Най-големият успех за един учител е да може да каже: „Учениците ми сега работят, като че ли аз не съществувам.”

(Мария Монтесори)

 

Да знаеш, не е достатъчно–трябва и да го прилагаш. Да имаш желание, не е достатъчно–трябва и да го направиш.

(Гьоте)

 

Учейки другите, човек учи и себе си!

(Сенека)

 

“Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят. “

(Паулу Кoелю “Петата планина”)

 

“Правилният подход при обучение на деца е, да се отнасяте към тях като към нормални човешки същества.”  

(Рудолф Дрейкърс)

 

“За да се научи нещо, то трябва да се преживее.”

(С. Френе)

 

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.”

(Плутарх)

 

“Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най -благородният път; пътят на подражанието – това е най – лекият път и пътят на опита – това е най – горчивият път.”

(Конфуций)

 

Ученето не е подготовка за живот, ученето е самият живот. (Джон Дюи)

 

Който се осмелява да бъде учител, не трябва никога да спира да се учи. (Джон Дана)

 

Методите и духът на преподаване са по- важни от учебното съдържание. (Бертран Ръсел) 

 

Знаят достатъчно онези, които знаят как да учат. (Хенри Адамс)

 

В живота идва време, когато за сметка на всяко ново знание човек забравя нещо, което е знаел преди. Ето защо не трябва да позволяваме на безполезни факти да изтласкват полезните знания. (Сър Артър Конан Дойл)

 

Информацията ни залива, а ние гладуваме за знание. (Ръдърфорд Роджърс)

 

Ако успеем да предадем на ученицие си любовта си към ученето, естественият резултат ще бъде те да се научат да учат. (Сър ДжонЛъбок)

 

"Образованието е съкровище, трудът - ключ към него" – (П. Буаст)

 

"Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново" – (Солон)

 

„Великите учители "създават" велики ученици!“

"Интелигентност без образование губи стойност и е опасна" – (Йохен Зимбриг)