Дати

 

от 10.09.2015г-

Име и адрес на работодателя

 

Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр.Разград

Вид на дейността или сферата на работа

 

Педагогически персонал;

Заемана длъжност

 

Учител по Информационни технологии;

Учител по Техническо чертане;

Учител по Уеб дизайн;

Разработване и поддържане на уеб сайта и електронния дневник на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – гр.Разград;

Ръководител на клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“, разработил онлайн училищен вестник заедно с клуб „Фотография и журналистика“ – „Аналогов“ и онлайн вестник ФОТОРЕПОРТЕР в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – гр. Разград.

  

Дати

 

от 21.04.2011г до 08.09.2015г;

Име и адрес на работодателя

 

Филиал – Разград  на Русенски университет „Ангел Кънчев”;

Вид на дейността или сферата на работа

 

Библиотекар в университетската библиотека на Филиал – Разград  на РУ „Ангел Кънчев”;

Заемана длъжност

 

Библиотекар, осигуряване на информационно обслужване в библиотечните фондове с  библиотечен софтуерен продукт с модули за автоматизация на библиотечно-информационната дейност в локална компютърна мрежа с достъп до Интернет, с обособени автоматизирани читателски места;

 

Дати

 

от 01.09.2010г до 12.03.2012г;

Име и адрес на работодателя

 

Филиал – Разград  на Русенски университет „Ангел Кънчев”;

Вид на дейността или сферата на работа

 

Компютърни системи и мрежи;

Заемана длъжност

 

Поддържане на компютърните системи и мрежи във Филиал – Разград  и студентското общежитие,

Разработване и поддържане на сайт за Филиал – Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев”;

 

• Дати

 

от 25.11.2005г до 30.06.2006г;

• Име и адрес на работодателя

 

ПГССХВТ ”Ангел Кънчев”- гр.Разград;

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Педагогически персонал;

• Заемана длъжност

 

Учител по Механизация на Селското Стопанство; Трактори и автомобили; 

Курсов ръководител;

 

• Дати

 

от 15.08.2005г до 20.04.2011г;

• Име и адрес на работодателя

 

Национален институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ към БАН) - ХМО гр. Разград;

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Метеорологична обсерватория;

• Заемана длъжност

 

Техник-метеоролог;

 

Дати

 

от 01.07.2002г до 01.01.2005г;

Име и адрес на работодателя

 

ЕТ ”Нела Петракиева”- гр. Разград;

Вид на дейността или сферата на работа

 

Заведения за хранене -

механа в к.к. Щкорпиловци - Варна, в снек бар ”Металик” – Разград, в бистро”Капитан блъд” – Разград;

Заемана длъжност

 

Готвач;

 

Дати

 

от 31.01.1995г до 28.06.1999г;

Име и адрес на работодателя

 

ЕТ ”Кариком”- гр.Русе;

Вид на дейността или сферата на работа

 

Бързи закуски и търговия с хранителни продукти;

Заемана длъжност

 

Снабдител и организатор на търговския процес;

 

 

 

• Дати

 

от 01.09.1992г до 31.01.1995г;

• Име и адрес на работодателя

 

„Софис”-АД, ЦКСД- гр.Русе;

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Център за културна дейност;

• Заемана длъжност

 

Разпространяване на български и чуждестранни вестници и списания;