Разнообразна бе дейността ми във Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – подръжка на компютърните системи и мрежи, създаване на университетски уеб сайт, изграждане на локална компютърна мрежа и автоматизирани читателски места в библиотеката и научноинформационно осигуряване.

Освен това работата ми Филиала бе свързана и с оформяне на покани за конференции, грамоти, календари и т.н.

Аз съм един от 4-мата създатели на Електронния вестник „Студентски РИТЪМ ”, който е ПЪРВИЯ СТУДЕНТСКИ ВЕСТНИК в историята на Филиал Разград. Вестникът придоби професионален вид, създадоха се почитатели на първия студентски вестник на Филиала и броят им се умножаваше.

Получиха се и първите признания:

1. Отразена бе инициативата за първи студентски вестник в Разградските медии.

2. Вестникът и колективът бяха наградени на традиционната изложба на печатни и електронни издания на Русенския университет ”Ангел Кънчев”.

3. Следваха грамоти за екипа от директора на Филиала – доц. Милувка Станчева. Аз бях удостоен с грамота за уеб разработване на вестник „Студентски РИТЪМ”.

4. В създадената facebook страница за почитатели на вестника, ни аплодираха за добрата кауза.

Използайки предимствата на интернет комуникацията, вестник „Студентски РИТЪМ” като част от информационното ежедневие стана място за изява на студентите при Филиал – Разград и прощъпалник за млади таланти. Вестник „Студентски РИТЪМ” се оформи като форум за дискусия по актуални теми, информационен източник и представителна витрина на Филиал  - Разград на РУ.