м.III.2016г. – Проведено обучение за работа с електронен дневник за УЧИТЕЛИ от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

В ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ проведох обучение на колеги учители във връзка с ефективното използване на електронния дневник и комуникация с родителите посредством модерни технологии.

Уеб базираният училищен електронен дневник, представлява електронно копие на училищния дневник и има за цел да обезпечи въвеждането по всяко време и от всяко място на информация за присъствието, поведението и оценките на учениците от предварително регистрирани и оторизирани със съответните потребителски права учители.

Родителите, които се интересуват от успеха, отсъствията и поведението на децата си, могат лесно да ги проверят чрез интернет. В електронния дневник се съдържа цялата информация за оценките, забележките и отсъствията на ученика, както и съобщения и мнения на учителите. Системата информира и за графика на родителски срещи.

В обучението дадох възможност за кратко време учителите да овладеят необходимите знания по въвеждане на електронния дневник.

Според директорът Мануел Василев това ще бъде най-добрия начин за скъсяване на връзката учител-родител. С въвеждането на електронния дневник ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ се нарежда между модернизираните училища у нас.

м.II.2016г.Демонстрирах възможностите на образователния софтуер MozaBook на начални учители от област Разград.

Обучението се проведе в Конферентната зала на хотел "Cartoon" - гр. Разград.

МozaBook е многоезичен софтуер с вградени приложения на образователни видеоклипове, интерактивни 3D модели, които се превеждат и на български език. Платформата включва повече от 80 интерактивни приложения и игри, които служат за нагледни материали и правят урока интересен, а знанията – желани. Ефектните, анимирани презентации, допълнени с видеоклипове и 3D сцени подобряват визуалната култура на учениците и засилват интереса към ученето.

Невероятното интерактивно съдържание, развитието на умения, илюстративните и виртуални лабораторни приложения на MozaBook допринасят за повишаване на интереса и знанията на учениците.

Софтуерът MozaBook отваря mozaBook електронни учебници, които, в допълнение към съдържанието на печатните версии, съдържат допълнително интерактивно съдържание, тематични инструменти и игри за превръщане на обучението в къщи по-интересно и прави материалът по-лесно разбираем. Вградени опции за презентации и илюстрации допълнително подпомагат работата на учителя в класната стая.

MozaBook разширява учебния инструментариум с всички тези разнообразни илюстрации, анимации и презентационни възможности. Софтуерът е лесен и прост за употреба, функциите могат да бъдат намерени, където потребителите ги очакват.

Най-атрактивни за преподавателите, а и за техните ученици са триизмерните анимации. Всяка от тях (а те засега са над 1200) е вълнуващо виртуално пътешествие из нашата галактика, древната и съвременната история, географията, биологията, физиката, химията, математиката, технологиите и изкуствата. Чрез тях българските деца могат да посетят домовете на древните египтяни, гърци и римляни и да разгледат устройството на съвременните самолети и електромобили, да видят как работят пералната машина и LCD телевизорът, да се насладят на световни шедьоври на живописта, скулптурата, музиката и архитектурата. В е-учебниците на „Просвета” вече има и триизмерни анимации на храм-паметника „Св. Александър Невски” и на Мадарския конник. Към анимациите има готови тестове за бърза проверка на усвоените в учебния час знания.

Богатата фонотека предлага записи на произведения на най-известните композитори, а специален раздел запознава учениците с древни и съвременни музикални инструменти, включително с техния звук. Може дори да свирите на електронно пиано, да запишете изпълнението си и да го възпроизведете.

Второто голямо предимство на платформата е, че дава на учителите възможности бързо и лесно сами да „композират” интерактивни тестове и задачи, които да записват в свои собствени виртуални работни тетрадки или върху страниците на електронния учебник. Тестовете могат да се използват в учебните часове или да се дават за домашна работа на учениците си. Учителите могат също да ги споделят с колегите от своето училище или с редакторите на „Просвета”, за да бъдат използвани и от други, ако ги харесват. Триизмерните анимации също им идват на помощ като с един клик на мишката генерират автоматично тестове, готови за ползване.

Третото предимство е електронното управление на виртуалната класна стая. То обединява образователния процес с любимото на съвременните ученици онлайн общуване.  А чрез платформата на „Просвета” учителят може да изпраща на учениците си различни по степен на трудност задачи за домашна работа, подходящи за всеки един от тях. След това може да ги провери само с едно кликване на мишката и да установи кой къде греши и изостава и кой не е внимавал в час. Вижда и какво трябва да направи, за да му помогне да навакса пропуснатото. Сега проверяването на домашни работи отнема на учителя по 2-3 часа всяка вечер, а с електронната платформа на „Просвета” това става за секунди. Тя осигурява и постоянна онлайн връзка с родителите.

MozaBook прави ученето интересно и увлекателно, а знанията – трайни. Това повишава качеството на образованието на учениците!