Любима тема ми е Видео обработката. Монтирал съм много видеа, клипове, видео презентации на различни теми.

Като „Сбъднати мечти“ – когато работих в Хидрометеорологична обсерватория – Разград (ХМО Разград). Излъчено на годишния съвет, проведен в ХМО Варна.