Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ –ICTTE 2017 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017

Участвах в Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, 19 и 20 октомври, 2017 г., във Факултет "Техника и технологии" на Тракийски университет – Стара Загора, България, Section 4. Computer technology and applied mathematics - „Компютърни науки и приложна математика“, проведена със съдействието на Съюза на учените - клон Ямбол, с доклад на тема “Анализ на стеганализиращите методи в изображения” – “STEGANALYSIS METHODS IN IMAGES”.

Докладът ми е рецензиран и публикуван в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, 198-205.

Рецензент: доц.д-р инж. Калоян Янков

На конференцията бяха представени общо 81 научни доклада от учени от България, Египет, Македония,  Полша, Сърбия, Турция, Украйна и  Чехия.

Инж. Христо Терзиев на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

Участвах в Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА'2011 - International Conference "Automatics and Informatics'2011", гр. София, България, 3 – 7 октомври 2011г., организирана от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов” и Федерацията на научно-техническите съюзи с доклад на тема „Развитие на уеб сайта на Филиал – Разград на Русенски университет “Ангел Кънчев” – “Developing the Website of Branch Razgrad”.

След успешна рецензия от Международния програмен комитет докладът ми е публикуван IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11, Sofia, 2011, pp. B405-B408, ISBN ISSN 1313-1850.

В доклад на тема „Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи“ „Авторите изказват най-сърдечна благодарност на инж. Христо Трифонов Терзиев за високата професионална работа при разработването и хостването на сайта.“

Публикацията е на:

Терзиева, Ц., Д. Добруджалиев. Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия –СНС’11, Русенски Университет ”А.Кънчев”, 2011, стр. 90-96, ISBN ISSN 1311-3321.

 

Кадър от видеопрезентацията Уеб сайт на Филиал – Разград на РУ „Ангел Кънчев“ на инж. Цвети Терзиева излъчена на Студентска научна сесия

International Space Apps Challenge е състезание насочено към всички области от света на науката и технологиите

На 20-ти и 21-ти октомври се проведе най-големият хакатон в света International Space Apps Challenge. Той се организира под егидата на NASA International и тази година обхвана над 160 града от всички континенти по целия свят. Хакатон е технологично събитие за разработване на софтуерни проекти или концепции за решаване на даден проблем, свързани с технологиите.

На територията на България, състезанието се проведе едновременно в четири града - София, Бургас, Пловдив и Русе.

Инж. Христо Терзиев се включи в състезанието, което се проведе в Русенския университет. Проф. д-р Диана Антонова - зам.-ректор по научноизследователската дейност присъства на откриването на космическия Apps.

В рамките на 48 часа хора от всякакви възрасти и с всякакви професии имаха възможността да предлагат иновативни решения на актуални проблеми в съответните области.

Тази година предизвикателствата, обявени от NASA бяха свързани както с подобряване на живота на Земята, така и с изследване на Космоса.

Инж. Христо Терзиев бе одобрен да участва с предизвикателство от категория A UNIVERSE OF BEAUTY AND WONDER (Вселена на красотота и чудесата) – подкатегория Remix The Golden Record (Златният запис), като представи идеен проект „Капсула на времето“ - своеобразно писмо за бъдещето, в която да се съхранява историята на човечеството, послание към извънземни цивилизации.

Новото в концепцията на инж. Христо Терзиев бе въвеждането на цифрова информация, за разлика от аналоговата, която бе използвана на златната плоча на Вояджър, изстрелян през 1977 г. в Космоса. За разлика от аналоговите данни, цифровите се подлагат на обработка много по-лесно и крайният резултат може да бъде възпроизвеждан неограничено без да се загуби качеството.

Най-голямата мотивация на инж. Христо Терзиев при изработване на проекта  „Капсула на времето“ бе възможността да има принос в решаването на значими проблеми засягащи живота на планетата Земя и Космоса.

За представения проект в космическия Apps инж. Терзиев получи безплатен домейн, ваучер за хостинг услуги от ICN.BG, $ 50 кредит за Amazon Web Services, комплект тениски от FORMA Design Ltd с логото на Space Apps Challenge, както и други предметни награди с лого на Space Apps Challenge.

NASA International Space Apps Challenge е модел за иновации. Чрез използването на съвременните технологии, инициативата дава възможност на хората по целия свят да експериментират и разработват решения/приложения/прототипи с отворен код. Състезават се проектанти, инженери, дизайнери, предприемачи.

Състезанието е насочено към всички, които се интересуват от информационни технологии, роботика, авиация и космонавтика, климатология, геология и други области от света на науката и технологиите.

 МАГИСТЪР ИНЖ. ХРИСТО ТЕРЗИЕВ

Информационна система ПУБЛИКАЦИИ

     

Списък на публикациите

 

Инж. Христо Терзиев – Публикация в Списание „Българска наука“, ISSN 1314 – 1031, 95-101

Терзиев, Х., Списание „Българска наука“, 111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

Статия на инж. Христо Терзиев е публикувана в Списание „Българска наука“, 111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

 

Инж. Христо Терзиев – Публикация в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, 198-205

Терзиев, Х., В. Стоянова. Анализ на стеганализиращите методи в изображения. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ от Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, стр. 198-205, ISSN 1314-9474.

Доклад на тема “Анализ на стеганализиращите методи в изображения” – “Steganoanalysis methods in images” е рецензиран и публикуван в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, стр. 198-205, ISSN 1314-9474.

Рецензент: доц. д-р инж. Калоян Янков.

 

Инж. Христо Терзиев – Публикация в Автоматика и информатика 2011, В-405-В408

Dobrudzhaliev, D., H. Terziev, T. Terzieva. Developing the website of Branch Razgrad. IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11, Sofia, 2011, pp. B405-B408, ISBN ISSN 1313-1850.

Доклад на тема „Развитие на уеб сайта на Филиал – Разград на Русенски университет “Ангел Кънчев” – “Developing the Website of Branch Razgrad” е рецензиран и публикуван в Автоматика и информатика 2011, В-405-В408, ISBN ISSN 1313-1850.