Инж. Христо Терзиев - Бъдещи планове

Житейската философия „никога не е твърде рано или твърде късно да учиш“ се превръща в мисия за много и различни обучаващи организации. Това е тезата, която и аз подкрепям. Ученето през целия живот е начин на мислене – всеки от нас трябва да бъде отворен за нови идеи, решения, умения или поведение. Разбирано като системен процес, то е насочено към самия учещ и неговите потребности за личностно и професионално развитие.

Моите бъдещи планове са:

  • Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване по Информатика и Информационните технологии.
  • Запознаване с методична литература.
  • Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната тема.
  • Създаване и работа по различни учебни, училищни, национални и международни проекти и инициативи.
  • Участие в различни национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции и четения.
  • Публикуване на педагогически и учебни разработки, материали и изследвания.
  • Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
  • Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция.
  • Развитие на други иновативни методи на обучение.