Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция / International Scientific Conference “Defense Technology” 2020

Участие на инж. Христо Терзиев в Международна научна конференция / International Scientific Conference “Defense Technology” 2020, 08-09 октомври, 2020 г., организирана и проведена от Факултет " „А, ПВО и КИС”" на Национален военен университет „Васил Левски“, България.

Докладът на инж. Христо Терзиев и проф. д.н. инж. Жанета Савова на тема: „Determining the amount of hidden information in JPEG images“  – „Определяне на количеството скрита информация в JPEG изображения” е публикуван в Сборник доклади от International Scientific Conference “Defense Technology” DefTech 2020, pp. 340-346, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902.

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2019 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019

Участие на инж. Христо Терзиев в Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2019 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, 16-18 октомври, 2019 г., Section 4. Computer technology and applied mathematics - „Компютърни науки и приложна математика“, организирана и проведена от Факултет "Техника и технологии" на Тракийски университет – Стара Загора, България.

Докладът на инж. Христо Терзиев на тема Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things" – „Стеганографски методи за вграждане на информация в цифрови обекти за осигуряване на информационна сигурност в концепцията за „Интернет на нещата” е с регистрационен номер №70 и е публикуван в Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, pp. 110-116, Yambol, Bulgaria, 2019, ISSN 1314 – 9474, ISSN 2603 – 445X.

Научна статия на инж. Христо Терзиев е сред 10-те най-добри. Публикувана е в списание „Българска наука“, Издателство Сдружение “Форум Наука”, бр.111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ –ICTTE 2017 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017

Участие на инж. Христо Терзиев в Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, 19 и 20 октомври, 2017 г., във Факултет "Техника и технологии" на Тракийски университет – Стара Загора, България, Section 4. Computer technology and applied mathematics - „Компютърни науки и приложна математика“, проведена със съдействието на Съюза на учените - клон Ямбол, с доклад на тема “Анализ на стеганализиращите методи в изображения” – “STEGANALYSIS METHODS IN IMAGES”.

Докладът е рецензиран и публикуван в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, 198-205.

Рецензент: доц.д-р инж. Калоян Янков

 

На конференцията бяха представени общо 81 научни доклада от учени от България, Египет, Македония,  Полша, Сърбия, Турция, Украйна и Чехия.

Инж. Христо Терзиев на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

Участвах в Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА'2011 - International Conference "Automatics and Informatics'2011", гр. София, България, 3 – 7 октомври 2011г., организирана от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов” и Федерацията на научно-техническите съюзи с доклад на тема „Развитие на уеб сайта на Филиал – Разград на Русенски университет “Ангел Кънчев” – “Developing the Website of Branch Razgrad”.

След успешна рецензия от Международния програмен комитет докладът ми е публикуван IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11, Sofia, 2011, pp. B405-B408, ISBN ISSN 1313-1850.

В доклад на тема „Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи“ „Авторите изказват най-сърдечна благодарност на инж. Христо Трифонов Терзиев за високата професионална работа при разработването и хостването на сайта.“

Публикацията е на:

Терзиева, Ц., Д. Добруджалиев. Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия –СНС’11, Русенски Университет ”А.Кънчев”, 2011, стр. 90-96, ISBN ISSN 1311-3321.

 

Кадър от видеопрезентацията Уеб сайт на Филиал – Разград на РУ „Ангел Кънчев“ на инж. Цвети Терзиева излъчена на Студентска научна сесия

International Space Apps Challenge е състезание насочено към всички области от света на науката и технологиите

На 20-ти и 21-ти октомври се проведе най-големият хакатон в света International Space Apps Challenge. Той се организира под егидата на NASA International и тази година обхвана над 160 града от всички континенти по целия свят. Хакатон е технологично събитие за разработване на софтуерни проекти или концепции за решаване на даден проблем, свързани с технологиите.

На територията на България, състезанието се проведе едновременно в четири града - София, Бургас, Пловдив и Русе.

Инж. Христо Терзиев се включи в състезанието, което се проведе в Русенския университет. Проф. д-р Диана Антонова - зам.-ректор по научноизследователската дейност присъства на откриването на космическия Apps.

В рамките на 48 часа хора от всякакви възрасти и с всякакви професии имаха възможността да предлагат иновативни решения на актуални проблеми в съответните области.

Тази година предизвикателствата, обявени от NASA бяха свързани както с подобряване на живота на Земята, така и с изследване на Космоса.

Инж. Христо Терзиев бе одобрен да участва с предизвикателство от категория A UNIVERSE OF BEAUTY AND WONDER (Вселена на красотота и чудесата) – подкатегория Remix The Golden Record (Златният запис), като представи идеен проект „Капсула на времето“ - своеобразно писмо за бъдещето, в която да се съхранява историята на човечеството, послание към извънземни цивилизации.

Новото в концепцията на инж. Христо Терзиев бе въвеждането на цифрова информация, за разлика от аналоговата, която бе използвана на златната плоча на Вояджър, изстрелян през 1977 г. в Космоса. За разлика от аналоговите данни, цифровите се подлагат на обработка много по-лесно и крайният резултат може да бъде възпроизвеждан неограничено без да се загуби качеството.

Най-голямата мотивация на инж. Христо Терзиев при изработване на проекта  „Капсула на времето“ бе възможността да има принос в решаването на значими проблеми засягащи живота на планетата Земя и Космоса.

За представения проект в космическия Apps инж. Терзиев получи безплатен домейн, ваучер за хостинг услуги от ICN.BG, $ 50 кредит за Amazon Web Services, комплект тениски от FORMA Design Ltd с логото на Space Apps Challenge, както и други предметни награди с лого на Space Apps Challenge.

NASA International Space Apps Challenge е модел за иновации. Чрез използването на съвременните технологии, инициативата дава възможност на хората по целия свят да експериментират и разработват решения/приложения/прототипи с отворен код. Състезават се проектанти, инженери, дизайнери, предприемачи.

Състезанието е насочено към всички, които се интересуват от информационни технологии, роботика, авиация и космонавтика, климатология, геология и други области от света на науката и технологиите.

 

ДОКТОР ИНЖЕНЕР ХРИСТО ТЕРЗИЕВ

 

Информационна система ПУБЛИКАЦИИ

     
Списък на публикациите
     
Вид Публикации Информация
Дисертационен труд тема: „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в предаваните изображения в комуникационните и информационни системи“ Успешно защитен дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ във Факултет „А, ПВО и КИС“ към Национален военен университет „В. Левски“
Доклад Terziev, H. & Z. Savova. (2020). Determining the amount of hidden information in JPEG images. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, 2020, с. 340-346, ISSN 2367-7902 Доклад на тема "Determining the amount of hidden information in JPEG images" - "Определяне на количеството скрита информация в JPEG изображения" е публикуван в Сборник доклади от International Scientific Conference “Defense Technology” DefTech 2020, pp. 340-346,
Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902
Доклад Terziev, H. (2019). Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things". International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, October 16-18 2019, Yambol, Bulgaria, 2019, с. 110-116, ISSN ISSN 1314 – 9474. Доклад на тема: "Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things" - "Стеганографски методи за вграждане на информация в цифрови обекти за осигуряване на информационна сигурност в концепцията за „Интернет на нещата” е публикуван в Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, pp. 110-116, Yambol, Bulgaria, 2019, ISSN 1314 – 9474, ISSN 2603 – 445X
Статия Терзиев, Х. (2018). Скриване на информация от произволен тип в цифрови изображения. Списание „Българска наука“, бр. 111/2018 г., м. юли, стр.95-101, ISSN 13-14-1031. Статия на инж. Христо Терзиев е сред наградените в ТОП 10 статии и публикувана в Списание „Българска наука“, 111/2018 г., м. юли, стр.95-101, ISSN 1314 – 1031.
Доклад Terziev, H. & V. Stoyanova. (2017). Steganalysis methods in images. International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017, October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria, 2017, с. 198-205, ISSN 1314-9474. Доклад на тема “Steganoanalysis methods in images” - “Анализ на стеганализиращите методи в изображения” е рецензиран и публикуван в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, стр. 198-205, ISSN 1314-9474.
Рецензент: доц. д-р инж. Калоян Янков.
Доклад Dobrudzhaliev, D., H. Terziev, T. Terzieva.  (2011). Developing the website of Branch Razgrad. IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11, Sofia, 2011, pp. B405-B408, ISBN ISSN 1313-1850. Доклад на тема „Развитие на уеб сайта на Филиал – Разград на Русенски университет “Ангел Кънчев” – “Developing the Website of Branch Razgrad” е рецензиран и публикуван в Автоматика и информатика 2011, В-405-В408, ISBN ISSN 1313-1850.

Данни за вписване на учен

в Регистъра за научната дейност в Република България

 

Име, презиме, фамилия

Христо Трифонов Терзиев

 

Hristo Trifonov Terziev

ЕГН

 

 

Публикации

Вид

Заглавие (на оригиналния език на публикацията)

Съавтори

Година на издаване

Данни за списанието/сборника, в който е публикувана статията или доклада, издател, година, брой, страници, ISSN/ISBN

Информационна база данни, в които е индексирана/реферирана публикацията

1.

Доклад

Steganoanalysis methods in images

 

 

Veselka Stoyanova

 

2017

Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017, October 19-20 2017, pp. 198-205, Yambol, Bulgaria, 2017, ISSN 1314-9474

Scientific Indexing Service и Index Copernicus

2.

Статия

Скриване на информация от произволен тип в цифрови изображения

-

2018

Списание „Българска наука“, Издателство Сдружение “Форум Наука”, 2018, бр. 111,

ISSN 13-14-1031

 

3.

Доклад

Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things"

-

2019

Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, pp. 110-116, Yambol, Bulgaria, 2019, ISSN 1314 – 9474 (CD – ROM), ISSN 2603 – 445X (online)

 

Scientific Indexing Service и Index Copernicus

4.

Доклад

Determining the amount of hidden information in jpeg images

Zhaneta Savova

2020

Издание на CD на сборник доклади от International Scientific Conference “Defense Technology” DefTech 2020, pp. 340-346,

Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902

 

За завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ получи д-р инж. Христо Терзиев

143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “. Празникът на най-старото военно училище в България започна с богослужение в православния храм „Свети Седмочисленици“ и продължи с тържество на ритуалния плац, където началникът на Военния университет бригаден генерал Иван Маламов прие строя на курсантите.

„Уважаеми преподаватели, командири, военнослужещи и цивилни служители, курсанти, студенти и кадети, на 26 ноември преди 143 г. официално е открито първото Военно училище в следосвобожденска България, чийто правоприемник и наследник e нашият университет - университет с дълга и достойна история. В този ден припомняме отново някои от най-важните дати и превратности в историята на нашия университет, за да се гордеете с избора си. И никога да не забравяте, че Националният военен университет е първата легитимна държавна институция във възкръснала България. Помнете, че Националният военен университет е дал образование на много достойни българи и че вие можете да бъдете следващите български офицери, които Военният университет да впише в дългата си история. А ние, като ваши преподаватели, да се гордеем с вас“, каза в словото си бригаден генерал Иван Маламов.

По време на церемонията с Грамота принос за издигане престижа на НВУ “Васил Левски” и съхраняване на човешките и институционални добродетели и ценности бяха наградени курсанти и преподаватели.

Бригаден генерал Иван Маламов връчи почетните грамоти и свидетелства на новите доктори, доценти и професори.

Сред 10-те наградени за завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ с почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ е д-р инж. Христо Терзиев.

НВУ „Васил Левски“: Награден с почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ за завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ е д-р инж. Христо Терзиев

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“

Днес е тържествен ден за инж. Христо Терзиев, след УСПЕШНА ЗАЩИТА на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ на тема: „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в предаваните изображения в комуникационните и информационни системи“ в област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление: „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност:  „Комуникационни мрежи и системи“.

Авторитетното научно жури, определено със заповед на Началника на Националния Военен Университет „Васил Левски“  № РД-06-298/13.11.2020 г., беше с председател проф.   д.н.   инж.   Жанета   Николова   Савова-Ташева. Рецензиите са изготвени от полк.  доц.  д-р  инж.  Дилян   Иванов  Димитров, проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желев. Становищата са предоставени от: проф.   д.н.   инж.   Жанета   Николова   Савова-Ташева, доц.  д-р  инж.  Тихомир  Спирдонов  Трифонов и доц.  д-р  инж.  Цветослав  Станиславов  Цанков.

Доктор инж. Христо Терзиев изказа гордостта си с признанието за неговия принос в изследванията по настоящата актуална проблематика.

Благодари на многоуважаемите членове на научното жури, които задълбочено и реалистично отразиха приносите в дисертацията и за всички ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЦЕНКИ за разработения дисертационен труд.

СПЕЦИАЛНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ за доктор инж. Христо Терзиев, който добави образователната и научна степен "доктор" в професионално направление: „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност:  „Комуникационни мрежи и системи“ към богатото си портфолио, включващо: специалност: Информатика и информационни технологии в образованието с професионална квалификация: Учител по информатика и информационни технологии, специалност: Земеделска техника и технологии с професионална квалификация: Машинен инженер!

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. Още =>

Изцяло ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЦЕНКИ на дисертационния труд на инж. Христо Терзиев даде авторитетното научно жури, определено със заповед на Началника на Националния Военен Университет „Васил Левски“  № РД-06-298/13.11.2020 г.

Председател беше проф.   д.н.   инж.   Жанета   Николова   Савова-Ташева. Рецензиите са изготвени от полк.  доц.  д-р  инж.  Дилян   Иванов  Димитров, проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желев. Становищата са предоставени от: проф.   д.н.   инж.   Жанета   Николова   Савова-Ташева, доц.  д-р  инж.  Тихомир  Спирдонов  Трифонов и доц.  д-р  инж.  Цветослав  Станиславов  Цанков.

 

РЕЦЕНЗИЯ от член на научното жури: полк. доц. д-р инж. Дилян Димитров

Заключение

Предложените модели и анализи са обосновани, полезни и допълват научните постижения в дадената област. В заключение цялостната ми оценка е, че дисертационния труд се характеризира със задълбочени научно-приложни резултати.

Комплексна оценка

Изложеното дава основание да се твърди, че предложеният за рецензиране дисертационен труд отговаря на изискванията на закона за развитие на академични състав и в предвид на това предлагам на уважаемото научно жури да присъди на докторанта инж. Христо Трифонов Терзиев образователната и научна степен “Доктор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”, докторска програма по научна специалност „Комуникационни мрежи и системи”. 

 

РЕЦЕНЗИЯ от член на научното жури: проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желев 

Заключение

Считам, че дисертацията на тема „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в предаваните изображения в комуникационните и информационни системи“ на маг. инж. Христо Терзиев е напълно завършен труд по актуален проблем с постигнати оригинални научно-приложни приноси.

Представените дисертационен труд и автореферат отговарят на и изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника. 

Оценка на дисертационния труд

Давам положителна оценка на представения ми за рецензиране дисертационен труд. Предлагам на научното жури да присъди на маг. инж. Христо Терзиев образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

 

СТАНОВИЩЕ от член на научното жури: проф. д.н. инж. Жанета Николова Савова-Ташева 

Заключение

Считам, че маг. инж. Христо Трифонов Терзиев е преминал успешно обучение в докторантура, като е придобил необходимата теоретична подготовка и практически опит за провеждане на научно-приложни изследвания по проблеми в професионалното направление „Комуникационна и компютърна техника“ и по специално в научната специалност “Комуникационни мрежи и системи”. За това свидетелстват удачно подбраните според решаваните задачи подход, методи за изследване и съответния математически апарат. Дисертантът умее да излага систематизирано и в подходяща форма резултатите от своята работа, с необходимата логическа и стилова издържаност.

Авторефератът на дисертационния труд отразява напълно авторското изследване и позволява да се придобие точна и цялостна представа за получените резултати. Считам, че представените дисертационен труд и автореферат отговарят на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Оценка на дисертационния труд

Въз основа на гореизложеното давам положителна оценка на представените дисертационен труд и автореферат към него. Предлагам на маг. инж. Христо Трифонов Терзиев да бъде присъдена образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи”. 

 

СТАНОВИЩЕ от член на научното жури: доц.  д-р  инж.  Цветослав  Станиславов  Цанков

Заключение

Дисертационният труд има качеството на завършено научно-приложно изследване по актуален и важен проблем с публикувани резултати, като напълно отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, според ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и на процедурните правила на Националния военен университет „Васил Левски“.

Оценка на дисертационния труд

Имайки предвид гореизложеното, давам положителна оценка на представения ми за становище дисертационен труд. Препоръчвам на научното жури да присъди образователна и научна степен „доктор“ на маг. инж. Христо Трифонов Терзиев в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Комуникационни мрежи и системи“. 

 

 СТАНОВИЩЕ от член на научното жури: доц.  д-р  инж.  Тихомир  Спирдонов  Трифонов

Заключение

Считам, че дисертационният труд на инж. Христо Терзиев отговаря на изискванията за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. С представените по дисертационния труд публикации се изпълняват и минималните наукометрични показатели придобиване на ОНС „доктор“, определени в Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в РБ. 

Оценка на дисертационния труд

Оценявам положително дисертационния труд на инж. Христо Терзиев на тема „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в предаваните изображения в комуникационните и информационни системи” и препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да присъдят на докторанта образователната и научна степен „доктор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ: Инж. Христо Терзиев благодари на многоуважаемите членове на научното жури, които задълбочено и реалистично отразиха приносите в дисертацията му и за всички ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЦЕНКИ за разработения дисертационен труд.

С образователна и научна степен „ДОКТОР“ е удостоен инж. Христо Терзиев от Националния Военен Университет „Васил Левски“

Национален център за информация и документация (НАЦИД): РЕГИСТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ДИСЕРТАЦИИ

Информация за д-р инж. Христо Терзиев.

 

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

от доктор инж. Христо Трифонов Терзиев

за изпълнение на минимални национални изисквания за ОНС „доктор“

в област на висше образование „Технически науки“,

професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“

 

 По група показатели „А“ – успешно защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС “Доктор” - 50 т.                   

Показатели

Бр. точки за автора

Тема: "Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в предаваните изображения в комуникационните и информационни системи"

Научна специалност: „Комуникационни мрежи и системи“

50

 

По група показатели „Г“най-малко 30 точки, натрупани по следните показатели:

Показатели

Бр. точки за автора

Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. За самостоятелна  статия и доклад  се зачитат 30 точки. За статия и доклад  в съавторство се зачитат 30/n точки (За ОВО „Технически науки” за самостоятелна статия и доклад  се зачитат 40 точки. За статия и доклад  в съавторство се зачитат 40/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса.)

Библиографско описание на статии и доклади, по стандарт

Terziev, H. & V. Stoyanova. (2017). Steganoanalysis methods in images. International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017, October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria

20

Terziev, H. (2019). Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things". International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, October 16-18 2019, Yambol, Bulgaria.

 

40

 

 

Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. За самостоятелна статия и доклад  се зачитат 10 точки. За статия и доклад  в съавторство се зачитат 10/n точки. (За ОВО „Технически науки” за самостоятелна статия и доклад  се зачитат 20 точки. За статия и доклад  в съавторство се зачитат 20/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса.)

Библиографско описание на статии и доклади, по стандарт

Терзиев, Х. (2018). Скриване на информация от произволен тип в цифрови изображения. Списание „Българска наука“, ISSN 13-14-1031, бр. 111/2018 г., м. юли.

20

Terziev, H. & Z. Savova. (2020). DETERMINING THE AMOUNT OF HIDDEN INFORMATION IN JPEG IMAGES. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems.

10

 

 

Общо точки за автора по група показатели „Г”

90

Минимални национални изисквания по група показатели „Г“, точки

30

                                                                              

Данни за вписване на учен

в Регистъра за научната дейност в Република България 

Име, презиме, фамилия

Христо Трифонов Терзиев

 

Hristo Trifonov Terziev

ЕГН

 

 

Публикации

Вид

Заглавие (на оригиналния език на публикацията)

Съавтори

Година на издаване

Данни за списанието/сборника, в който е публикувана статията или доклада, издател, година, брой, страници, ISSN/ISBN

Информационна база данни, в които е индексирана/реферирана публикацията

1.

Доклад

Steganoanalysis methods in images

 

 

Veselka Stoyanova

 

2017

Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017, October 19-20 2017, pp. 198-205, Yambol, Bulgaria, 2017, ISSN 1314-9474

Scientific Indexing Service и Index Copernicus

2.

Статия

Скриване на информация от произволен тип в цифрови изображения

-

2018

Списание „Българска наука“, Издателство Сдружение “Форум Наука”, 2018, бр. 111,

ISSN 13-14-1031

 

3.

Доклад

Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things"

-

2019

Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, pp. 110-116, Yambol, Bulgaria, 2019, ISSN 1314 – 9474 (CD – ROM), ISSN 2603 – 445X (online)

 

Scientific Indexing Service и Index Copernicus

4.

Доклад

Determining the amount of hidden information in jpeg images

Zhaneta Savova

2020

Издание на CD на сборник доклади от International Scientific Conference “Defense Technology” DefTech 2020, pp. 340-346,

Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,

 разработен от инженер Христо Трифонов Терзиев

 

Тема: „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в предаваните изображения в комуникационните и информационни системи”

Област на висшето образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Научна специалност: докторска програма по научна специалност „Комуникационни мрежи и системи”.

 

Научното жури по защитата е в състав:

Председател: проф. д.н. инж. Жанета Николова Савова-Ташева;

Членове: 1. полк. доц. д-р инж. Дилян  Иванов Димитров;

  1. проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желев;
  2. доц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифонов;
  3. доц. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков

 

и е назначено със заповед на началника на НВУ „Васил Левски” № РД-06-298/13.11.2020 год.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2020 год., в първично звено катедра „Комуникационни мрежи и системи” на приемащо структурно звено факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”.

Обявена е процедура за образователна и научна степен "доктор" на инженер Христо Терзиев в Националния военен университет "Васил Левски" - Велико Търново.

Инж. Христо Терзиев - Положен изпит по курс „Математически и методически основи на научните изследвания", проведен в НВУ „Васил Левски“ с оценка: ОТЛИЧЕН 6.00

За трета поредна година ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ са с награди от най-голямото международно интензивно състезание по програмиране NASA International Space Apps Challenge. Приз...

Независимият вестник за събитията и хората в Разградска област „Екип 7“ публикува в онлайн изданието си: „За поредна година възпитаници на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ спечелиха призови места в...

Ученици на д-р инж. Христо Терзиев са сред наградените в Националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне”. Десетокласниците Калоян и Аляра впечатлиха журито с разработките си за Руско-турската...

Д-р инж. Христо Терзиев е сред 10-те наградени с почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ за завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ в Националния военен университет „Васил...

За завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ получи д-р инж. Христо Терзиев 143 години от създаването си чества Националният военен...

Доктор инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА за ЛАУРЕАТИ на Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” Учениците от две разградски гимназии получиха наградите си от...

Поредно отличие в началото на учебна година за доктор инж. Христо Терзиев от Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ 22 талантливи разградски деца от ППМГ „Акад. Никола...

Национално движение Русофили, Синдикатът на българските учители и Международен обществен фонд „Российский фонд мира“ награждават с ГРАМОТА за ЛАУРЕАТИ доктор инж. Христо Терзиев Доктор инж....

Д-р инж. Христо Терзиев на Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ На Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ д-р инж. Христо Терзиев бе...

Д-р инж. Христо Терзиев с ГРАМОТА за ОРИГИНАЛНО представяне на Националния Конкурс по Превенция на наркоманиите В ежегодния Конкурс по Превенция на наркоманиите участие взеха възпитаници на д-р...

Поредно отличие като ръководител на д-р инж. Христо Терзиев Д-р инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА в творческата надпревара „Как да сърфираме безопасно в интернет – тъмната и светлата му...

  Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел публикува в профила си във Фейсбук:   „Днес е светъл ден на признателността към загиналите, отдали живота си за...

Д-р инж. Христо Терзиев имаше честта да приветства българите в европейските институции, заедно с великата българска актриса Цветана Манева и изключителната Стефка Костадинова  Онлайн тържество на...

Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България Вестникът на Националното издателство за образование и наука...

Мария Габриел връчи наградите на победителите в Националната класация за дигитални учителски блог решения, отрази Националното издателство за образование и наука "Аз-буки". Уеб сайтът на доктор...

Д-р инж. Христо Терзиев е удостоен с Грамота и предметни награди на Националния изследователски конкурс „Паметта за Левски в моя роден край“ Отново има повод за гордост. Възпитаници на д-р инж....

Победителят в Националната класация за дигитални учителски блог решения д-р инж. Христо Терзиев по БНР София Днес в предаването "Радиокафе" на БНР София ще се излъчи интервю с Победителят в...

Българският еврокомисар Мария Габриел му връчи отличието за дигиталното му учителско блог решение, публикува вестник „Екип 7“.

Сред наградените четирима учители е д-р инж. Христо Терзиев Учителят по информационни технологии д-р инж. Христо Терзиев получи грамота за първо място в раздела „Мисия учител“ в 28-ия Национален...

Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България Националното издателство за образование и наука "Аз-буки"...

Д-р инж. Христо Терзиев е ПЪРВИЯТ ПОБЕДИТЕЛ в ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНАТА надпревара с уеб сайта си, съчетаващ платформа за Обучение в Електронна Среда Българският еврокомисар Мария Габриeл връчи...

В Националната класация за дигитални учителски блог решения доктор инж. Христо Терзиев е победител в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ Онлайн медията Publics.bg отрази победата на...

В Националната класация за дигитални учителски блог решения доктор инж. Христо Терзиев е победител в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ 24 Часа.bg отрази победата на доктор инж....

Уеб сайтът на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Испания отрази  ПОБЕДАТА в НАЦИОНАЛНАТА надпревара в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ на доктор инж. Христо...

ГРАМОТА на д-р инж. Христо Терзиев в конкурса „Разград – уловени мигове. Лицата на Разград“ Ученици на д-р инж. Христо Терзиев от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград са ОТЛИЧЕНИ в конкурса...

Двама ученици на д-р инж. Христо Терзиев са призьори в Национален конкурс Д-р инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА за отлично представяне на учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“,...

ПЪРВО място на НАЦИОНАЛЕН конкурс в раздела „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ заслужи д-р инж. Христо Терзиев НАЦИОНАЛЕН конкурс носи на д-р инж. Христо Терзиев ПЪРВО място в раздела „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ за интерактивен...

Д-р инж. Христо Терзиев е с ГРАМОТА за участие и отлично представяне в Конкурса "Моето семейство" Ролята на семейството в днешното общество показаха ученици на д-р инж. Христо Терзиев с участието...

Възпитаник на доктор инж. Христо Терзиев е сред отличените на Националния ученически конкурс под наслов „Учредяване на Българската екзархия – 1870 г., венец на църковно-националните...

Доктор инж. Христо Терзиев е ръководител на ученици, участващи в Конкурса „Моята Коледа!” Във връзка с наближаването на най-светлият християнски празник – Коледа – символ на ново начало и надежда...

Доктор инж. Христо Терзиев е победител в НАЦИОНАЛНАТА класация "Дигитални учителски блог решения" Digital-Teach Blogs BG Обявиха класирането в НАЦИОНАЛНАТА класация "Дигитални учителски блог...

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ Днес е тържествен ден за инж. Христо Терзиев, след УСПЕШНА ЗАЩИТА...

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. Още => Изцяло ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЦЕНКИ на дисертационния труд на инж....

Поздравления и ГРАМОТА за д-р инж. Христо Терзиев на Националния конкурс „Мила Родино” Като ръководител на ученици е награден д-р инж. Христо Терзиев на Националния конкурс „Мила Родино”. Негови...

Национален център за информация и документация (НАЦИД): РЕГИСТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ДИСЕРТАЦИИ Информация за д-р инж. Христо Терзиев.

Безспорен ФАВОРИТ в Първата НАЦИОНАЛНА класация за най-добър дигитален учителски блог е доктор инж. Христо Терзиев Приключи НАЦИОНАЛНАТА класация за професионално разработени дигитални учителски...

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция / International Scientific Conference “Defense Technology” 2020 Участие на инж. Христо Терзиев в Международна научна конференция /...

  СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ от доктор инж. Христо Трифонов Терзиев за изпълнение на минимални национални изисквания за ОНС „доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално...

Данни за вписване на учен в Регистъра за научната дейност в Република България  Име, презиме, фамилия Христо Трифонов Терзиев   Hristo Trifonov...

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,  разработен от инженер Христо Трифонов Терзиев   Тема: „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в...

Обявена е процедура за образователна и научна степен "доктор" на инженер Христо Терзиев в Националния военен университет "Васил Левски" - Велико Търново.

Инж. Христо Терзиев - Положен изпит по курс „Математически и методически основи на научните изследвания", проведен в НВУ „Васил Левски“ с оценка: ОТЛИЧЕН 6.00

  Доктор инж. Христо Терзиев е отличен с ПЪРВО място на Национален конкурс в раздел „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ През месец октомври завърши класирането по заключителния етап на XXVIII Национален ученически...

Доктор инж. Христо Терзиев отличен в ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА по Информационни технологии Ръководството на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин...

В ежегодна национална класация за дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG д-р инж. Христо Терзиев участва със самостоятелно разработения си учителски блог...

This Certificate is awarded to Hristo Terziev for Presenting a Scientific Paper Titled: „Determining the amount of hidden information in JPEG images“. Инж. Христо Терзиев на Международна научна...

Локален победител за България е екип Protect с ръководител инж. Христо Терзиев в световното технологично състезание на НАСА „Space Apps Challenge“ На международния хакатон на НАСА „Space Apps...

Инж. Христо Терзиев е с награда от Националния ученически конкурс „Куба - далечна и близка“ В раздел „Медийни презентации“ двама ученици на инж. Христо Терзиев се представиха блестящо и завоюваха...

С първа и втора награда в категория „Презентация“ в Националния конкурс „ВАЗОВА БЪЛГАРИЯ“ са възпитаници на инж. Христо Терзиев Подготвените от инж. Христо Терзиев ученици Славена Стефанова и...

Стартира ежегодна национална класация за професионални разработени дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG в България. Д-р инж. Христо Терзиев участва със самостоятелно...

Инж. Христо Терзиев е ръководител на наградени ученици на Националната изява „Зелена планета“ Учениците Мария Кръстева, Диляра Мустафа и Станислава Христова от ППМГ „Академик Никола Обрешков“...

Инж. Христо Терзиев е с награда от Националния ученически конкурс „Куба - далечна и близка“ И тази година много деца от почти всички области на България взеха участие в Националния ученически...

Инж. Христо Терзиев е сред отличените педагози – научни ръководители на Международният конкурс "Заедно в XXI век" За поредна година инж. Христо Терзиев е с награда от престижния Международен...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с награда от престижния Международен конкурс „Заедно в XXI век“ И тази година ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ за пореден път спечелиха награди...

ГРАМОТА за инж. Христо Терзиев като ръководител на ученици заели призови места на Националния конкурс "Вазовата България" Подготвените от инж. Христо Терзиев ученици Славена Стефанова и Силвияна...

Петима ученици под ръководството на инж. Христо Терзиев и тази година се представиха на Националната олимпиада по Техническо чертане Традиция е участието на ученици на инж. Христо Терзиев в...

Поредни отличия на ученици, работили под ръководството на на инж. Христо Терзиев, публикува в уеб сайта си „Екип 7“ => Националният конкурс за детско творчество „Природата – моето...

Грамота за подготовка на отличени участници в Националния конкурс „Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското бъдеще на България" на инж. Христо Терзиев ПЪРВО, ВТОРО И...

Алея на първенците За пореден път ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“, работили под ръководството на инж. Христо Терзиев печелят национални награди, публикува вестник „Екип 7“. „Нека със...

Осмокласникът в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Никита Стефанов завоюва първото място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, публикува в уеб сайта си „Екип 7“....

Грамота за подготовка на отличени участници в конкурса на инж. Христо Терзиев Възпитаник на инж. Христо Терзиев убедително спечели ПЪРВО място в Националния конкурс с международно участие...

Осмокласникът в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Никита Стефанов завоюва първото място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, публикува вестник „Екип 7“.

Грамота за ръководител на ученици от клуб "Динамичен уебдизайн" на инж. Христо Терзиев НАГРАДА ЗА АКТИВНО И УСПЕШНО УЧАСТИЕ в Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ получи...

Клуб "Динамичен уебдизайн" с ръководител инж. Христо Терзиев получи Специална награда на Регионално управление на образованието град Разград Регионално управление на образованието град Разград...

Забавен, интуитивен, пъстър, различен, в крак с времето си – така кратко може да се опише вестникът „Фоторепортер“, който любопитните към света ученици в Профилираната природоматематическа...

Талантливи и умни са учениците на ППМГ – една ПЪРВА и три ТРЕТИ награди Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Академик Никола Обрешков“, гр Разград За успешната му работа по привличане на...

Има наградени сред 11-те ученици от ППМГ в конкурса „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“!БРАВО за положените усилия! ЕДИНАДЕСЕТ ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ –...

Четирима учениците на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс Снимки, видео и част от тяхното научно описание на класиралите се успешно участници в...

Поздравления от организатора НОЦ STEAM за успешно представяне на ученици на Националния конкурс “Красива природа, красива наука” Поздравления от Силвина Симеонова от Научно-образователния център...

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс. Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места! ПЪРВО място е за Радина...

Учител будител вдъхновен от историята на България с магнетизма да буди Духа и той да свети в очите на подрастващите. За да се съхранят изконните национални и общочовешки добродетели, а „България...

Национален конкурс носи грамота на инж. Христо Терзиев за най-масово участие В Националния ученически конкурс  „Времена и Будители“ с интересни проекти се включиха ученици на инж. Христо Терзиев...

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2019 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019 Участие на...

Вероника от ППМГ е номинирана в ТОП 10 в модул ,,Мултимедийна презентация" на конкурса Националният музей на образованието публикува информация за номинираните ТОП 10 ученици в НАЦИОНАЛНИЯ...

Ученичка на инж. Христо Терзиев в ТОП 10 на НАЦИОНАЛНИЯ конкурс  ,,Времена и будители”  Националният музей на образованието публикува Протокол на номинираните участници във Втория Национален...

Това е Вероника Пламенова Пасева XI кл. с презентация на тема ,,Иван Вазов (1850-1921 г.)" В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово ...

Вестник „Екип 7“: Възпитаници на Математическата гимназия - с множество награди от национални конкурси. С 20 отличия в 3 конкурса учениците прославиха училището си. През летните месеци...

Уеб сайтът на вестник „Екип 7“ публикува материал за двадесет ученици на инж. Христо Терзиев с множество награди от национални конкурси Двадесет ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ с изявен талант...

  Журито в Сопот излезе с решение за наградите на Петия национален ученически конкурс „Вазовата България“, публикува Информационната интернет медия в Розовата долина KARLOVO.TV....

НАЦИОНАЛНИЯТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ със съдействието на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и ПОД ПАТРОНАЖА НА ПОСОЛСТВОТО НА...

Официалният уеб сайт на Къща музей „Иван Вазов” публикува класирането в  Националния конкурс „Вазовата България“. Още=>> След проведено заседание, журито в Сопот излезе с решение за...

Завърши XIII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, който се провежда от Национално движение „Русофили“. Журито обяви наградите за победителите, сред които са ученици от...

На тържествена церемония в Руския културно-информационен център в град София ученичката от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Севдийе бе удостоена с Трето място и званието „Лауреат“...

Резултатите от националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ бяха обявени в Руския културно-информационен център в столицата. В жанр „Мултимедийни проекти“ във възрастова група 5-8 клас трето...

Грамота Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители награждава Христо Терзиев за отлично представяне на неговите ученици

За поредна година инж. Христо Терзиев е награден на Националния конкурс Инж. Христо Терзиев е награден от Национално движение „Русофили“, Съюз на българските писатели, Съюз на българските...

За поредна година учител и ученичка от ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – са сред финалистите на Националния конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” Грамота и предметни награди получи инж. Христо Терзиев като...

Инж. Христо Терзиев е награден за научен ръководител в Международния конкурс „Заедно в XXI век“, включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците Под ръководството...

Национално Движение Русофили публикува протокола с наградените учители по азбучен ред от ХІІІ Национален ученически конкурс. Още=>> Инж. Христо Терзиев за поредна година сред наградените...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с отличие за постигнати високи резултати в Национална олимпиада Ежегодно в навечерието на 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската...

В трета възрастова група с втора награда е Станко Мечков, осмокласник в ППМГ”Акад. Никола Обрешков”. Той е подготвен от преподавателя Христо Терзиев, публикува DarikNews.bg....

Един от призьорите в Национален конкурс учи в Математическата гимназия В Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран от...

Ученик на инж. Христо Терзиев е на ВТОРО място на Национален конкурс В Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран от...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с отличие за постигнати високи резултати в Национална олимпиада Трета вече година ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград с ръководител инж....

Диляра спечели Конкурса на Мария Габриел на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще" и заминава за Брюксел, където ще представи творбата си на тържественото честване на Националния ни...

Диляра е сред победителките в Конкурса на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел с подкрепата на...

Диляра заминава за Брюксел, за да покаже своя компютърна рисунка след победа в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

24chasa.bg отрази победата на Диляра, ученичка на инж. Христо Терзиев в ученическият конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

Диляра заминава за Брюксел, за да покаже своя компютърна рисунка след победа в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

Представителството на Европейската комисия в България отрази победата на Диляра - ученичка на инж. Христо Терзиев в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало,...

12-те победители в конкурса на еврокомисаря Мария Габриел за компютърна рисунка ще представят творбите си в Брюксел. Ученическият конкурс бе на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще"....

Регионалният орган на Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе (РИОСВ) публикува в уеб сайта си финалното класиране на конкурса за...

Осмокласничка от ППМГ "Акад. Н. Обрешков" спечели конкурс за компютърна рисунка, обявен от еврокомисар Мария Габриел и ще участва в изложба през февруари в Европейската комисия В края на миналата...

С голяма гордост от таланта на българските деца обявявам резултатите от конкурса за компютърна рисунка "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", който организирах за учениците от цялата...

Видео с работите на наградените участници в конкурса "Красива природа, красива наука" Лято 2018 г. излъчи организаторът Научно- образователен център STEAM на тържественото награждаване на...

Водещо заглавие на „Екип 7” на първа страница от вестника: Инж. Христо Терзиев се включи в най-големия хакатон в света под егидата на NASA с проект за съхранение историята на човечеството и...

Инж. Христо Терзиев от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ откликна на поканата на МОН и бе одобрен да участва с предизвикателство от категория „Вселена на красотота и чудесата“ – подкатегория „Златният...

Сертификат на инж. Христо Терзиев от “International Space Apps Challenge“ – най-големия хакатон в света за решения с отворен код организиран под егидата на NASA International, който дава...

International Space Apps Challenge In special appreciation for efforts to address challenges on Earth and in Space. Инж. Христо Терзиев се включи в най-големият хакатон в света International...

Курсът по програмиране води инж. Христо Терзиев – магистър по информатика и информационни технологии, публикува уебсайта на вестник „Екип 7“.  Инж. Христо Терзиев, запозна учениците с дизайна и...

Радио Разград отрази дейностите в които взе участие инж. Христо Терзиев по време на Европейската седмица на програмирането в Разград по повод инициативата „Запознайте се и програмирайте“:...

Уеб сайтът ludogorienews.bg отрази участието на инж. Христо Терзиев в Европейската седмица на програмирането и дейностите, в които се включи по повод инициативата „Запознайте се и програмирайте“:...

Инж. Христо Терзиев бе обучаващ преподавател в курса по Програмиране със Scratch в рамките на инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week в Разград.

Лектор в обучението по програмиране на Scrath за деца като част от инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week бе инж. Христо Терзиев, публикува вестник „Екип 7“.

Разград за първи път се включи в инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week. Лектор бе инж. Христо Терзиев – магистър Информатика и информационни технологии, публикува...

Христо Терзиев бе лектор в интерактивен семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT) в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ по време на Европейската седмица...

Лектор на обучението ще бъде инж. Христо Терзиев, магистър „Информатика и информационни технологии“, отбеляза DarikNews.bg.  Още=> Две събития са по повод Европейска седмица на...

Уеб сайтът "Форум 24" публикува информация за включването на инж. Христо Терзиев в Европейската седмица на програмиране като лектор и обучаващ. Още=>

Уеб сайтът ludogorienews.bg публикува информация, че инж. Христо Терзиев ще бъде лектор на обучението в Европейската седмица на програмирането по повод инициативата „Запознайте се и...

Няма по-голям стимул от това да получиш похвала за усилията си от престижно списание като Българска Наука. Статията ми е сред 10-те най-добри.

Научна статия на инж. Христо Терзиев е сред 10-те най-добри. Публикувана е в списание „Българска наука“, Издателство Сдружение “Форум Наука”, бр.111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

                                  Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и изобразително изкуство, участваха в образователни и спорни игри в рамките...

40 деца за един месец се потопиха в „В страната на чудесата“, публикува статия вестник „Екип7“. Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и...

Христо Терзиев преподава по Информационни технологии в първата Детска лятна школа „В страната на чудесата“ , организирана от Народно читалище „Делиорман 2014г“ гр.Разград – публикува...

Публикация от DarikNews: В най-новата инициатива за свободното време на децата на Разград Детската лятна школа „В страната на чудесата“ преподава Христо Терзиев по Информационни технологии....

„Следващият час, разделяйки нашите слънчица на две групи, г-н Христо Терзиев пое и научи децата на забавни, но твърде значими приложения в компютърните технологии“ – е публикация от официалната...

„А г-н Христо Терзиев показа интересни приложения в компютърните технологии с математически и логически задачи, където децата се справиха без грешки.“ – е публикация от официалната страница на...

Вестник „Екип7“ отрази награждаването на Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна война. Инж. Христо Терзиев е...

Връчиха грамота и предметна награда на инж. Христо Терзиев на XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна...

Четирима ученици и трима учители от Разград с награди от „Не се гаси туй, що не гасне” е заглавие от  DarikNews.bg. Четирима ученици и трима учители от Разград спечелиха награди от 12-тото...

На 17 юни 2018 година от 12:00 часа в Руския културно-информационен център в София се проведе награждаването на победителите в Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”,...

За научен ръководител, подпомогнал подготовката на ученици инж. Христо Терзиев спечели награда и грамота от XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140...

Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград, за постигнати високи резултати при подготовката и участието на ученици в Национален кръг на олимпидата по Техническо...

Проведе се финала на новото предизвикателство в чест на STEM Discovery Week  – “Математиката в света около мен” като част от “Седмицата на откривателството 2018” на Института по математика и...

Благодарим за търпението към нас и всички знания, които ни дадохте през изминалите години. Учениците от 12а клас

И тази година под ръководството на инж. Христо Терзиев ученик участва на Националната олимпиада по Техническо чертане Ученик на инж. Христо Терзиев бе сред най-добрите ученици от цяла България,...

Вестник „Екип7“ отрази участието на трима ученици с ръководител инж. Христо Терзиев, представящи Разградска област на две национални олимпиади. Инж. Христо Терзиев е ръководител на Павел Дамянов...

За пета поредна година ученик от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград достига до финала на Националната олимпиада по техническо чертане. Тази година това е Павел Ангелов Дамянов от 8 а клас,...

Инж. Христо Терзиев е ръководител на трима ученици представящи Разградска област на две национални олимпиади – публикува официалния сайт на Математическата гимназия. Инж. Христо Терзиев е...

На Христо Трифонов Терзиев като ръководител на Николай Николаев от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - Разград, който завоюва престижното трето място на националната олимпиада по Техническо чертане.

Удостоен съм с грамота за уеб разработване на вестник „Студентски РИТЪМ” от директора на Филиал Разград на Русенския университет ”Ангел Кънчев” – доц. д-р Милувка Станчева.

Аз съм един от 4-мата създатели на Електронния вестник „Студентски РИТЪМ ”, който е ПЪРВИЯ СТУДЕНТСКИ ВЕСТНИК в историята на Филиал Разград на Русенския университет ”Ангел Кънчев” На...

За представяне на РЕДКИ ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИКИ И ДОМАШНИ ЗАНЯТИЯ на Международния панаир на традиционни занаяти в Етнографски музей „Етър“ бях награден с грамота за принос в съхраняването и...

Със заслужени грамоти в конкурса „Най-добър уебсайт” завърши кръжока по уебдизайн в Природо-математическата гимназия „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград – публикува Единния информационен портал...

Отличиха с грамоти най-добрите уебдизайнери в Математическата, е заглавие от вестник „Екип7“. Ръководител им е инж. Христо Терзиев, наградите връчи директорът Мануел Василев.

Отличиха с грамоти най-добрите уебдизайнери в Математическата, е заглавие от уеб сайта на вестник „Екип7“. С конкурс за „Най-добър уебсайт“ приключи кръжокът по динамичен уебдизайн от проект...

Пред ученици и преподаватели от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков”, участниците в кръжока „Динамичен уеб дизайн” с ръководител инж. Христо Терзиев представиха резултати от...

Гледища Днес информира: В Природоматематическата гимназия се проведе открит урок по "Уеб дизайн" Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Разград проведоха открит урок по "Уеб дизайн" с...

Уеб сайтът на вестник „Екип 7“ публикува: Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ с ръководител инж. Христо Терзиев. представиха открит урок по „Уеб дизайн“. Младите хора посещават кръжока...

Урок по „Уеб дизайн“ представиха ученици от Математическата е заглавие от вестник „Екип7“. Техен ръководител им е инж. Христо Терзиев.

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ –ICTTE 2017 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 Участие на инж....

Инж Христо Терзиев чрез системен и целенасочен труд и професионална компетентност насърчи и разви таланта на Николай Николаев да се ограмотява технически. В оспорвана състезание с най-добрите...

Николай Миленов Николаев, ученик от 8 б клас на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Разград, паралелка „Информатика, математика и английски език" е заел престижното трето място в класирането на най-добрите...

Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане – публикува DarikNews.bg. Още> Николай Миленов е ученик в 8“б“...

Ученик на инж. Христо Терзиев с успех на национално ниво. Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане –...

Николай Миленов подготвен от преподавателя в ППМГ "Акад. Н. Обрешков" инж. Христо Терзиев, се класира на трето място в 33-та Национална олимпиада по техническо чертане – съобщава БТА....

Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане – публикува информационния портал Bulbox Media. Николай от 8 б клас е...

Възпитаник на инж. Христо Терзиев е сред 12-те ученици, които ще представят Разград на Националната олимпиада по Техническо чертане. Това е Николай Миленов Николаев от 8 б клас, паралелка...

12 ученици от ППМГ ще участват в националния кръг на олимпиади и състезания – е заглавие от вестник „Екип7“. Възпитаник на инж. Христо Терзиев ще представя Разград на Националната олимпиада по...

12 ученици от Профилирана Природо-математическа гимназия „Акад. Н. Обрешков” представят Разград в националния кръг на олимпиади и състезания – публикува DarikNews.bg Възпитаник на инж. Христо...

Официалният сайт на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ публикува информация за обучението по Динамичен уебдизайн с ръководител инж. Христо Терзиев. Още>

Разградчани се представиха достойно на Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър, е заглавие на вестник „Гледища“. Христо Терзиев участва на щанда за редки текстилни техника, а...

Инж. Христо Терзиев се включи в акцента на Международния панаир на традиционни занаяти в ЕМО Етър – представянето на редки текстилни техники и домашни занаяти, публикува „Форум 24“. Инж. Христо...

Христо Терзиев представи редки текстилни техники за изработването на капански китки. За демонстрацията занаятчията получи грамота за принос в съхраняването и продължаването на традициите в...

DarikNews.bg отрази участието на инж. Христо Терзиев на акцента на Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър - Представяне на редки текстилни техники – традиционни кукли,...

Уеб сайтът http://new.gabrovo.bg публикува: В рамките на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти очаквайте представяне и базар на редки текстилни техники.  Акцент тази година са...

Сертификат на инж. Христо Терзиев за участие в обучителен семинар за работа с Eлектронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас.

В Търговище се състоя Националният кръг на олимпиадата по Информационни технологии. ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград бе представена от Ася и Симона от VIII„а“ клас. Те се състезаваха с...

Уикипедия: Математическата гимназия е първото профилирано училище в Разград, основано на 1 септември 1972 г. Профилите са четири – математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и...

Инж. Христо Терзиев на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА" Участвах в Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА'2011 - International Conference "Automatics and...

В доклад на тема „Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи“ „Авторите изказват най-сърдечна благодарност на инж. Христо Трифонов Терзиев за високата професионална работа...

За отлични постижения в учебната работа. От директор: Веселина Байчева