Изграждам цялостни уеб сайтове, включително онлайн магазини - процес, който включва: идея, планиране, анализиране, уеб дизайн, HTML и CSS кодиране, оптимизация за търсещите машини и поддръжка на уеб сайта.

Различни типове сайтове съм разработил във времето - корпоративни уеб сайтове за малкия бизнес, занаятчийски предприятия, образователни институции, електронни магазини и други. Всеки един уеб сайт е индивидуален сам по себе си.

 

УЕБ САЙТЪТ на Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Започвайки работа във Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“, реших че е необходимо изграждането на уеб сайт.

Ентуасизиран и с напиращи идеи създадох и поддържах актуален информационен университетски уеб сайт на Филиала.   Създаването на сайт за Висше училище е сложен процес, при който взех в предвид много фактори. Съществуващите сайтове на други университети, имиджовата политика на висшето училище, подходящата реклама, спецификата на целевата аудитория, анализът на дизайна на конкурентните сайтове. Всички тези фактори и способите за тяхната промяна ме насочиха към създаването на ефективен и работещ сайт за Филиал – Разград, който можеше да задоволи информационната потребност на потребителите.

 

УЕБ САЙТЪТ на Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр. Разград

 

 

УЕБ САЙТЪТ на Занаятчийско предприятие „Цвети Терзиева“

 

И по - ранният дизайн на УЕБ САЙТА на Цвети Терзиева

 

УЕБ САЙТЪТ за Електро велосипеди в България