Еразъм+, KHAN4STEM.

Проект „KHAN4STEM: По-ефективно и приобщаващо европейско преподаване на математика и природни науки – подкрепено от интернационализираната работа на защитниците на European Khan Academy“.

м.VI.2023 год. – Участие в Уебинар на тема: Софтуер „aSc Седмично разписание“ – гъвкав и интуитивен софтуер за изготвяне на седмични учебни разписания

Д-р инж. Христо Терзиев взе участие в уебинар на тема: Софтуер „aSc Седмично разписание“.

По време на уебинара се показаха възможностите на училищно планиране с гъвкавия и интуитивен софтуер за изготвяне на седмични учебни разписания „aSc Седмично разписание“ на платформата АдминПлюс.

м.VI.2023 год. – Участие в Уебинар на тема „Електронен дневник за училища и центрове за специална образователна подкрепа“

Д-р инж. Христо Терзиев взе участие в уебинар: Модули „Училищна документация“ и „Документация за детската градина“.

По време на уебинара се представиха Модули „Училищна документация“ и „Документация за детската градина“ на платформата АдминПлюс. Разгледаха се примерни документи в подкрепа на ежедневните дейности в училищата и детските градини.

 

м.VI.2023 год. – Участие в Уебинар на тема „Електронен дневник за училища и центрове за специална образователна подкрепа“

Д-р инж. Христо Терзиев взе участие в уебинар на тема „Електронен дневник за училища и центрове за специална образователна подкрепа“.

По време на уебинара аудиторията се запозна с модул „Електронен дневник“ на платформата АдминПлюс.

м.VI.2023 год. – Участие в Уебинар на тема „Оценяване на персонала“ – атестиране и допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала

Д-р инж. Христо Терзиев взе участие в уебинар на тема „Оценяване на персонала“ – атестиране и допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на персонала.

На събитието се представи софтуерно решение, което да подпомогне образователните институции в процеса на атестиране на педагогическите специалисти: модул „Оценяване на персонала“ при определяне на ДТВ на АдминСофт Плюс.

м.VI.2023 год. – Участие в Уебинар на тема: Модул „Книги за дейността“  

Д-р инж. Христо Терзиев взе участие в Уебинар на тема: „Модул „Книги за дейността“. Присъстващите на форума се запознаха с новото решение за водене в електронна среда на Книга за заповедите на директора, Книга за контролната дейност на директора/ зам.-директора, както и Книгата за решенията на педагогическия съвет.

Модул „Книги за дейността“ е софтуерно въведение на платформата АдминПлюс.

м.VI.2023 год. – Участие в Уебинар на тема „Как да изградим успешна STEM среда в училище?“

Д-р инж. Христо Терзиев взе участие в един вълнуващ и интересен уебинар на тема „Как да изградим успешна STEM среда в училище?“. По темата имаше много въпроси и нужда да се обменя опит за успешно изграждане на STEM среда в училище. 

Интересът е огромен, а стремежът да се осигури качествено STEM обучение за учениците е по-силен от всякога. Въпреки това, мнозина все още се питат: Как да структурираме нашия STEM център? Какви технологии и ресурси са ни нужни? Как да интегрираме STEM в нашата образователна програма и как да подготвим училищния колектив за тази нова задача?

Конкретни насоки, идеи и примери от практиката, които да помогнат да се формулира собствена концепция и да се представи по най-добрия начин, показа Ивайло Бонев от "Технократи".

Инвестицията в среда предполага и инвестиция в хора - т.е. за да работи добре и качествено един STEM център, той трябва да има фигура в училището, която специфично да развива себе си в тази насока. Това е възможно чрез създаване на нова позиция в училищния екип от типа "Технологичен директор" или "Мениджър иновации". Не е добра практика учител по природни науки/ИТ или друг преподавател на пълна преподавателска заетост да бъде натоварен с управление на новото пространство. Вариант е комбинация от трудов договор с намалени часове + допълнителен трудов договор за извършване на координация на дейностите в центъра и грижа за продължаваща квалификация на всички, които го използват.

Инвестицията в оборудване не трябва да е самоцелна. Търси се устойчивост на технологичните решения - има ли обучения за работа с тях, има ли разработени учебни материали на български език, които да се прилагат, колко струват консумативите и последващата поддръжка на машините и т.н.

Изграждането и използването на бъдещите STEM центрове може да се случи успешно, когато се изгради екип, който да участва активно в планирането и взимането на решения.

При нужда да се създаде център, който да се ползва от ученици от различни възрасти, е добре да се заложи на продукти, които покриват по-широк спектър от класове, за които да се ползват, а оборудването може да е по-мобилно с възможности да се размества.

Създаването на STEM център не е спринт, а маратон - има време за развитие на кадри и за осмисляне на центровете, за да са полезни за учениците.

м.X.2020 год. – Участие в Световната седмица на Космоса в образователен семинар "Сателитите подобряват живота ни"

Образователният семинар „Сателитите подобряват живота ни“ организиран по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ се провежда в рамките на Световната седмица на Космоса, която се чества всяка година в периода 4-10 октомври. Събитието цели да покаже значението на сателитите и тяхната роля и приложение в различни области на науката, образованието, икономиката, бизнеса, както и в много сфери на нашето ежедневие.

Лектори на събитието са учени от България и чужбина, като презентациите на гост-лекторите от чужбина са на английски език. Събитието е част от календара на инициатива Световна седмица на Космоса, която се провежда по егидата на ООН.

Програма:

 1. Satellite  Earth  Observation  Research  at  the  University  of  Pavia  -  Fabio  Dell'Acqua, University of Pavia, Italy
 2. Сателитите подобряват живота ни – Ваня Стаменова, Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН
 3. The Contribution of Satellite Imagery to Environmental Sciences – Alina Tarmu, Wheeling University, USA
 4. Представяне на атлас „Природата навън“. Едно уникално образователно издание, представящо Земята и нейния естествен спътник Луната. – Стефан Стаменов, Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН

Организатори и партньори на събитието са образователна инициатива Космическо училище, Институтът за космически изследвания и технологии –БАН и Авиомузей Бургас.

м.V.2020 год. – Участие в онлайн обучение „Въведение в дигиталното рисуване с таблет“ на Нет Ит - водещ лицензиран учебен център в България по обучени специалисти в професионално направление "Дизайн"

Обучението по "Въведение в дигиталното рисуване с таблет" e на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата на курса.

След края на обучението, курсистите са овладели всички тънкости за работа с графичен таблет, функциите му и знаят какви са принципите за създаване на персонажи.

По време на обучението се разглеждат основите на рисуването, като се научава методите за изграждане на светлина и сянка, също така как се конструират формите и предметите.

Разглеждат се основните принципи на композицията. Показва се как се изгражда линейна и въздушна перспектива, как може да се нарисува светлина, чрез използването на хвърлени сенки.

В средата на обучението по Въведение в дигиталното рисуване с таблет, се овладяват основните функции и инструменти за работа с таблета. Научава се какво е живопис, какви биват цветовите гами, какви са основните похвати за смесване на цветовете и как се работи с тях.

Разглеждат се подходите за изграждане на креативното мислене, участва се в онлайн работилници, за упражняване на собствени умения.

м.V.2020 год. – Участие в онлайн обучение „Въведение в дизайна“ на Нет Ит - водещ лицензиран учебен център в България по обучени специалисти в професионално направление "Дизайн"

Обучението "Въведение в дизайна" е на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците в него задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата.
Целта на обучението е да въведе курсистите в света на графичния и уеб дизайн за да бъдат напълно наясно с дейността на графичните и уеб дизайнери, с това какво се очаква от тях да знаят и умеят и по какви проекти работят.
Разгледаха се подходите при креативното мислене и възможностите, които фрийленс практиката създава за всеки един дизайнер.
В хода на обучението се запознава с основни термини и понятия, със софтуерните продукти на Adobe, предназначени за графичен и уеб дизайн и се правят практически упражнения с използване на някои от продуктите.

Разглежда се идеята на корпоративната идентичност и какво представлява тя погледната през погледа на дизайнера. Разглеждат се в детайли композиционните принципи, графичните символи и стилизацията, цветовите комбинации, шрифтовете.
Участва се в онлайн работилница, по време на която се упражнят уменията на графични и уеб дизайнери.
Обръща се внимание и на започването на дейност на свободна практика като графичен или уеб дизайнер, какви са предимствата и какви са недостатъците да работиш като фрийленсър.

м.III.2020 год. – Участие в Уебинар " Създаване на електронно учебно съдържание с Microsoft Sway" на Teacher.bg – мрежа на учителите новатори.

Инж. Христо Терзиев продължава да обогатява своите знания с включването си в Уебинар " Създаване на електронно учебно съдържание с Microsoft Sway" на Teacher.bg – мрежа на учителите новатори.

Какво представлява Sway?

Sway е ново приложение от Microsoft Office, което улеснява създаването и споделянето на интерактивни отчети, лични истории, презентации и други.

С Microsoft Sway лесно се добавя и вгражда съдържание и готовото творение бързо се споделя с други хора.

Използването на Sway е безплатно, ако имате акаунт в Microsoft (Hotmail, Live или Outlook.com).

Със Sway повече не сте ограничени до избирането на предварително проектиран шаблон, с който вашите презентации изглеждат като тези на всеки друг, и не е необходимо да имате някакви умения в проектирането, за да трансформирате и покажете информация по модерен, интерактивен и привличащ вниманието начин.

Със Sway няма нужда да прекарвате много време във форматиране. Неговото вградено ядро за проектиране се грижи творението ви да изглежда по най-добрия начин. Ако първоначалният дизайн не отговаря твърде на вашия вкус или настроение, можете лесно да приложите друг – или напълно да персонализирате оформлението както искате.

м.III.2020 год. – Участие в Уебинар "Как да ползваме виртуална класна стая в училище?" на Teacher.bg – мрежа на учителите новатори

Във връзка със зачестилите грипни епидемии и появата на COVID-19 на територията на страната и последвалата от това невъзможност на училищата да провеждат присъствения занятия инж. Христо Терзиев обогатява своите знания и търси нови възможности и платформи за дистанционна форма, с които да се обучават учениците.

Затова и се включва в уебинара "Как да ползваме виртуална класна стая в училище?", организиран от Teacher.bg – мрежа на учителите новатори.

Ефективно решение за създаване на електронни обучения, управление и провеждане на онлайн обучения и дистанционни обучения, които успешно могат да бъдат приложени в учебните заведения е Microsoft Teams, който е допълнение към Office 365. Функциите за класна стая на Teams го превръщат в цифровият център за преподавателите и учащите.

С помощта на Teams учителите могат бързо и ефективно да създават класове със списъци на учащите, които се попълват автоматично от информационната система на учебното заведение, да споделят файлове и учебни материали, да пускат обяви, да разделят класа в групи по проекти и да наблюдават напредъка, да създават, възлагат и оценяват тестове, да предоставят персонализирано обучение с бележници на класа в OneNote и да възлагат, събират и оценяват домашни работи.

И понеже Teams е цифров център, учащите могат да работят заедно по всяко време, навсякъде и от всяко устройство, учителите могат да се свързват с колегите си и да продължават собственото си развитие в професионални общности за обучение.

м.III.2020 год. – Участие в Уебинар "Работа с Кан Академия и с Google Classroom"

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар по обучителна програма "Работа с Кан Академия и с Google Classroom" на безплатната дигитална платформа Кан Академия.

За обогатяване на знания за провеждане на онлайн занятия според призива на Министерството на образованието заради затварянето на училищата поради разрастването на коронавируса у нас, инж. Христо Терзиев се включва в Уебинара "Работа с Кан Академия и с Google Classroom".

По принцип съществуват многообразие от възможности и платформи, с които да се обучават учениците. 

Уебинарът "Работа с Кан Академия и с Google Classroom" бе насочен към безплатното образователно съдържание на Кан Академия и нейните инструменти за задаване на самостоятелна работа и проследяване напредъка на учениците.

Уебинарът осигури възможност да покаже как да се преподава дистанционно чрез най-мащабния онлайн портал за общо образование в света - Кан Академия, който е и напълно безплатен за всички. Да се получи отговор на всички въпроси, свързани с платформата и нейните функционалности, както и ценни съвети и идеи за работа с Кан Академия, отговарящи на нуждите на всяка виртуална класна стая и ученици.

м.I.2020 год. – Участие в онлайн обучение Самоучител по Аутокад“ на Нет Ит - водещ лицензиран учебен център в България по обучени специалисти в професионално направление "Дизайн"

Самоучителят по Аутокад представлява видео уроци, които помагат за усвоите в детайли тази програма. Във видеата към самоучителя се запознава с интерфейса на Аутокад, научава се как да се чертае и използват различни команди от главното меню, научава се какво са "слоевете" в Aутокад и как се работи с тях, разглеждат се опциите в голяма част от менютата на програма и се реализират голям обем практически задачи.

Обучението е с насоченост към работа с жилищни площи и е в голяма помощ за начинаещи архитекти, интериорни дизайнери или обикновени потребители търсещи възможност да се научат как да изчертават жилищни пространства. Обучението е част от реалното обучение по Интериорен дизайн, като прикачените файлове и допълнителните материали са достъпни за курсисти в професионалното обучение по Интериорен дизайн. Лектор: арх. Весела Проданова.

м.VI- VII.2019 год. – Обучение в Академия "Учители на бъдещето" - за учители от българските училища и обучители от неформалното образование

Инж. Христо Терзиев – Обучение в гимназия за дигитални умения "СофтУни Светлина" и фондация "Софтуерен университет".

Академия "Учители на бъдещето" е инициатива на гимназия за дигитални умения "СофтУни Светлина" и фондация "Софтуерен университет" в подкрепа на българските учители.

Обучението цели да разшири уменията на учителите за работа със съвременни дигитални технологии за образованието и да ги подготви за предизвикателствата на новите поколения ученици от дигиталната епоха.

Участието в академията включва практическа подготовка за използване на дигитални технологии в образованието, обучение за развиване на личностни умения за работа с "новите ученици" и специализирана техническа подготовка в няколко дигитални направления по избор: програмиране, графичен дизайн и мултимедия, дигитален маркетинг и предприемачество, програмиране и технологии за деца.

2018- 2019 год. – Обучение в КУРС ЗА АВТОРИ

Инж. Христо Терзиев – Завършен КУРС ЗА АВТОРИ на БГ НАУКА.

КУРСЪТ ЗА АВТОРИ помага да се разберат най-важните аспекти от това да се публикуват качествени текстове на научна тематика. Включени са няколко основни модула, които са най-важни за популяризирането на науката.

Започва се с преводите, защото те са важни за авторите. След като се научи откъде да се намират добри и качествени материали и новини, бързо може да се открие нужната информация за по-задълбочени проучвания, които могат да се наложат да се правят.

Вторият етап е интервю. Тук се набляга на това как да се подходи при взимането на интервю, как да се измислят подходящи въпроси и какви са начините на представяне като краен текст за публикуване.

Третият и най-популярен етап е СТАТИЯТА. Писането на научно-популярна статия не е толкова трудно, но изисква определени знания и умения, които се засягат в този курс.

Накрая се обяснява повече за снимките в текстове, права за ползване и сайтове, които може да се ползват в намирането на безплатни, но красиви изображения. Кога се слага източник и колко изображения е добре да се слагат в текстове и много други полезни трикове.

Всеки модул е подкрепен с много примери.

Във всеки модул има задачи, които трябва да се изпълнят.

м.VI- VII.2019 год. – Обучение в курс сферата на графичния дизайн и Photoshop - Photoshop for Beginners

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът запознава с основните инструменти във Photoshop и как да се употребяват за различни цели.

Разбират се кои са подходящите формати, за зададени задачи, кога какви цветови профили да се ползват в зависимост дали задачата е за принт или уеб, как се работи със слоеве, кои са най-често ползваните клавишни комбинации, за да спести време. 

Photoshop for Beginners учи как се създава впечатляващи дизайни на база графични или реалистични изображения, как и кога да се ползват градиенти,  къде има нужда от светлосенки, прозрачности, как да се борави с типография и много други тайни.
Освен това, се подобрява естетиката, композиционните  умения, отношението към видовете цветови гами,  разбира се, как трябва да се организират файловете и се получават съвети и трикове за по-ефективна работа с програмата.

м.IV.2019 год. –  Участие в Техническа конференция в Технически университет - София

Инж. Христо Терзиев – Участие в Техническа конференция в Технически университет - София.

На ХХХV Национална олимпиадата по техническо чертане, организирана от МОН, мериха сили 120 ученици от цялата страна, разделени в три групи от 8 до 12 клас. Съорганизатор и домакин на състезанието бе Техническият университет – София, катедра “Основи и технически средства за конструиране”, Машиностроителен факултет.

Заедно с Национална олимпиадата по техническо чертане се проведе Техническа конференция, на която се обсъди регламентът на олимпиадата и се очертаха насоки за неговата актуализация.

м.III– IV.2019год. Обучение в курс "HTML и CSS за учители" за изграждане базови умения за работа с HTML и стилизиране със CSS с цел създаване на HTML страници и малки уеб сайтове

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът "HTML и CSS за учители" е предназначен за учители, които преподават информатика, информационни технологии и/или други технологични направления, които искат да усъвършенстват уменията си в преподаването на изработка на сайтове.

В курсът се изучават основите на HTML, тагове, структура на HTML страница, параграфи, препратки, списъци, изображения, блокови елементи и таблици, както и стилизиране със CSS на начално ниво, работа със CSS селектори, CSS правила за позициониране (layout) и форматиране (цветове, шрифтове, отмествания). Чрез много практика се натрупват умения за комбиниране на HTML и CSS за изграждане на цялостни съвременни уеб страници.

Целта на курса "HTML и CSS за учители" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Курсът набляга на практическите упражнения с HTML и CSS, чрез които въвлича в реални проекти за изработка на уеб страници, имплементация на фрагменти от сайтове и създаване на цялостни модерни уеб сайтове с добра визия и съвременна структура.

м.XII.2018 год. – Участие в открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия”

Инж. Христо Терзиев – Участие в открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия” с ученици от 8а. клас в ПГТС „Христо Смирненски” - Разград.

Открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия” с ученици от 8а. клас в ПГТС „Христо Смирненски” - Разград.

Предметът се изучава за втора поредна година и е включен в учебния план на разширена професионална подготовка. Гости бяха учители от професионалните гимназии в Разград, Исперих, Кубрат и инж. Албена Добрева - старши експерт по Професионално образование и обучение в РУО - Разград. (Снимки: ПГТС „Христо Смирненски”).

м.XI.2018 год. – Участие в Уебинар по обучителна програма "Технологичните и методически предизвикателства пред учителите по информационни технологии и възможностите за преодоляването им".

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар по обучителна програма "Технологичните и методически предизвикателства пред учителите по информационни технологии и възможностите за преодоляването им" на издателство „Просвета“.

Уебинарът е по обучителна програма 38, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Той е насочен към учители, които преподават информационни технологии в 8., 9. или 10. клас.

Програмата на уебинара е ориентирана към новите учебни програми на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците.

Специални акценти представляват:

 • Развиването на дигитални компетентности в области Безопасност, Създаване на съдържание и Решаване на проблем
 • Осигуряването на сигурна и безопасна среда за усвояване на учебното съдържание чрез използване на виртуална машина
 • Съвременни информационни и комуникационни технологии – суперкомпютри, грид, облачни технологии
 • Компютърните мрежи – основни технологии и настройки
 • Подготовка за национално външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности в 10. клас

По време на уебинара се коментираха въпроси, свързани с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни. Разгледаха се различни идеи за осигуряване на технологична инфраструктура за ефективно и безопасно обучение на учениците от първи гимназиален етап, разгледаха се примерни тренировъчни задания за подготовка за практическата част на външното оценяване в края на 10. клас – основни компоненти на заданието, оценяване, подходи при решаването на проблемната ситуация.

Сподели се опит и идеи относно стратегиите за подготовка на учениците за тестовата част на външното оценяване – типове въпроси според съдържанието, когнитивното ниво, типа на отговора, работа с електронната система за онлайн оценяване, подходи при решаване на теста.

ОБУЧИТЕЛИ: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, Мирослава Николова, Дафинка Митева

м.XI.2018 год. – Участие в УЕБИНАР на тема: „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение“.

Инж. Христо Терзиев –  Участие в УЕБИНАР на тема: „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение“ на издателство „Просвета“.

Уебинарът е по обучителна програма 33 на издателска група „Просвета – София“, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на програмата води до получаване на 1 квалификационен кредит. 

За съвременните ученици технологиите не са новост, а част от техния живот. Това налага промяна в образователната среда и начина на обучение. Целта на уебинара е да подпомага и да затвърди компетентността на учителите при работа с компютър, интерактивна дъска, таблет и други смарт устройства. В него се разгледаха възможностите, които предлагат новите технологии в обучението – електронни учебници, мултимедийни електронни ресурси, интерактивни образователни игри и виртуална класна стая. Предложиха се методически решения и варианти за успешно интегриране на технологиите в учебните часове по различни предмети.

м.XI.2018 год. – Участие в RuseConf - Техническа конференция, част от IT Tour.  

Инж. Христо Терзиев –  Участие в RuseConf - Техническа конференция в ​​​​​​​​​​Русенски университет "Ангел Кънчев", част от IT Tour.

Утвърдени и доказани IT-специалисти споделиха опит в Русе.

На RuseConf се дискутираха актуални новости в информационните технологии и теми от IT спектъра - HTTP/3 and QUIC, Дигитален маркетинг за програмисти, BTRFS overview, Running a coding academy in the balkans, Create your own furniture with FreeCad+Python и Lightning Talks.

м.I.2018 год. – Участие в Уебинар Електронен дневник на SHKOLO.bg.

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар Електронен дневник на SHKOLO.bg.

ШКОЛО е училищна платформа включваща няколко модула. Предоставя електронен дневник и цялостна система за управление на процесите в училище.

Уебинарът Електронен дневник на SHKOLO.bg е обучение за ефективно използване на електронния дневник и комуникация с родителите посредством модерни технологии по следните теми: 

Модул "Електронен дневник"

 • Регистрация на профили на учители
 • Въвеждане, изтриване и редакция на оценки, отсъствия, отзиви
 • Въвеждане на седмично разписание и програми
 • Въвеждане на данни за родители и лични лекари
 • Въвеждане график на:
  • родителски срещи
  • контролни работи
 • Изпращане на съобщения до учители, родители, ученици
 • Работа през мобилното приложение 

Модул "Събития"

 • Организиране на събития
 • Администриране на училищен календар 

Модул "Статистики и справки"

 • Генериране на справки към РУО
 • Генериране на справки към НЕИСПУО
 • Генериране на справки за учителска и родителска активност 

Модул "Учебни материали"

 • Качване, сваляне, споделяне на учебно съдържание
 • Оценяване и коментиране на учебно съдържание 

м.X–XII.2017г. – Обучение в курса на СофтУни “Programming Basics with C#”

Инж. Христо Терзиев – Обучение в курса Programming Basics with C# на СофтУни, даващ възможност на всеки с желание, да се докосне до света на програмирането и да овладее базови знания и умения.

Курсът на СофтУни осигурява умения по програмиране - писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

м.X– XII.2017год. – Обучение в курс Programming Basics – България "Основи на програмирането"

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът Programming Basics – България "Основи на програмирането" дава начални умения по програмиране.

Придобиват се начални и базови познания за алгоритми, цикли и масиви. Работи се с “блок-схеми” и се набляга на изграждането на т.нар. логическо мислене, необходимо за успешно развитие в областта на разработката на софтуерни приложения.

Курсът Programming Basics – България "Основи на програмирането" дава всички необходими начални познания за успешното преминаване на курсовете от следващото ниво – „Въведение в програмирането с Java” и „Въведение в програмирането със С#”.

м.II.2016г.  – Участие в уебинар за работа с Eлектронна образователна платформа.

Инж. Христо Терзиев – Участие в уебинар на Издателство „Просвета“ за работа с Eлектронна образователна платформа.

Уебинарът на Издателство „Просвета“ е за работа с Eлектронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас. Издаден Сертификат за работа с Eлектронна образователна платформа.

м.VIII– IX.2014 год. – Първа степен на професионална квалификация „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“

Инж. Христо Терзиев – Първа степен на професионална квалификация „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“.

Успешно издържани държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на Първа степен на професионална квалификация за професионални знания, умения и компетентностипо професия код 48320, наименование „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“, специалност код 4820301 „ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ“.

2007– 2008 год. – Професионална квалификация „УЧИТЕЛ“

Инж. Христо Терзиев – Придобита Професионална квалификация „УЧИТЕЛ“ в Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр.Русе.

Придобиване на Професионална квалификация „УЧИТЕЛ" в обучение организирано изцяло съгласно наредбата за държавните изисквания с хоспитиране и практически занятия.

Успешно издържан държавен изпит.

Издадено Свиделство за професионална квалификация „УЧИТЕЛ“.

За трета поредна година ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ са с награди от най-голямото международно интензивно състезание по програмиране NASA International Space Apps Challenge. Приз...

Независимият вестник за събитията и хората в Разградска област „Екип 7“ публикува в онлайн изданието си: „За поредна година възпитаници на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ спечелиха призови места в...

Ученици на д-р инж. Христо Терзиев са сред наградените в Националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне”. Десетокласниците Калоян и Аляра впечатлиха журито с разработките си за Руско-турската...

Д-р инж. Христо Терзиев е сред 10-те наградени с почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ за завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ в Националния военен университет „Васил...

За завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ получи д-р инж. Христо Терзиев 143 години от създаването си чества Националният военен...

Доктор инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА за ЛАУРЕАТИ на Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” Учениците от две разградски гимназии получиха наградите си от...

Поредно отличие в началото на учебна година за доктор инж. Христо Терзиев от Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ 22 талантливи разградски деца от ППМГ „Акад. Никола...

Национално движение Русофили, Синдикатът на българските учители и Международен обществен фонд „Российский фонд мира“ награждават с ГРАМОТА за ЛАУРЕАТИ доктор инж. Христо Терзиев Доктор инж....

Д-р инж. Христо Терзиев на Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ На Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ д-р инж. Христо Терзиев бе...

Д-р инж. Христо Терзиев с ГРАМОТА за ОРИГИНАЛНО представяне на Националния Конкурс по Превенция на наркоманиите В ежегодния Конкурс по Превенция на наркоманиите участие взеха възпитаници на д-р...

Поредно отличие като ръководител на д-р инж. Христо Терзиев Д-р инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА в творческата надпревара „Как да сърфираме безопасно в интернет – тъмната и светлата му...

  Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел публикува в профила си във Фейсбук:   „Днес е светъл ден на признателността към загиналите, отдали живота си за...

Д-р инж. Христо Терзиев имаше честта да приветства българите в европейските институции, заедно с великата българска актриса Цветана Манева и изключителната Стефка Костадинова  Онлайн тържество на...

Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България Вестникът на Националното издателство за образование и наука...

Мария Габриел връчи наградите на победителите в Националната класация за дигитални учителски блог решения, отрази Националното издателство за образование и наука "Аз-буки". Уеб сайтът на доктор...

Д-р инж. Христо Терзиев е удостоен с Грамота и предметни награди на Националния изследователски конкурс „Паметта за Левски в моя роден край“ Отново има повод за гордост. Възпитаници на д-р инж....

Победителят в Националната класация за дигитални учителски блог решения д-р инж. Христо Терзиев по БНР София Днес в предаването "Радиокафе" на БНР София ще се излъчи интервю с Победителят в...

Българският еврокомисар Мария Габриел му връчи отличието за дигиталното му учителско блог решение, публикува вестник „Екип 7“.

Сред наградените четирима учители е д-р инж. Христо Терзиев Учителят по информационни технологии д-р инж. Христо Терзиев получи грамота за първо място в раздела „Мисия учител“ в 28-ия Национален...

Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България Националното издателство за образование и наука "Аз-буки"...

Д-р инж. Христо Терзиев е ПЪРВИЯТ ПОБЕДИТЕЛ в ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНАТА надпревара с уеб сайта си, съчетаващ платформа за Обучение в Електронна Среда Българският еврокомисар Мария Габриeл връчи...

В Националната класация за дигитални учителски блог решения доктор инж. Христо Терзиев е победител в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ Онлайн медията Publics.bg отрази победата на...

В Националната класация за дигитални учителски блог решения доктор инж. Христо Терзиев е победител в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ 24 Часа.bg отрази победата на доктор инж....

Уеб сайтът на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Испания отрази  ПОБЕДАТА в НАЦИОНАЛНАТА надпревара в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ на доктор инж. Христо...

ГРАМОТА на д-р инж. Христо Терзиев в конкурса „Разград – уловени мигове. Лицата на Разград“ Ученици на д-р инж. Христо Терзиев от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград са ОТЛИЧЕНИ в конкурса...

Двама ученици на д-р инж. Христо Терзиев са призьори в Национален конкурс Д-р инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА за отлично представяне на учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“,...

ПЪРВО място на НАЦИОНАЛЕН конкурс в раздела „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ заслужи д-р инж. Христо Терзиев НАЦИОНАЛЕН конкурс носи на д-р инж. Христо Терзиев ПЪРВО място в раздела „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ за интерактивен...

Д-р инж. Христо Терзиев е с ГРАМОТА за участие и отлично представяне в Конкурса "Моето семейство" Ролята на семейството в днешното общество показаха ученици на д-р инж. Христо Терзиев с участието...

Възпитаник на доктор инж. Христо Терзиев е сред отличените на Националния ученически конкурс под наслов „Учредяване на Българската екзархия – 1870 г., венец на църковно-националните...

Доктор инж. Христо Терзиев е ръководител на ученици, участващи в Конкурса „Моята Коледа!” Във връзка с наближаването на най-светлият християнски празник – Коледа – символ на ново начало и надежда...

Доктор инж. Христо Терзиев е победител в НАЦИОНАЛНАТА класация "Дигитални учителски блог решения" Digital-Teach Blogs BG Обявиха класирането в НАЦИОНАЛНАТА класация "Дигитални учителски блог...

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ Днес е тържествен ден за инж. Христо Терзиев, след УСПЕШНА ЗАЩИТА...

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. Още => Изцяло ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЦЕНКИ на дисертационния труд на инж....

Поздравления и ГРАМОТА за д-р инж. Христо Терзиев на Националния конкурс „Мила Родино” Като ръководител на ученици е награден д-р инж. Христо Терзиев на Националния конкурс „Мила Родино”. Негови...

Национален център за информация и документация (НАЦИД): РЕГИСТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ДИСЕРТАЦИИ Информация за д-р инж. Христо Терзиев.

Безспорен ФАВОРИТ в Първата НАЦИОНАЛНА класация за най-добър дигитален учителски блог е доктор инж. Христо Терзиев Приключи НАЦИОНАЛНАТА класация за професионално разработени дигитални учителски...

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция / International Scientific Conference “Defense Technology” 2020 Участие на инж. Христо Терзиев в Международна научна конференция /...

  СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ от доктор инж. Христо Трифонов Терзиев за изпълнение на минимални национални изисквания за ОНС „доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално...

Данни за вписване на учен в Регистъра за научната дейност в Република България  Име, презиме, фамилия Христо Трифонов Терзиев   Hristo Trifonov...

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,  разработен от инженер Христо Трифонов Терзиев   Тема: „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в...

Обявена е процедура за образователна и научна степен "доктор" на инженер Христо Терзиев в Националния военен университет "Васил Левски" - Велико Търново.

Инж. Христо Терзиев - Положен изпит по курс „Математически и методически основи на научните изследвания", проведен в НВУ „Васил Левски“ с оценка: ОТЛИЧЕН 6.00

  Доктор инж. Христо Терзиев е отличен с ПЪРВО място на Национален конкурс в раздел „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ През месец октомври завърши класирането по заключителния етап на XXVIII Национален ученически...

Доктор инж. Христо Терзиев отличен в ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА по Информационни технологии Ръководството на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин...

В ежегодна национална класация за дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG д-р инж. Христо Терзиев участва със самостоятелно разработения си учителски блог...

This Certificate is awarded to Hristo Terziev for Presenting a Scientific Paper Titled: „Determining the amount of hidden information in JPEG images“. Инж. Христо Терзиев на Международна научна...

Локален победител за България е екип Protect с ръководител инж. Христо Терзиев в световното технологично състезание на НАСА „Space Apps Challenge“ На международния хакатон на НАСА „Space Apps...

Инж. Христо Терзиев е с награда от Националния ученически конкурс „Куба - далечна и близка“ В раздел „Медийни презентации“ двама ученици на инж. Христо Терзиев се представиха блестящо и завоюваха...

С първа и втора награда в категория „Презентация“ в Националния конкурс „ВАЗОВА БЪЛГАРИЯ“ са възпитаници на инж. Христо Терзиев Подготвените от инж. Христо Терзиев ученици Славена Стефанова и...

Стартира ежегодна национална класация за професионални разработени дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG в България. Д-р инж. Христо Терзиев участва със самостоятелно...

Инж. Христо Терзиев е ръководител на наградени ученици на Националната изява „Зелена планета“ Учениците Мария Кръстева, Диляра Мустафа и Станислава Христова от ППМГ „Академик Никола Обрешков“...

Инж. Христо Терзиев е с награда от Националния ученически конкурс „Куба - далечна и близка“ И тази година много деца от почти всички области на България взеха участие в Националния ученически...

Инж. Христо Терзиев е сред отличените педагози – научни ръководители на Международният конкурс "Заедно в XXI век" За поредна година инж. Христо Терзиев е с награда от престижния Международен...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с награда от престижния Международен конкурс „Заедно в XXI век“ И тази година ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ за пореден път спечелиха награди...

ГРАМОТА за инж. Христо Терзиев като ръководител на ученици заели призови места на Националния конкурс "Вазовата България" Подготвените от инж. Христо Терзиев ученици Славена Стефанова и Силвияна...

Петима ученици под ръководството на инж. Христо Терзиев и тази година се представиха на Националната олимпиада по Техническо чертане Традиция е участието на ученици на инж. Христо Терзиев в...

Поредни отличия на ученици, работили под ръководството на на инж. Христо Терзиев, публикува в уеб сайта си „Екип 7“ => Националният конкурс за детско творчество „Природата – моето...

Грамота за подготовка на отличени участници в Националния конкурс „Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското бъдеще на България" на инж. Христо Терзиев ПЪРВО, ВТОРО И...

Алея на първенците За пореден път ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“, работили под ръководството на инж. Христо Терзиев печелят национални награди, публикува вестник „Екип 7“. „Нека със...

Осмокласникът в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Никита Стефанов завоюва първото място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, публикува в уеб сайта си „Екип 7“....

Грамота за подготовка на отличени участници в конкурса на инж. Христо Терзиев Възпитаник на инж. Христо Терзиев убедително спечели ПЪРВО място в Националния конкурс с международно участие...

Осмокласникът в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Никита Стефанов завоюва първото място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, публикува вестник „Екип 7“.

Грамота за ръководител на ученици от клуб "Динамичен уебдизайн" на инж. Христо Терзиев НАГРАДА ЗА АКТИВНО И УСПЕШНО УЧАСТИЕ в Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ получи...

Клуб "Динамичен уебдизайн" с ръководител инж. Христо Терзиев получи Специална награда на Регионално управление на образованието град Разград Регионално управление на образованието град Разград...

Забавен, интуитивен, пъстър, различен, в крак с времето си – така кратко може да се опише вестникът „Фоторепортер“, който любопитните към света ученици в Профилираната природоматематическа...

Талантливи и умни са учениците на ППМГ – една ПЪРВА и три ТРЕТИ награди Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Академик Никола Обрешков“, гр Разград За успешната му работа по привличане на...

Има наградени сред 11-те ученици от ППМГ в конкурса „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“!БРАВО за положените усилия! ЕДИНАДЕСЕТ ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ –...

Четирима учениците на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс Снимки, видео и част от тяхното научно описание на класиралите се успешно участници в...

Поздравления от организатора НОЦ STEAM за успешно представяне на ученици на Националния конкурс “Красива природа, красива наука” Поздравления от Силвина Симеонова от Научно-образователния център...

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс. Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места! ПЪРВО място е за Радина...

Учител будител вдъхновен от историята на България с магнетизма да буди Духа и той да свети в очите на подрастващите. За да се съхранят изконните национални и общочовешки добродетели, а „България...

Национален конкурс носи грамота на инж. Христо Терзиев за най-масово участие В Националния ученически конкурс  „Времена и Будители“ с интересни проекти се включиха ученици на инж. Христо Терзиев...

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2019 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019 Участие на...

Вероника от ППМГ е номинирана в ТОП 10 в модул ,,Мултимедийна презентация" на конкурса Националният музей на образованието публикува информация за номинираните ТОП 10 ученици в НАЦИОНАЛНИЯ...

Ученичка на инж. Христо Терзиев в ТОП 10 на НАЦИОНАЛНИЯ конкурс  ,,Времена и будители”  Националният музей на образованието публикува Протокол на номинираните участници във Втория Национален...

Това е Вероника Пламенова Пасева XI кл. с презентация на тема ,,Иван Вазов (1850-1921 г.)" В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово ...

Вестник „Екип 7“: Възпитаници на Математическата гимназия - с множество награди от национални конкурси. С 20 отличия в 3 конкурса учениците прославиха училището си. През летните месеци...

Уеб сайтът на вестник „Екип 7“ публикува материал за двадесет ученици на инж. Христо Терзиев с множество награди от национални конкурси Двадесет ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ с изявен талант...

  Журито в Сопот излезе с решение за наградите на Петия национален ученически конкурс „Вазовата България“, публикува Информационната интернет медия в Розовата долина KARLOVO.TV....

НАЦИОНАЛНИЯТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ със съдействието на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и ПОД ПАТРОНАЖА НА ПОСОЛСТВОТО НА...

Официалният уеб сайт на Къща музей „Иван Вазов” публикува класирането в  Националния конкурс „Вазовата България“. Още=>> След проведено заседание, журито в Сопот излезе с решение за...

Завърши XIII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, който се провежда от Национално движение „Русофили“. Журито обяви наградите за победителите, сред които са ученици от...

На тържествена церемония в Руския културно-информационен център в град София ученичката от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Севдийе бе удостоена с Трето място и званието „Лауреат“...

Резултатите от националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ бяха обявени в Руския културно-информационен център в столицата. В жанр „Мултимедийни проекти“ във възрастова група 5-8 клас трето...

Грамота Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители награждава Христо Терзиев за отлично представяне на неговите ученици

За поредна година инж. Христо Терзиев е награден на Националния конкурс Инж. Христо Терзиев е награден от Национално движение „Русофили“, Съюз на българските писатели, Съюз на българските...

За поредна година учител и ученичка от ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – са сред финалистите на Националния конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” Грамота и предметни награди получи инж. Христо Терзиев като...

Инж. Христо Терзиев е награден за научен ръководител в Международния конкурс „Заедно в XXI век“, включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците Под ръководството...

Национално Движение Русофили публикува протокола с наградените учители по азбучен ред от ХІІІ Национален ученически конкурс. Още=>> Инж. Христо Терзиев за поредна година сред наградените...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с отличие за постигнати високи резултати в Национална олимпиада Ежегодно в навечерието на 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската...

В трета възрастова група с втора награда е Станко Мечков, осмокласник в ППМГ”Акад. Никола Обрешков”. Той е подготвен от преподавателя Христо Терзиев, публикува DarikNews.bg....

Един от призьорите в Национален конкурс учи в Математическата гимназия В Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран от...

Ученик на инж. Христо Терзиев е на ВТОРО място на Национален конкурс В Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран от...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с отличие за постигнати високи резултати в Национална олимпиада Трета вече година ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград с ръководител инж....

Диляра спечели Конкурса на Мария Габриел на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще" и заминава за Брюксел, където ще представи творбата си на тържественото честване на Националния ни...

Диляра е сред победителките в Конкурса на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел с подкрепата на...

Диляра заминава за Брюксел, за да покаже своя компютърна рисунка след победа в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

24chasa.bg отрази победата на Диляра, ученичка на инж. Христо Терзиев в ученическият конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

Диляра заминава за Брюксел, за да покаже своя компютърна рисунка след победа в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

Представителството на Европейската комисия в България отрази победата на Диляра - ученичка на инж. Христо Терзиев в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало,...

12-те победители в конкурса на еврокомисаря Мария Габриел за компютърна рисунка ще представят творбите си в Брюксел. Ученическият конкурс бе на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще"....

Регионалният орган на Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе (РИОСВ) публикува в уеб сайта си финалното класиране на конкурса за...

Осмокласничка от ППМГ "Акад. Н. Обрешков" спечели конкурс за компютърна рисунка, обявен от еврокомисар Мария Габриел и ще участва в изложба през февруари в Европейската комисия В края на миналата...

С голяма гордост от таланта на българските деца обявявам резултатите от конкурса за компютърна рисунка "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", който организирах за учениците от цялата...

Видео с работите на наградените участници в конкурса "Красива природа, красива наука" Лято 2018 г. излъчи организаторът Научно- образователен център STEAM на тържественото награждаване на...

Водещо заглавие на „Екип 7” на първа страница от вестника: Инж. Христо Терзиев се включи в най-големия хакатон в света под егидата на NASA с проект за съхранение историята на човечеството и...

Инж. Христо Терзиев от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ откликна на поканата на МОН и бе одобрен да участва с предизвикателство от категория „Вселена на красотота и чудесата“ – подкатегория „Златният...

Сертификат на инж. Христо Терзиев от “International Space Apps Challenge“ – най-големия хакатон в света за решения с отворен код организиран под егидата на NASA International, който дава...

International Space Apps Challenge In special appreciation for efforts to address challenges on Earth and in Space. Инж. Христо Терзиев се включи в най-големият хакатон в света International...

Курсът по програмиране води инж. Христо Терзиев – магистър по информатика и информационни технологии, публикува уебсайта на вестник „Екип 7“.  Инж. Христо Терзиев, запозна учениците с дизайна и...

Радио Разград отрази дейностите в които взе участие инж. Христо Терзиев по време на Европейската седмица на програмирането в Разград по повод инициативата „Запознайте се и програмирайте“:...

Уеб сайтът ludogorienews.bg отрази участието на инж. Христо Терзиев в Европейската седмица на програмирането и дейностите, в които се включи по повод инициативата „Запознайте се и програмирайте“:...

Инж. Христо Терзиев бе обучаващ преподавател в курса по Програмиране със Scratch в рамките на инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week в Разград.

Лектор в обучението по програмиране на Scrath за деца като част от инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week бе инж. Христо Терзиев, публикува вестник „Екип 7“.

Разград за първи път се включи в инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week. Лектор бе инж. Христо Терзиев – магистър Информатика и информационни технологии, публикува...

Христо Терзиев бе лектор в интерактивен семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT) в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ по време на Европейската седмица...

Лектор на обучението ще бъде инж. Христо Терзиев, магистър „Информатика и информационни технологии“, отбеляза DarikNews.bg.  Още=> Две събития са по повод Европейска седмица на...

Уеб сайтът "Форум 24" публикува информация за включването на инж. Христо Терзиев в Европейската седмица на програмиране като лектор и обучаващ. Още=>

Уеб сайтът ludogorienews.bg публикува информация, че инж. Христо Терзиев ще бъде лектор на обучението в Европейската седмица на програмирането по повод инициативата „Запознайте се и...

Няма по-голям стимул от това да получиш похвала за усилията си от престижно списание като Българска Наука. Статията ми е сред 10-те най-добри.

Научна статия на инж. Христо Терзиев е сред 10-те най-добри. Публикувана е в списание „Българска наука“, Издателство Сдружение “Форум Наука”, бр.111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

                                  Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и изобразително изкуство, участваха в образователни и спорни игри в рамките...

40 деца за един месец се потопиха в „В страната на чудесата“, публикува статия вестник „Екип7“. Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и...

Христо Терзиев преподава по Информационни технологии в първата Детска лятна школа „В страната на чудесата“ , организирана от Народно читалище „Делиорман 2014г“ гр.Разград – публикува...

Публикация от DarikNews: В най-новата инициатива за свободното време на децата на Разград Детската лятна школа „В страната на чудесата“ преподава Христо Терзиев по Информационни технологии....

„Следващият час, разделяйки нашите слънчица на две групи, г-н Христо Терзиев пое и научи децата на забавни, но твърде значими приложения в компютърните технологии“ – е публикация от официалната...

„А г-н Христо Терзиев показа интересни приложения в компютърните технологии с математически и логически задачи, където децата се справиха без грешки.“ – е публикация от официалната страница на...

Вестник „Екип7“ отрази награждаването на Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна война. Инж. Христо Терзиев е...

Връчиха грамота и предметна награда на инж. Христо Терзиев на XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна...

Четирима ученици и трима учители от Разград с награди от „Не се гаси туй, що не гасне” е заглавие от  DarikNews.bg. Четирима ученици и трима учители от Разград спечелиха награди от 12-тото...

На 17 юни 2018 година от 12:00 часа в Руския културно-информационен център в София се проведе награждаването на победителите в Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”,...

За научен ръководител, подпомогнал подготовката на ученици инж. Христо Терзиев спечели награда и грамота от XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140...

Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград, за постигнати високи резултати при подготовката и участието на ученици в Национален кръг на олимпидата по Техническо...

Проведе се финала на новото предизвикателство в чест на STEM Discovery Week  – “Математиката в света около мен” като част от “Седмицата на откривателството 2018” на Института по математика и...

Благодарим за търпението към нас и всички знания, които ни дадохте през изминалите години. Учениците от 12а клас

И тази година под ръководството на инж. Христо Терзиев ученик участва на Националната олимпиада по Техническо чертане Ученик на инж. Христо Терзиев бе сред най-добрите ученици от цяла България,...

Вестник „Екип7“ отрази участието на трима ученици с ръководител инж. Христо Терзиев, представящи Разградска област на две национални олимпиади. Инж. Христо Терзиев е ръководител на Павел Дамянов...

За пета поредна година ученик от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград достига до финала на Националната олимпиада по техническо чертане. Тази година това е Павел Ангелов Дамянов от 8 а клас,...

Инж. Христо Терзиев е ръководител на трима ученици представящи Разградска област на две национални олимпиади – публикува официалния сайт на Математическата гимназия. Инж. Христо Терзиев е...

На Христо Трифонов Терзиев като ръководител на Николай Николаев от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - Разград, който завоюва престижното трето място на националната олимпиада по Техническо чертане.

Удостоен съм с грамота за уеб разработване на вестник „Студентски РИТЪМ” от директора на Филиал Разград на Русенския университет ”Ангел Кънчев” – доц. д-р Милувка Станчева.

Аз съм един от 4-мата създатели на Електронния вестник „Студентски РИТЪМ ”, който е ПЪРВИЯ СТУДЕНТСКИ ВЕСТНИК в историята на Филиал Разград на Русенския университет ”Ангел Кънчев” На...

За представяне на РЕДКИ ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИКИ И ДОМАШНИ ЗАНЯТИЯ на Международния панаир на традиционни занаяти в Етнографски музей „Етър“ бях награден с грамота за принос в съхраняването и...

Със заслужени грамоти в конкурса „Най-добър уебсайт” завърши кръжока по уебдизайн в Природо-математическата гимназия „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград – публикува Единния информационен портал...

Отличиха с грамоти най-добрите уебдизайнери в Математическата, е заглавие от вестник „Екип7“. Ръководител им е инж. Христо Терзиев, наградите връчи директорът Мануел Василев.

Отличиха с грамоти най-добрите уебдизайнери в Математическата, е заглавие от уеб сайта на вестник „Екип7“. С конкурс за „Най-добър уебсайт“ приключи кръжокът по динамичен уебдизайн от проект...

Пред ученици и преподаватели от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков”, участниците в кръжока „Динамичен уеб дизайн” с ръководител инж. Христо Терзиев представиха резултати от...

Гледища Днес информира: В Природоматематическата гимназия се проведе открит урок по "Уеб дизайн" Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Разград проведоха открит урок по "Уеб дизайн" с...

Уеб сайтът на вестник „Екип 7“ публикува: Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ с ръководител инж. Христо Терзиев. представиха открит урок по „Уеб дизайн“. Младите хора посещават кръжока...

Урок по „Уеб дизайн“ представиха ученици от Математическата е заглавие от вестник „Екип7“. Техен ръководител им е инж. Христо Терзиев.

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ –ICTTE 2017 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 Участие на инж....

Инж Христо Терзиев чрез системен и целенасочен труд и професионална компетентност насърчи и разви таланта на Николай Николаев да се ограмотява технически. В оспорвана състезание с най-добрите...

Николай Миленов Николаев, ученик от 8 б клас на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Разград, паралелка „Информатика, математика и английски език" е заел престижното трето място в класирането на най-добрите...

Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане – публикува DarikNews.bg. Още> Николай Миленов е ученик в 8“б“...

Ученик на инж. Христо Терзиев с успех на национално ниво. Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане –...

Николай Миленов подготвен от преподавателя в ППМГ "Акад. Н. Обрешков" инж. Христо Терзиев, се класира на трето място в 33-та Национална олимпиада по техническо чертане – съобщава БТА....

Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане – публикува информационния портал Bulbox Media. Николай от 8 б клас е...

Възпитаник на инж. Христо Терзиев е сред 12-те ученици, които ще представят Разград на Националната олимпиада по Техническо чертане. Това е Николай Миленов Николаев от 8 б клас, паралелка...

12 ученици от ППМГ ще участват в националния кръг на олимпиади и състезания – е заглавие от вестник „Екип7“. Възпитаник на инж. Христо Терзиев ще представя Разград на Националната олимпиада по...

12 ученици от Профилирана Природо-математическа гимназия „Акад. Н. Обрешков” представят Разград в националния кръг на олимпиади и състезания – публикува DarikNews.bg Възпитаник на инж. Христо...

Официалният сайт на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ публикува информация за обучението по Динамичен уебдизайн с ръководител инж. Христо Терзиев. Още>

Разградчани се представиха достойно на Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър, е заглавие на вестник „Гледища“. Христо Терзиев участва на щанда за редки текстилни техника, а...

Инж. Христо Терзиев се включи в акцента на Международния панаир на традиционни занаяти в ЕМО Етър – представянето на редки текстилни техники и домашни занаяти, публикува „Форум 24“. Инж. Христо...

Христо Терзиев представи редки текстилни техники за изработването на капански китки. За демонстрацията занаятчията получи грамота за принос в съхраняването и продължаването на традициите в...

DarikNews.bg отрази участието на инж. Христо Терзиев на акцента на Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър - Представяне на редки текстилни техники – традиционни кукли,...

Уеб сайтът http://new.gabrovo.bg публикува: В рамките на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти очаквайте представяне и базар на редки текстилни техники.  Акцент тази година са...

Сертификат на инж. Христо Терзиев за участие в обучителен семинар за работа с Eлектронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас.

В Търговище се състоя Националният кръг на олимпиадата по Информационни технологии. ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград бе представена от Ася и Симона от VIII„а“ клас. Те се състезаваха с...

Уикипедия: Математическата гимназия е първото профилирано училище в Разград, основано на 1 септември 1972 г. Профилите са четири – математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и...

Инж. Христо Терзиев на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА" Участвах в Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА'2011 - International Conference "Automatics and...

В доклад на тема „Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи“ „Авторите изказват най-сърдечна благодарност на инж. Христо Трифонов Терзиев за високата професионална работа...

За отлични постижения в учебната работа. От директор: Веселина Байчева