м.V.2019г - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ в часовете по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев

На 21.05.2019г. за учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ беше ден на ученическото самоуправление. Целта на това ежегодно събитие е за един ден учениците да се запознаят с професията учител, директор, помощник-директор и други длъжности, изпълнявани в училище.

Мелих Хюсеин от 8б. клас заяви желание да влезе в ролята на учител в Деня на ученическото самоуправление в часа по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев.

Ученикът също получи необходимите инструкции от своя преподавател по Информационни технологии инж. Христо Терзиев.

Мелих бе учител по Информационни технологии в Деня на ученическото самоуправление в 8б. клас втора група.

Той се интересува от компютърни програми, обича да работи с Adobe Photoshop, затова с неговия урок даде възможност на учениците да се запознаят с един от водещите в компютърната графика продукти за изграждане и оформяне на фотоколажи, инструменти за селектиране, слоеве, режими за смесване и ефекти - професионалната програма за обработка на растерна графика Adobe Photoshop.

Мелих разясни как Photoshop позволява редакция на сканирани и цифрово заснети графични материали в реално време чрез набор от инструменти, след което всички заедно обработиха цифрово изображение.

В часа на Мелих на всички им беше забавно и приятно.

От инициативата учениците разбраха как се чувства и учителя. Да си учител е по-интересно, но неговата работа е отговорна, защото се изисква подготовка към учениците, за да се предаде възможно най-развлекателно даден материал.

м.V.2019г - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ в часовете по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев

На 21.05.2019г. за учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ беше ден на ученическото самоуправление. Целта на това ежегодно събитие е за един ден учениците да се запознаят с професията учител, директор, помощник-директор и други длъжности, изпълнявани в училище.

До 15.05.2019г. учениците имаха възможност по желание да подадат заявления до своите учители или административното ръководство да изпълняват техните длъжности. Одобрените кандидати получиха инструкции от титулярите и се подготвиха.

Станислава Мирославова Георгиева от 8б. клас бе заявила желание да се включи в Деня на ученическото самоуправление в ролята на учител в часа по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев.

Тя влезе в ролята на учител в 8б. клас първа група.

Нейният урок бе „Последиците от напредването на технологиите“ – като беше подготвила Power Point презентация, с което привлече вниманието на класа.

Станислава се представи много добре, урокът ѝ бе прецизно структуриран и с голямо разнообразие от упражнения.

Акцент в урока на Станислава бе нейната собственоръчно направено на HTML АНКЕТА – „А Вие до колко сте пристрастени към своя смартфон?“.

Класът прие това предизвикателство и учениците взеха участие в проучването и последвалите изводи с голям интерес.

Всички ученици се забавляваха много, погледнаха от друг ъгъл на живота в училище, почувстваха колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците, научиха някои от тайните на професията учител и ще гледат с други очи на педагогическия труд занапред.

м.V.2019г - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ в часовете по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев

21.05.2019г. за учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ е ден на ученическото самоуправление. Целта на това ежегодно събитие е за един ден учениците да се запознаят с професията учител, директор, помощник-директор и други длъжности, изпълнявани в училище.

До 15.05.2019г. учениците имаха възможност по желание да подадат заявления до своите учители или административното ръководство да изпълняват техните длъжности.

Мелих Зафер Хюсеин от 8б. клас подаде Заявление, с което заяви своето желание да се включи в Деня на ученическото самоуправление в ролята на учител в часа по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев.

Мотивът му за участие е:

Защото обичам Photoshop!

Мелих също получи необходимите инструкции от своя преподавател по Информационни технологии инж. Христо Терзиев.

Неговите съученици знаят за страстта му към професионалната програма Adobe Photoshop и с голямо любопитство очакват неговия урок!

м.V.2019г - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ в часовете по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев

21.05.2019г. за учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ е ден на ученическото самоуправление. Целта на това ежегодно събитие е за един ден учениците да се запознаят с професията учител, директор, помощник-директор и други длъжности, изпълнявани в училище.

До 15.05.2019г. учениците имаха възможност по желание да подадат заявления до своите учители или административното ръководство да изпълняват техните длъжности.

Станислава Мирославова Георгиева от 8б. клас подаде Заявление, с което заяви своето желание да се включи в Деня на ученическото самоуправление в ролята на учител в часа по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев.

Мотивите ѝ за участие са:

Харесвам предмета Информационни технологии и желая да обясня определена тема на своите съученици.

Станислава получи необходимите инструкции от инж. Христо Терзиев.

Съучениците ѝ с интерес очакват нейния урок!

м.I.2019г - Третият в България по Техническо чертане Николай даде стимул на бъдещите шампиони от групата по Техническо чертане на инж. Христо Терзиев

Николай, който се класира на трето място на Националната олимпиада по Техническо чертане, сподели на новите възпитаници на инж. Христо Терзиев, как се става шампион и на кое да наблегнат в подготовката.

Той им вдъхна стимул, кураж и увереност, че могат да са сред най-добрите!

Николай Миленов Николаев е ученик от 10 клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - Разград , паралелка „Информатика, математика и английски език“.

Той бе на първо място на Областния кръг на олимпиадата по Техническо чертане с отлична оценка 6,00, която получи за максималните 54,5 точки в общото класиране за цяла България.

При участието си на Националната олимпиада по Техническо чертане се състезава с 40 участника в първа възрастова група.

Талантливият възпитаник на инж. Христо Терзиев получи 54 точки, което се равнява на оценка Отличен 6,00 и зае 3-то място в класирането на най-добрите в България по Техническо чертане.

м.VI.2018г – Образователни компютърни игри с инж. Христо Терзиев в Първа лятна академия

Обучението по Информационни технологии в Първата детска лятна школа „В страната на чудесата“ продължи с забавни образователни компютърни игри. Те правят ученето за деца лесно и забавно, защото им грабват вниманието за разлика от скучните уроци.

С забавни образователни компютърни игри се опитвам да използвам интереса на децата в областта на компютърните технологии за добра кауза. Положителният ефект от тези игри е, че те съдържат полезни съвети, подобряват логическото мислене, позволяват на децата да прилагат тези знания в практиката и да се развиват като личности.

Забавните образователни компютърни имат за цел да запалят интереса на подрастващите към компютрите и информационни технологии, да им дадат добър старт, съобразен с възрастта им, който да им позволи след време да напреднат и да овладеят професията “софтуерен инженер”, както и да се занимават активно с компютърни науки.

Над 40 деца на възраст от 2 до 14 години се включиха в Първата детска лятна школа „В страната на чудесата“ организирана от Народно читалище „Делиорман 2014г“ гр.Разград, съвместно ЕД “Д-р Л.Л.Заменхоф“ гр.Разград, Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, РБ “Проф.Боян Пенев“ гр.Разград, Съюз на художниците гр.Разград и Етнографски музей гр.Разград. 

м.VI.2018г – 40 деца се запознаха с информационните технологии с инж. Христо Терзиев в Първа лятна академия

Обучение по Информационни технологии на групи проведох в Първата детска лятна школа „В страната на чудесата“. Над 40 деца на възраст от 2 до 14 години се забавляваха близо месец в най-новата инициатива за свободното време на децата на Разград.

Аз съм високо-мотивиран учител, който е отворен към новите методи на преподаване и съвременните технологии, и обучението на различните възрастови групи ми даде възможност да усъвършенствам знанията и уменията си.

На открита практика в школата използвайки иновативни подходи и креативни методи за работа запалих интереса на подрастващите към компютрите и информационни технологии.

Обучението бе насочено към овладяване основни знания за устройството на компютъра и периферията на компютърната система, както и към създаване на умения и отношения, свързани с развиване на основни дигитални компетентности.

В съвременното глобализиращо се и динамично общество владеенето и ползването на информационните и комуникационни технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване.

Днешните деца са родени с технологиите, затова за да поддържам интереса и мотивацията им, използвах различни методи и похвати. Главната ми цел в обучението на децата е чрез всички приложими нови информационни и компютърни технологии да разгърна максимално потенциалът им, като същевременно бъдат подготвени да израснат като личности, които да работят в екип, да мислят, да бъдат активни и да могат сами да вземат решения.

Сега в лятната академия се случва нещо интересно и забавно, което накрая неусетно води до надграждане на получените знания и до повишаване на резултатите. Формирането на знания, умения и отношения носи удовлетворение за всяко дете, насърчава работата му, развива мисленето и вниманието и утвърждава вярата му в собствените възможности и постижения.

Първата детска лятна школа „В страната на чудесата“ е организирана от Народно читалище „Делиорман 2014г“ гр.Разград, съвместно ЕД “Д-р Л.Л.Заменхоф“ гр.Разград, Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, РБ“Проф.Боян Пенев“ гр.Разград, Съюз на художниците гр.Разград и Етнографски музей гр.Разград. 

м.I.2018г – Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ проведоха открит урок по "Уеб дизайн" с ръководител инж. Христо Терзиев.

Гости на изявата бяха директорът на гимназията Мануел Василев, заместник-директорът Светлана Занкова, Мариана Николова – преподавател по информатика и ученици от 9 клас.

Часът започна с презентация на Валентин от 8б клас, който разясни какво е необходимо за да съществува един уебсайт в мрежата - да има свой домейн и хостинг.

Борислав от 8а клас обясни как се структурира HTML5 документ и какви елементи се ползват за изграждането на уеб страниците.

Лили от 8а клас запозна с начините на форматиране на текст в HTML5 и демонстрира ефектен надпис на „ППМГ „Акад. Никола Обрешков“.

Освен текст в един уеб сайт са необходими и изображения. Кристияна от 8а клас разгледа вмъкването на изображения в уеб страница и демонстрира изработването на меню на сайт, в което вместо бутони се използват графични изображения.

Таблиците са важен инструмент при създаването на една уеб страница. Денис от 8а клас показа как се създават и форматират HTML таблици. Демонстрацията на Денис бе как може да се изработи галерия със снимки.

След това присъстващите гости имаха възможност да се запознаят с уеб сайтовете, които разработват младите уеб дизайнери в кръжока „Динамичен уеб дизайн“.

Директорът на ППМГ Мануел Василев изрази своето задоволство от подготовката и чудесното представяне на учениците, благодари за огромния им труд заедно с техния учител, за отговорното им отношение, като им пожела много творчески успехи, хъс, нови цели и начинания!

Представителната изява е по проект "Твоят час" по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.