Учител съм в Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр.Разград от 10.09.2015г.

  • Преподавам Информационни технологии (ИТ), ИТ ФУЧ и ИТ ИУЧ
  • Преподавам Техническо чертане
  • Преподавам Уеб дизайн

Бях преподавател за една учебна година в Професионална гимназия по селско стопанство и хранително –вкусови технологии - ПГССХВТ ”Ангел Кънчев”- гр.Разград.

Учебните дисциплини, които водих:

  • Преподавател по Механизация на Селското Стопанство
  • Преподавател по Трактори и Автомобили