От 01.09.2010г. до 12.03.2012г. работих във Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“, като поддържах компютърните системи и мрежи във Филиала и в студентското общежитие, в т.ч. и двете компютърни зали /по – късно и третата зала с автоматизирани читателски места в Библиотеката/.

Замених морално остарелия интернет на Vivakom с доста чести прекъсвания със съвременен качествен бърз интернет достъп.

Сам създадох и поддържах актуален информационен университетски уеб сайт на Филиала.

Виждах необходимост да навлезе информационното обслужване в библиотеката, да се внедри библиотечен софтуерен продукт с модули за автоматизация на библиотечно-информационната дейност. Затова подадох документите за участие в конкурс във Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“, който спечелих и бях назначен на още една длъжност вече на трудов договор - Библиотекар в университетската библиотека на Филиала.

Благодарение на проекта, който разработих успях да постигна Библиотеката да разполага с изградена от мен локална компютърна мрежа с достъп до Интернет, с обособени 24 читателски места, от които 9 автоматизирани.

По моя инициатива се закупиха и инсталираха 2 модула от програмен продукт „Автоматизирана библиотека“, с които започнах изграждането на електронен каталог за да постигна ново ниво в обслужването на информационните потребности на ползвателите.

Успоредно с работата си в Библиотеката съм се отзовавал на всеки проблем или техническа неизправност в мрежата и компютърните системи във Филиала дори и след работно време.

По време на Кандидатстудентските кампании винаги бързо съм отреагирал на всеки проблем възникнал със софтуера и наличния хардуер. Благодарение на което не съм допуснал нито за миг прекъсване на процеса на прием и записване на студентите.