Професионално развитие

Аз съм високо-мотивиран учител, който е отворен към новите методи на преподаване и съвременните технологии. Въпреки множеството обучения, курсове и семинари, които съм посетил, знам че имам нужда непрекъснато да се усъвършенствам., затова приветствам идеята за учене през целия живот, като се включвам в различни квалификации, обучения и семинари.

м.V.2020 год. – Участие в онлайн обучение „Въведение в дигиталното рисуване с таблет“ на Нет Ит - водещ лицензиран учебен център в България по обучени специалисти в професионално направление "Дизайн"

Обучението по "Въведение в дигиталното рисуване с таблет" e на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата на курса.

След края на обучението, курсистите са овладели всички тънкости за работа с графичен таблет, функциите му и знаят какви са принципите за създаване на персонажи.

По време на обучението се разглеждат основите на рисуването, като се научава методите за изграждане на светлина и сянка, също така как се конструират формите и предметите.

Разглеждат се основните принципи на композицията. Показва се как се изгражда линейна и въздушна перспектива, как може да се нарисува светлина, чрез използването на хвърлени сенки.

В средата на обучението по Въведение в дигиталното рисуване с таблет, се овладяват основните функции и инструменти за работа с таблета. Научава се какво е живопис, какви биват цветовите гами, какви са основните похвати за смесване на цветовете и как се работи с тях.

Разглеждат се подходите за изграждане на креативното мислене, участва се в онлайн работилници, за упражняване на собствени умения.

м.V.2020 год. – Участие в онлайн обучение „Въведение в дизайна“ на Нет Ит - водещ лицензиран учебен център в България по обучени специалисти в професионално направление "Дизайн"

Обучението "Въведение в дизайна" е на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците в него задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата.
Целта на обучението е да въведе курсистите в света на графичния и уеб дизайн за да бъдат напълно наясно с дейността на графичните и уеб дизайнери, с това какво се очаква от тях да знаят и умеят и по какви проекти работят.
Разгледаха се подходите при креативното мислене и възможностите, които фрийленс практиката създава за всеки един дизайнер.
В хода на обучението се запознава с основни термини и понятия, със софтуерните продукти на Adobe, предназначени за графичен и уеб дизайн и се правят практически упражнения с използване на някои от продуктите.

Разглежда се идеята на корпоративната идентичност и какво представлява тя погледната през погледа на дизайнера. Разглеждат се в детайли композиционните принципи, графичните символи и стилизацията, цветовите комбинации, шрифтовете.
Участва се в онлайн работилница, по време на която се упражнят уменията на графични и уеб дизайнери.
Обръща се внимание и на започването на дейност на свободна практика като графичен или уеб дизайнер, какви са предимствата и какви са недостатъците да работиш като фрийленсър.

м.III.2020 год. – Участие в Уебинар " Създаване на електронно учебно съдържание с Microsoft Sway" на Teacher.bg – мрежа на учителите новатори.

Инж. Христо Терзиев продължава да обогатява своите знания с включването си в Уебинар " Създаване на електронно учебно съдържание с Microsoft Sway" на Teacher.bg – мрежа на учителите новатори.

Какво представлява Sway?

Sway е ново приложение от Microsoft Office, което улеснява създаването и споделянето на интерактивни отчети, лични истории, презентации и други.

С Microsoft Sway лесно се добавя и вгражда съдържание и готовото творение бързо се споделя с други хора.

Използването на Sway е безплатно, ако имате акаунт в Microsoft (Hotmail, Live или Outlook.com).

Със Sway повече не сте ограничени до избирането на предварително проектиран шаблон, с който вашите презентации изглеждат като тези на всеки друг, и не е необходимо да имате някакви умения в проектирането, за да трансформирате и покажете информация по модерен, интерактивен и привличащ вниманието начин.

Със Sway няма нужда да прекарвате много време във форматиране. Неговото вградено ядро за проектиране се грижи творението ви да изглежда по най-добрия начин. Ако първоначалният дизайн не отговаря твърде на вашия вкус или настроение, можете лесно да приложите друг – или напълно да персонализирате оформлението както искате.

м.III.2020 год. – Участие в Уебинар "Как да ползваме виртуална класна стая в училище?" на Teacher.bg – мрежа на учителите новатори

Във връзка със зачестилите грипни епидемии и появата на COVID-19 на територията на страната и последвалата от това невъзможност на училищата да провеждат присъствения занятия инж. Христо Терзиев обогатява своите знания и търси нови възможности и платформи за дистанционна форма, с които да се обучават учениците.

Затова и се включва в уебинара "Как да ползваме виртуална класна стая в училище?", организиран от Teacher.bg – мрежа на учителите новатори.

Ефективно решение за създаване на електронни обучения, управление и провеждане на онлайн обучения и дистанционни обучения, които успешно могат да бъдат приложени в учебните заведения е Microsoft Teams, който е допълнение към Office 365. Функциите за класна стая на Teams го превръщат в цифровият център за преподавателите и учащите.

С помощта на Teams учителите могат бързо и ефективно да създават класове със списъци на учащите, които се попълват автоматично от информационната система на учебното заведение, да споделят файлове и учебни материали, да пускат обяви, да разделят класа в групи по проекти и да наблюдават напредъка, да създават, възлагат и оценяват тестове, да предоставят персонализирано обучение с бележници на класа в OneNote и да възлагат, събират и оценяват домашни работи.

И понеже Teams е цифров център, учащите могат да работят заедно по всяко време, навсякъде и от всяко устройство, учителите могат да се свързват с колегите си и да продължават собственото си развитие в професионални общности за обучение.

м.III.2020 год. – Участие в Уебинар "Работа с Кан Академия и с Google Classroom"

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар по обучителна програма "Работа с Кан Академия и с Google Classroom" на безплатната дигитална платформа Кан Академия.

За обогатяване на знания за провеждане на онлайн занятия според призива на Министерството на образованието заради затварянето на училищата поради разрастването на коронавируса у нас, инж. Христо Терзиев се включва в Уебинара "Работа с Кан Академия и с Google Classroom".

По принцип съществуват многообразие от възможности и платформи, с които да се обучават учениците. 

Уебинарът "Работа с Кан Академия и с Google Classroom" бе насочен към безплатното образователно съдържание на Кан Академия и нейните инструменти за задаване на самостоятелна работа и проследяване напредъка на учениците.

Уебинарът осигури възможност да покаже как да се преподава дистанционно чрез най-мащабния онлайн портал за общо образование в света - Кан Академия, който е и напълно безплатен за всички. Да се получи отговор на всички въпроси, свързани с платформата и нейните функционалности, както и ценни съвети и идеи за работа с Кан Академия, отговарящи на нуждите на всяка виртуална класна стая и ученици.

м.I.2020 год. – Участие в онлайн обучение Самоучител по Аутокад“ на Нет Ит - водещ лицензиран учебен център в България по обучени специалисти в професионално направление "Дизайн"

Самоучителят по Аутокад представлява видео уроци, които помагат за усвоите в детайли тази програма. Във видеата към самоучителя се запознава с интерфейса на Аутокад, научава се как да се чертае и използват различни команди от главното меню, научава се какво са "слоевете" в Aутокад и как се работи с тях, разглеждат се опциите в голяма част от менютата на програма и се реализират голям обем практически задачи.

Обучението е с насоченост към работа с жилищни площи и е в голяма помощ за начинаещи архитекти, интериорни дизайнери или обикновени потребители търсещи възможност да се научат как да изчертават жилищни пространства. Обучението е част от реалното обучение по Интериорен дизайн, като прикачените файлове и допълнителните материали са достъпни за курсисти в професионалното обучение по Интериорен дизайн. Лектор: арх. Весела Проданова.

м.VI- VII.2019 год. – Обучение в Академия "Учители на бъдещето" - за учители от българските училища и обучители от неформалното образование

Инж. Христо Терзиев – Обучение в гимназия за дигитални умения "СофтУни Светлина" и фондация "Софтуерен университет".

Академия "Учители на бъдещето" е инициатива на гимназия за дигитални умения "СофтУни Светлина" и фондация "Софтуерен университет" в подкрепа на българските учители.

Обучението цели да разшири уменията на учителите за работа със съвременни дигитални технологии за образованието и да ги подготви за предизвикателствата на новите поколения ученици от дигиталната епоха.

Участието в академията включва практическа подготовка за използване на дигитални технологии в образованието, обучение за развиване на личностни умения за работа с "новите ученици" и специализирана техническа подготовка в няколко дигитални направления по избор: програмиране, графичен дизайн и мултимедия, дигитален маркетинг и предприемачество, програмиране и технологии за деца.

2018- 2019 год. – Обучение в КУРС ЗА АВТОРИ

Инж. Христо Терзиев – Завършен КУРС ЗА АВТОРИ на БГ НАУКА.

КУРСЪТ ЗА АВТОРИ помага да се разберат най-важните аспекти от това да се публикуват качествени текстове на научна тематика. Включени са няколко основни модула, които са най-важни за популяризирането на науката.

Започва се с преводите, защото те са важни за авторите. След като се научи откъде да се намират добри и качествени материали и новини, бързо може да се открие нужната информация за по-задълбочени проучвания, които могат да се наложат да се правят.

Вторият етап е интервю. Тук се набляга на това как да се подходи при взимането на интервю, как да се измислят подходящи въпроси и какви са начините на представяне като краен текст за публикуване.

Третият и най-популярен етап е СТАТИЯТА. Писането на научно-популярна статия не е толкова трудно, но изисква определени знания и умения, които се засягат в този курс.

Накрая се обяснява повече за снимките в текстове, права за ползване и сайтове, които може да се ползват в намирането на безплатни, но красиви изображения. Кога се слага източник и колко изображения е добре да се слагат в текстове и много други полезни трикове.

Всеки модул е подкрепен с много примери.

Във всеки модул има задачи, които трябва да се изпълнят.

м.VI- VII.2019 год. – Обучение в курс сферата на графичния дизайн и Photoshop - Photoshop for Beginners

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът запознава с основните инструменти във Photoshop и как да се употребяват за различни цели.

Разбират се кои са подходящите формати, за зададени задачи, кога какви цветови профили да се ползват в зависимост дали задачата е за принт или уеб, как се работи със слоеве, кои са най-често ползваните клавишни комбинации, за да спести време. 

Photoshop for Beginners учи как се създава впечатляващи дизайни на база графични или реалистични изображения, как и кога да се ползват градиенти,  къде има нужда от светлосенки, прозрачности, как да се борави с типография и много други тайни.
Освен това, се подобрява естетиката, композиционните  умения, отношението към видовете цветови гами,  разбира се, как трябва да се организират файловете и се получават съвети и трикове за по-ефективна работа с програмата.

м.IV.2019 год. –  Участие в Техническа конференция в Технически университет - София

Инж. Христо Терзиев – Участие в Техническа конференция в Технически университет - София.

На ХХХV Национална олимпиадата по техническо чертане, организирана от МОН, мериха сили 120 ученици от цялата страна, разделени в три групи от 8 до 12 клас. Съорганизатор и домакин на състезанието бе Техническият университет – София, катедра “Основи и технически средства за конструиране”, Машиностроителен факултет.

Заедно с Национална олимпиадата по техническо чертане се проведе Техническа конференция, на която се обсъди регламентът на олимпиадата и се очертаха насоки за неговата актуализация.

м.III– IV.2019год. Обучение в курс "HTML и CSS за учители" за изграждане базови умения за работа с HTML и стилизиране със CSS с цел създаване на HTML страници и малки уеб сайтове

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът "HTML и CSS за учители" е предназначен за учители, които преподават информатика, информационни технологии и/или други технологични направления, които искат да усъвършенстват уменията си в преподаването на изработка на сайтове.

В курсът се изучават основите на HTML, тагове, структура на HTML страница, параграфи, препратки, списъци, изображения, блокови елементи и таблици, както и стилизиране със CSS на начално ниво, работа със CSS селектори, CSS правила за позициониране (layout) и форматиране (цветове, шрифтове, отмествания). Чрез много практика се натрупват умения за комбиниране на HTML и CSS за изграждане на цялостни съвременни уеб страници.

Целта на курса "HTML и CSS за учители" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Курсът набляга на практическите упражнения с HTML и CSS, чрез които въвлича в реални проекти за изработка на уеб страници, имплементация на фрагменти от сайтове и създаване на цялостни модерни уеб сайтове с добра визия и съвременна структура.

м.XII.2018 год. – Участие в открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия”

Инж. Христо Терзиев – Участие в открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия” с ученици от 8а. клас в ПГТС „Христо Смирненски” - Разград.

Открит урок по Autocad на тема „Методи за изчертаване на линия” с ученици от 8а. клас в ПГТС „Христо Смирненски” - Разград.

Предметът се изучава за втора поредна година и е включен в учебния план на разширена професионална подготовка. Гости бяха учители от професионалните гимназии в Разград, Исперих, Кубрат и инж. Албена Добрева - старши експерт по Професионално образование и обучение в РУО - Разград. (Снимки: ПГТС „Христо Смирненски”).

м.XI.2018 год. – Участие в Уебинар по обучителна програма "Технологичните и методически предизвикателства пред учителите по информационни технологии и възможностите за преодоляването им".

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар по обучителна програма "Технологичните и методически предизвикателства пред учителите по информационни технологии и възможностите за преодоляването им" на издателство „Просвета“.

Уебинарът е по обучителна програма 38, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Той е насочен към учители, които преподават информационни технологии в 8., 9. или 10. клас.

Програмата на уебинара е ориентирана към новите учебни програми на ниво съдържание и технологична среда за работа, традиционни и иновативни методи за преподаване, методи и стратегии за оценяване на постиженията на учениците.

Специални акценти представляват:

 • Развиването на дигитални компетентности в области Безопасност, Създаване на съдържание и Решаване на проблем
 • Осигуряването на сигурна и безопасна среда за усвояване на учебното съдържание чрез използване на виртуална машина
 • Съвременни информационни и комуникационни технологии – суперкомпютри, грид, облачни технологии
 • Компютърните мрежи – основни технологии и настройки
 • Подготовка за национално външно онлайн оценяване на дигиталните компетентности в 10. клас

По време на уебинара се коментираха въпроси, свързани с обогатяване на професионалните компетентности на учителя по ИТ – академични, педагогически, комуникативни и административни. Разгледаха се различни идеи за осигуряване на технологична инфраструктура за ефективно и безопасно обучение на учениците от първи гимназиален етап, разгледаха се примерни тренировъчни задания за подготовка за практическата част на външното оценяване в края на 10. клас – основни компоненти на заданието, оценяване, подходи при решаването на проблемната ситуация.

Сподели се опит и идеи относно стратегиите за подготовка на учениците за тестовата част на външното оценяване – типове въпроси според съдържанието, когнитивното ниво, типа на отговора, работа с електронната система за онлайн оценяване, подходи при решаване на теста.

ОБУЧИТЕЛИ: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, Мирослава Николова, Дафинка Митева

м.XI.2018 год. – Участие в УЕБИНАР на тема: „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение“.

Инж. Христо Терзиев –  Участие в УЕБИНАР на тема: „Най-новите информационни технологии в процеса на обучение“ на издателство „Просвета“.

Уебинарът е по обучителна програма 33 на издателска група „Просвета – София“, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на програмата води до получаване на 1 квалификационен кредит. 

За съвременните ученици технологиите не са новост, а част от техния живот. Това налага промяна в образователната среда и начина на обучение. Целта на уебинара е да подпомага и да затвърди компетентността на учителите при работа с компютър, интерактивна дъска, таблет и други смарт устройства. В него се разгледаха възможностите, които предлагат новите технологии в обучението – електронни учебници, мултимедийни електронни ресурси, интерактивни образователни игри и виртуална класна стая. Предложиха се методически решения и варианти за успешно интегриране на технологиите в учебните часове по различни предмети.

м.XI.2018 год. – Участие в RuseConf - Техническа конференция, част от IT Tour.  

Инж. Христо Терзиев –  Участие в RuseConf - Техническа конференция в ​​​​​​​​​​Русенски университет "Ангел Кънчев", част от IT Tour.

Утвърдени и доказани IT-специалисти споделиха опит в Русе.

На RuseConf се дискутираха актуални новости в информационните технологии и теми от IT спектъра - HTTP/3 and QUIC, Дигитален маркетинг за програмисти, BTRFS overview, Running a coding academy in the balkans, Create your own furniture with FreeCad+Python и Lightning Talks.

м.I.2018 год. – Участие в Уебинар Електронен дневник на SHKOLO.bg.

Инж. Христо Терзиев –  Участие в Уебинар Електронен дневник на SHKOLO.bg.

ШКОЛО е училищна платформа включваща няколко модула. Предоставя електронен дневник и цялостна система за управление на процесите в училище.

Уебинарът Електронен дневник на SHKOLO.bg е обучение за ефективно използване на електронния дневник и комуникация с родителите посредством модерни технологии по следните теми: 

Модул "Електронен дневник"

 • Регистрация на профили на учители
 • Въвеждане, изтриване и редакция на оценки, отсъствия, отзиви
 • Въвеждане на седмично разписание и програми
 • Въвеждане на данни за родители и лични лекари
 • Въвеждане график на:
  • родителски срещи
  • контролни работи
 • Изпращане на съобщения до учители, родители, ученици
 • Работа през мобилното приложение 

Модул "Събития"

 • Организиране на събития
 • Администриране на училищен календар 

Модул "Статистики и справки"

 • Генериране на справки към РУО
 • Генериране на справки към НЕИСПУО
 • Генериране на справки за учителска и родителска активност 

Модул "Учебни материали"

 • Качване, сваляне, споделяне на учебно съдържание
 • Оценяване и коментиране на учебно съдържание 

м.X–XII.2017г. – Обучение в курса на СофтУни “Programming Basics with C#”

Инж. Христо Терзиев – Обучение в курса Programming Basics with C# на СофтУни, даващ възможност на всеки с желание, да се докосне до света на програмирането и да овладее базови знания и умения.

Курсът на СофтУни осигурява умения по програмиране - писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

м.X– XII.2017год. – Обучение в курс Programming Basics – България "Основи на програмирането"

Инж. Христо Терзиев – Обучение в SoftUni Creative - лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение, академия за дизайн, криейтив и визуализация.

Курсът Programming Basics – България "Основи на програмирането" дава начални умения по програмиране.

Придобиват се начални и базови познания за алгоритми, цикли и масиви. Работи се с “блок-схеми” и се набляга на изграждането на т.нар. логическо мислене, необходимо за успешно развитие в областта на разработката на софтуерни приложения.

Курсът Programming Basics – България "Основи на програмирането" дава всички необходими начални познания за успешното преминаване на курсовете от следващото ниво – „Въведение в програмирането с Java” и „Въведение в програмирането със С#”.

м.II.2016г.  – Участие в уебинар за работа с Eлектронна образователна платформа.

Инж. Христо Терзиев – Участие в уебинар на Издателство „Просвета“ за работа с Eлектронна образователна платформа.

Уебинарът на Издателство „Просвета“ е за работа с Eлектронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас. Издаден Сертификат за работа с Eлектронна образователна платформа.

м.VIII– IX.2014 год. – Първа степен на професионална квалификация „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“

Инж. Христо Терзиев – Първа степен на професионална квалификация „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“.

Успешно издържани държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на Първа степен на професионална квалификация за професионални знания, умения и компетентностипо професия код 48320, наименование „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“, специалност код 4820301 „ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ“.

2007– 2008 год. – Професионална квалификация „УЧИТЕЛ“

Инж. Христо Терзиев – Придобита Професионална квалификация „УЧИТЕЛ“ в Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр.Русе.

Придобиване на Професионална квалификация „УЧИТЕЛ" в обучение организирано изцяло съгласно наредбата за държавните изисквания с хоспитиране и практически занятия.

Успешно издържан държавен изпит.

Издадено Свиделство за професионална квалификация „УЧИТЕЛ“.